Funkcia IRR

Vráti hodnotu typu Double určujúcu vnútornú mieru návratnosti pre sériu pravidelných hotovostných tokov (platieb a príjmov).

Syntax

IRR( values () [, guess ] )

Syntax funkcie IRR má tieto argumenty:

Argument

Popis

values ()

Povinný argument. Pole s hodnotami typu Double, ktoré určujú hodnoty hotovostných tokov. Pole musí obsahovať aspoň jednu zápornú hodnotu (platbu) a aspoň jednu kladnú hodnotu (príjem).

guess

Voliteľný argument. Funkcia IRR vráti Variant určujúci hodnotu vášho odhadu. Ak sa argument guess vynechá, jeho hodnota je 0,1 (10 %).


Poznámky

Interná miera výnosnosti je úroková sadzba investície zahrňujúca platby a príjmy, ktoré sa vyskytujú v pravidelných intervaloch.

Funkcia IRR používa poradie hodnôt v poli na interpretovanie poradia platieb a príjmov. Dbajte na to, aby ste zadali hodnoty platieb a príjmov v správnom poradí. Hotovostný tok pre každé obdobie nemusí byť pevne stanovený, keďže je určený pre ročný interval.

Funkcia IRR vykonáva výpočet v iteráciách. Počnúc hodnotou argumentu guess, funkcia IRR pokračuje vo výpočte, kým výsledok nemá presnosť na 0,00001 percenta. Ak funkcia IRR nevie zistiť výsledok na 20 pokusov, zlyhá.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade funkcia IRR vráti hodnotu vnútornej miery návratnosti pre sériu 5 hotovostných tokov obsiahnutých v poli Values(). Na prvom prvku poľa je záporný hotovostný tok predstavujúci počiatočné náklady podniku. Zostávajúce 4 hotovostné toky predstavujú kladné hotovostné toky na ďalšie 4 roky. Guess je odhadovaná vnútorná miera návratnosti.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×