Funkcia GetSetting

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Vráti hodnotu kľúča nastavenia z položky aplikácie v databáze Registry systému Windows alebo (v počítači Macintosh) informácie v súbore inicializácie aplikácie.

Syntax

GetSetting ( názov aplikácie , sekcia, kľúč [, predvolená hodnota ] )

Syntax funkcie GetSetting má tieto argumenty:

Argument

Popis

názovaplikácie

Povinný argument. Je to reťazcový výraz obsahujúci názov aplikácie alebo projektu, ktorého kľúčové nastavenie je povinné. V počítači Macintosh je to názov súboru inicializácie v priečinku Preferencie v priečinku System.

sekcia

Povinný argument. Reťazcový výraz obsahujúci názov sekcie, kde sa nachádza nastavenie kľúča.

kľúč

Povinný argument. Reťazcový výraz obsahujúci názov nastavenia kľúča na vrátenie.

predvolená hodnota

Voliteľný argument. Výraz obsahujúci hodnotu, ktorá sa má vrátiť, ak žiadna hodnota nie je nastavená v nastavení kľúča. Ak sa vynechá, ako predvolená hodnota sa predpokladá reťazec s nulovou dĺžkou ("").


Poznámky

Ak niektorá z položiek menovaná v argumentoch funkcie GetSetting neexistuje, funkcia GetSetting vráti hodnotu predvolená hodnota.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade sa na vytvorenie položiek v databáze Registry systému Windows (alebo súboru .ini v 16-bitových platformách Windows) používa najprv príkaz SaveSetting pre aplikáciu zadanú ako názov aplikácie a potom sa funkcia GetSetting používa na zobrazenie niektorého z nastavení. Keďže argument predvolené je zadaný, nejaká hodnota sa zaručene vráti. Všimnite si, že názvy sekcií nie je možné načítať pomocou funkcie GetSetting. Na záver, príkaz DeleteSetting odstráni všetky položky aplikácie.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×