Funkcia Mid

Vráti hodnotu typu Variant (String), ktorá obsahuje zadaný počet znakov z reťazca.

Syntax

Mid( reťazec, začiatok [, dĺžka ] )

Syntax funkcie Mid má tieto argumenty:

Argument

Popis

reťazec

Povinný argument. reťazcový výraz, z ktorého sa vrátia znaky. Ak argument reťazec obsahuje hodnotu Null, vráti sa hodnota Null.

začiatok

Povinný argument. Hodnota typu Long. Umiestnenie znaku v argumente reťazec, kde sa začína časť, ktorá sa má vziať. Ak je argument začiatok väčší než počet znakov v argumente reťazec, funkcia Mid vráti reťazec s nulovou dĺžkou („“).

dĺžka

Voliteľný argument. Hodnota typu Variant (Long). Počet znakov, ktoré sa majú vrátiť. Ak sa vynechá, alebo je v texte menej znakov, ako je argument dĺžka (vrátane znaku v argumente začiatok), vrátia sa všetky znaky od umiestnenia argumentu začiatok po koniec reťazca.


Poznámky

Na určenie počtu znakov argumentu string použite funkciu Len.

Poznámka: Použite funkciu MidB s údajmi v bajtoch, ktoré sa nachádzajú v reťazci tak, ako v jazykoch s dvojbajtovou tabuľkou znakov. Argumenty nezadávajú počet znakov, ale určujú počet bajtov. Vzorový kód, v ktorom sa používa funkcia MidB, nájdete v téme s príkladmi, v druhom príklade.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V prvom príklade sa funkcia Mid používa na vrátenie zadaného počtu znakov z reťazca.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

V druhom príklade sa funkcia MidB a používateľom definovaná funkcia (MidMbcs) používajú aj na vrátenie znakov z reťazca. Rozdiel je ten, že vstupný reťazec je ANSI a dĺžka je v bajtoch.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×