Funkcia Partition

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vrátenie hodnoty Variant (reťazec), ktorá v rámci vypočítanej série rozsahov určuje miesto výskytu čísla.

Syntax

Partition ( číslo, začiatok, koniec, interval)

Syntax funkcie Partition má tieto argumenty:

Argument

Popis

číslo

Povinný argument. Celé číslo, ktoré chcete porovnať s rozsahmi.

začiatok

Povinný argument. Celé číslo, ktoré je začiatkom celého rozsahu čísel. Číslo nesmie byť menšie ako 0.

koniec

Povinný argument. Celé číslo, ktoré je koncom celého rozsahu čísel. Číslo nemôže byť rovnaké ani menšie ako číslo argumentu začiatok.

interval

Povinný argument. Celé číslo, ktoré určuje veľkosť oblastí v celom rozsahu čísel (medzi číslom argumentu začiatok a číslom argumentu koniec).


Poznámky

Funkcia Partition určí konkrétny rozsah, do ktorého číslo patrí, a vráti Variant (reťazec), ktorý popisuje tento rozsah. Funkcia Partition je najužitočnejšia v dotazoch. Môžete vytvoriť a zvoliť dotaz, ktorý zobrazuje počet objednávok v rôznych rozsahoch, napríklad hodnoty v rade od 1 do 1000, 1001 do 2000 a tak ďalej.

V nasledujúcej tabuľke je znázornený postup určovania týchto rozsahov s pomocou troch množín argumentov začiatok, koniec a interval. V stĺpcoch Prvý rozsah a Posledný rozsah je uvedené, čo funkcia Partition vracia. Rozsahy sú zastúpené rozsahom dolná hodnota:horná hodnota, pričom dolný koniec (dolná hodnota) rozsahu je od horného konca (horná hodnota) rozsahu oddelený dvojbodkou (:).

začiatok

koniec

interval

Pred prvým

Prvý rozsah

Posledný rozsah

Po poslednom

0

99

5

„ :-1“

„ 0: 4“

„ 95: 99"

„ 100: “

20

199

10

„ : 19“

„ 20: 29“

„ 190: 199“

„ 200: “

100

1010

20

„ : 99"

„ 100: 119“

„ 1000: 1010“

„ 1011: “


V predchádzajúcej tabuľke je v treťom riadku uvedený výsledok situácie, keď začiatok a koniec určujú množinu čísel, ktoré sa nedajú rovnomerne rozdeliť intervalom. Posledný rozsah prechádza až do konca (11 čísel), hoci hodnota intervalu je 20.

Ak je to potrebné, funkcia Partition vráti rozsah s dostatočným počtom počiatočných medzier, aby sa naľavo a napravo od dvojbodky nachádzal rovnaký počet znakov ako na konci, plus jeden. Tým sa zabezpečí, že keď použijete funkciu Partition s inými číslami, výsledný text sa pri nasledujúcom zoraďovaní spracuje správne.

Ak je hodnota intervalu 1, rozsah je číslo:číslo bez ohľadu na argumenty začiatok a koniec. Napríklad ak je hodnota intervalu 1, číslo je 100 a koniec má hodnotu 1000, funkcia Partition vráti hodnotu „ 100: 100“.

Ak má ktorákoľvek z častí hodnotu nula, funkcia Partition vráti hodnotu nula.

Príklad

V tomto príklade sa predpokladá, že máte tabuľku Objednávky, ktorá obsahuje pole Prepravné náklady. Vytvorí a vyberie postup, ktorým sa vypočíta počet objednávok, v rámci ktorých prepravné náklady patria do každého z viacerých rozsahov. Funkcia Partition sa najprv použije na vytvorenie týchto rozsahov. Funkcia SQL Count potom spočíta počet objednávok v každom rozsahu. Argumenty pre funkciu Partition v tomto príklade sú začiatok = 0, koniec = 500, interval = 50. Prvý rozsah preto bude 0:49 atď. až po 500.

SELECT DISTINCTROW Partition([freight],0, 500, 50) AS Range,
Count(Orders.Freight) AS Count
FROM Orders
GROUP BY Partition([freight],0,500,50);
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×