Funkcia INDEX

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Funkcia INDEX vráti hodnotu alebo odkaz na hodnotu z tabuľky alebo rozsahu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Funkciu INDEX môžete použiť dvomi spôsobmi:

 • Ak chcete vrátiť hodnotu danej bunky alebo poľa buniek, informácie nájdete v časti Forma poľa.

 • Ak chcete vrátiť odkaz na dané bunky, informácie nájdete v časti Forma odkazu.

Forma poľa

Popis

Vráti hodnotu prvky tabuľky alebo pole vybraté pomocou číselných indexov riadka a stĺpca.

Formu poľa použite, ak je prvý argument funkcie INDEX konštanta poľa.

Syntax

INDEX(pole; číslo_riadka; [číslo_stĺpca])

Syntax funkcie INDEX obsahuje nasledovné argumenty:

 • Pole    Povinný argument. Predstavuje rozsah buniek alebo konštantu poľa.

  • Ak argument pole obsahuje iba jeden riadok alebo stĺpec, môžete príslušný argument číslo_riadka alebo číslo_stĺpca vynechať.

  • Ak pole obsahuje viac ako jeden riadok a jeden stĺpec a použil sa iba argument číslo_riadka alebo číslo_stĺpca, funkcia INDEX vráti celý riadok alebo stĺpec poľa.

 • Číslo_riadka    Povinný argument. Umožňuje vybrať číslo riadka, z ktorého sa vráti hodnota. Ak nezadáte argument číslo_riadka, musíte zadať argument číslo_stĺpca.

 • Číslo_stĺpca    Voliteľný argument. Umožňuje vybrať číslo stĺpca, z ktorého sa vráti odkaz. Ak vynecháte argument číslo_stĺpca, treba zadať argument číslo_riadka.

Poznámky

 • Ak zadáte argument číslo_riadka aj číslo_stĺpca, funkcia INDEX vráti hodnotu bunky ležiacej na priesečníku argumentov číslo_riadka a číslo_stĺpca.

 • Ak má argument číslo_riadka alebo číslo_stĺpca hodnotu 0 (nula), funkcia INDEX vráti pole hodnôt celého riadka alebo celého stĺpca. Ak chcete použiť hodnoty, ktoré sa vrátili ako pole, zadajte funkciu INDEX ako vzorec poľa vodorovného rozsahu buniek riadka a zvislého rozsahu buniek stĺpca. Ak chcete zadať vzorec poľa, stlačte klávesy CTRL + SHIFT + ENTER.

  Poznámka: V aplikácii Excel Web App nemožno vytvoriť vzorce poľa.

 • Argumenty číslo_riadka a číslo_stĺpca sa musia vzťahovať na bunku v poli, inak funkcia INDEX vráti chybovú hodnotu #ODKAZ! .

Príklady

Príklad 1

Tieto príklady používajú funkciu INDEX na hľadanie hodnoty v priesečníku bunky, kde sa stretajú riadok a stĺpec.

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Údaje

Jablká

Citróny

Banány

Hrušky

Vzorec

Popis

Výsledok

=INDEX(A2:B3;2;2)

Hodnota prieniku druhého riadka a druhého stĺpca v rozsahu A2:B3.

Hrušky

=INDEX(A2:B3;2;1)

Hodnota prieniku druhého riadka a prvého stĺpca v rozsahu A2:B3.

Banány

Príklad 2

Tento príklad používa funkciu INDEX vo vzorci poľa na hľadanie hodnôt v dvoch bunkách určených v poli 2 x 2.

V tomto prípade vyberte ktorékoľvek dve zvislé bunky, napríklad A1:A2, prilepte do prvej bunky tento vzorec =INDEX({1;2;3;4};0;2) a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Keď sa vzorec zadá ako vzorec poľa, Excel ho automaticky prilepí do druhej bunky.

Vzorec

Popis

Výsledok

=INDEX({1;2;3;4};0;2)

Hodnota v prvom riadku a druhom stĺpci poľa. Pole obsahuje hodnoty 1 a 2 v prvom riadku a hodnoty 3 a 4 v druhom.

2

Hodnota v druhom riadku a druhom stĺpci v poli (rovnaké pole ako v príklade vyššie).

4

Poznámka: Toto je vzorec poľa a treba ho zadať pomocou kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Excel automaticky vloží vzorec do zložených zátvoriek {}. Ak sa ich pokúsite zadať sami, Excel zobrazí vzorec ako text. Ak nepoužijete kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER, vzorec vráti chybu #HODNOTA! .

Na začiatok stránky

Forma odkazu

Popis

Vráti adresu bunky ležiacej v priesečníku daného riadka a stĺpca. Ak je odkazovaná oblasť zložená z nesúvislých plôch, môžete vybrať plochu, ktorá sa prehľadá.

Syntax

INDEX(odkaz; číslo_riadka; [číslo_stĺpca]; [číslo_plochy])

Syntax funkcie INDEX obsahuje nasledovné argumenty:

 • Odkaz    Povinný argument. Predstavuje odkaz na jeden alebo viaceré rozsahy buniek.

  • Ak ako odkaz zadávate nesúvislý rozsah, uzavrite odkaz do zátvoriek.

