Funkcia MIRR

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje upravené vnútornú mieru návratnosti pre sériu pravidelných hotovostných tokov (platieb a príjmov).

Syntax

MIRR ( hodnoty (); finančná_sadzba; reinvestičná_sadzba)

Syntax funkcie MIRR obsahuje tieto argumenty:

Argument

Popis

values ()

Povinné. Pole s hodnotami typu Double, ktoré určujú hodnoty hotovostných tokov. Pole musí obsahovať aspoň jednu zápornú hodnotu (platbu) a aspoň jednu kladnú hodnotu (príjem).

finance_rate

Povinné. Hodnota typu Double určujúca úrokovú sadzbu zaplatenú v rámci finančných nákladov.

reinvest_rate

Povinné. Hodnotu typu Double určujúca úrokovú sadzbu prijatú v rámci zisku z opätovného investovania hotovosti.


Poznámky

Upravená vnútorná miera návratnosti je vnútorná miera návratnosti, v rámci ktorej sú platby a príjmy financované pri odlišných sadzbách. Funkcia MIRR berie do úvahy investičné náklady (finance_rate) aj úrokovú sadzbu na základe opätovnej investície hotovosti (reinvest_rate).

Finančná_sadzba a reinvestičná_sadzba argumenty sú vyjadrené ako desatinné čísla percentuálnych hodnôt. Napríklad 12 percent je vyjadrený ako 0,12.

Funkcia MIRR používa poradie hodnôt v poli na interpretovanie poradia platieb a príjmov. Zabezpečte, aby boli hodnoty platieb a príjmov zadané v správnej postupnosti.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade funkcia MIRR vráti upravenú vnútornú mieru návratnosti pre sériu hotovostných tokov, ktoré obsahuje pole Values(). Hodnota LoanAPR predstavuje finančný úrok a hodnota InvAPR predstavuje úrokovú sadzbu prijatú z opätovného investovania.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×