Funkcia InputBox

Zobrazenie výzvy v dialógovom okne, čakanie, kým používateľ zadá text alebo klikne na tlačidlo, a vrátenie reťazca s obsahom textového poľa.

Syntax

InputBox ( výzva [, názov] [, predvolený výraz] [, pozx] [, pozy] [, súbor pomocníka] [, kontext] )

Syntax funkcie InputBox má tieto argumenty:

Argument

Popis

výzva

Povinný argument. Reťazcový výraz, ktorý sa zobrazí ako správa v dialógovom okne. Maximálna dĺžka argumentu výzva je približne 1024 znakov, v závislosti od šírky použitých znakov. Ak argument výzva pozostáva z viac ako jedného riadka, môžete riadky oddeliť použitím znaku pre koniec riadka (Chr(13)), posun riadka (Chr(10)) alebo koniec riadka – kombinácia znakov pre posun riadka (Chr(13)Chr(10)) medzi jednotlivými riadkami.

názov

Voliteľný argument. Reťazcový výraz, ktorý sa zobrazí v záhlaví dialógového okna. Ak vynecháte argument názov, v záhlaví okna sa umiestní názov aplikácie.

predvolená hodnota

Voliteľný argument. Reťazcový výraz, ktorý sa zobrazí v textovom poli ako predvolená odpoveď, ak nie je k dispozícii iná vstupná hodnota. Ak vynecháte argument predvolený výraz, zobrazené textové pole bude prázdne.

pozx

Voliteľný argument. Číselný výraz, ktorý v dvanástinách bodov určuje vodorovnú vzdialenosť medzi ľavým okrajom dialógového okna a ľavým okrajom obrazovky. Ak sa argument pozx vynechá, dialógové okno sa vyrovná na stred vo vodorovnom smere.

pozy

Voliteľný argument. Číselný výraz, ktorý v dvanástinách bodov určuje zvislú vzdialenosť medzi horným okrajom dialógového okna a horným okrajom obrazovky. Ak sa argument pozy vynechá, dialógové okno sa vo zvislom smere umiestni približne v jednej tretine vzdialenosti od dolného okraja obrazovky.

súbor pomocníka

Voliteľný argument. Reťazcový výraz identifikujúci súbor Pomocníka, ktorý sa používa na poskytovanie kontextového Pomocníka pre dialógové okno. Ak sa zadá argument súbor pomocníka, musí sa zadať aj argument kontext.

kontext

Voliteľný argument. Numerický výraz, ktorý je kontextovým číslom Pomocníka, ktoré priradil autor Pomocníka príslušnej téme Pomocníka. Ak sa zadá argument kontext, musí sa zadať aj argument súborpomocníka.


Poznámky

Ak sa zadá argument súbor pomocníka aj kontext, používateľ môže stlačením klávesu F1 (Windows) alebo HELP (Macintosh) zobraziť tému Pomocníka zodpovedajúcu argumentu kontext. Niektoré hostiteľské aplikácie, ako je napríklad Microsoft Office Excel 2007, automaticky pridajú tlačidlo Pomocník do dialógového okna. Ak používateľ klikne na tlačidlo OK alebo stlačí kláves ENTER, funkcia InputBox vráti celý obsah textového poľa. Ak používateľ klikne na tlačidlo Zrušiť, funkcia vráti reťazec s nulovou dĺžkou ("").

Poznámka: Ak chcete zadať viac ako prvý pomenovaný argument, musíte funkciu InputBox použiť vo výraze. Ak chcete niektoré pozičné argumenty vynechať, musíte zahrnúť príslušný oddeľovač čiarok.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

Na tomto príklade sú znázornené rôzne spôsoby použitia funkcie InputBox na vyzvanie používateľa na zadanie hodnoty. Ak sa pozície x a y vynechajú, dialógové okno sa automaticky umiestni do stredu príslušných osí. Premenná MyValue obsahuje hodnotu, ktorú používateľ zadá, ak klikne na tlačidlo OK alebo stlačí kláves ENTER. Ak používateľ klikne na tlačidlo Zrušiť, vráti sa reťazec s nulovou dĺžkou ("").

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×