  • Ak každá oblasť, na ktorú sa odkazuje, obsahuje iba jeden riadok alebo stĺpec, netreba zadávať argument číslo_riadka alebo číslo_stĺpca. Ak napríklad odkazujete na jeden riadok, použite syntax INDEX(odkaz; číslo_stĺpca).

 • Číslo_riadka    Povinný argument. Predstavuje číslo riadka v odkaze, z ktorého sa má vrátiť odkaz.

 • Číslo_stĺpca    Voliteľný argument. Predstavuje číslo stĺpca v odkaze, z ktorého sa má vrátiť odkaz.

 • Číslo_plochy    Voliteľný argument. Umožňuje vybrať oblasť, z ktorej sa má vrátiť priesečník argumentov číslo_riadka a číslo_stĺpca. Prvá vybratá alebo zadaná oblasť má číslo 1, druhá číslo 2 a tak ďalej. Ak argument číslo_plochy nezadáte, funkcia INDEX použije oblasť 1.  Oblasti uvedené vo funkcii sa musia nachádzať na jednom hárku.  Ak zadáte oblasti, ktoré nie sú na tom istom hárku ako ďalšie, zobrazí sa chyba #VALUE! .  Ak chcete použiť rozsahy, ktoré sa nachádzajú v rôznych hárkoch, odporúča sa použiť formu funkcie INDEX s poľom a použiť inú funkciu na výpočet rozsahu, ktorý tvorí pole.  Na výpočet rozsahu môžete použiť napríklad funkciu CHOOSE.

Ak je hodnota argumentu odkaz napríklad (A1:B4;D1:E4;G1:H4), potom číslo_plochy 1 je rozsah A1:B4, číslo_plochy 2 je rozsah D1:E4 a číslo_plochy 3 je rozsah G1:H4.

Poznámky

 • Po výbere konkrétneho rozsahu v argumentoch odkaz a číslo_plochy sa v argumentoch číslo_riadka a číslo_stĺpca vyberie konkrétna bunka: argument číslo­_riadka 1 je prvý riadok rozsahu, argument číslo­_stĺpca 1 je prvý stĺpec a tak ďalej. Funkcia INDEX vráti odkaz ako priesečník argumentov číslo_riadka a číslo_stĺpca.

 • Ak má argument číslo_riadka alebo číslo_stĺpca hodnotu 0, funkcia INDEX vráti odkaz na celý riadok alebo celý stĺpec.

 • Argumenty číslo_riadka a číslo_stĺpca a číslo_oblasti sa musia vzťahovať na bunku v rámci odkazu, inak funkcia INDEX vráti chybovú hodnotu #ODKAZ! . Ak argumenty číslo_riadka alebo číslo_stĺpca nie sú zadané, funkcia INDEX vráti odkaz na oblasť určenú argumentom číslo_oblasti.

 • Výsledkom funkcie INDEX je odkaz, ktorý môžu použiť iné funkcie (vzorce). V závislosti od vzorca vráti funkcia INDEX hodnotu, ktorú možno použiť ako hodnotu alebo odkaz. Napríklad vzorec CELL("šírka";INDEX(A1:B2;1;2)) zodpovedá vzorcu CELL("šírka";B1). Funkcia CELL použije hodnotu vrátenú funkciou INDEX ako odkaz na bunku. Na druhej strane napríklad vzorec 2*INDEX(A1:B2;1;2) spôsobí, že funkcia INDEX vráti hodnotu, ktorou je číslo v bunke B1.

Poznámka: Funkcia CELL nie je dostupná v aplikácii Excel Web App.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Ovocie

Cena

Množstvo

Jablká

0,69 EUR

40

Banány

0,34 EUR

38

Citróny

0,55 EUR

15

Pomaranče

0,25 EUR

25

Hrušky

0,59 EUR

40

Mandle

2,80 EUR

10

Kešu

3,55 EUR

16

Arašidy

1,25 EUR

20

Vlašské orechy

1,75 EUR

12

Vzorec

Popis

Výsledok

=INDEX(A2:C6; 2; 3)

Prienik druhého riadka a tretieho stĺpca v rozsahu A2:C6, čiže obsah bunky C3.

38

=INDEX((A1:C6; A8:C11); 2; 2; 2)

Prienik druhého riadka a druhého stĺpca v druhej oblasti rozsahu A8:C11, čiže obsah bunky B9.

1,25

=SUM(INDEX(A1:C11; 0; 3; 1))

Súčet hodnôt v treťom stĺpci v prvej oblasti rozsahu A1:C11, čiže súčet hodnôt v rozsahu buniek C1:C11.

216

=SUM(B2:INDEX(A2:C6; 5; 2))

Súčet hodnôt v rozsahu, ktorý sa začína bunkou B2 a končí sa prienikom piateho riadka a druhého stĺpca rozsahu A2:A6, čiže súčet hodnôt v rozsahu B2:B6.

2,42

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Funkcia VLOOKUP

Funkcia MATCH

Funkcia INDIRECT

Pokyny a príklady vzorcov poľa

Vyhľadávacie a referenčné funkcie (odkaz)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×