Funkcia GetAllSettings

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Vráti zoznam nastavení kľúčov a ich príslušných hodnôt (pôvodne vytvorených funkciou SaveSetting) z položky aplikácie v databáze registry systému Windows alebo (Macintosh) informácie v súbore inicializáciu aplikácie.

Syntax

GetAllSettings ( názov aplikácie časť )

Syntax funkcie GetAllSettings obsahuje tieto argumenty:

Argument

Popis

názovaplikácie

Povinné. Reťazec výraz obsahujúci názov aplikácie alebo projekt ktorého kľúčové nastavenia sa vyžaduje. Na počítači Macintosh, toto je názov súboru inicializáciu predvoľby priečinok v priečinku systému.

sekcia

Povinné. Reťazec ehľadaný výraz obsahujúci názov sekcie, ktorej kľúčové nastavenia sa vyžaduje. GetAllSettings vráti hodnotu typu Variant, ktorej obsah je dvojrozmerných pole reťazce všetky kľúčové nastavenia v časti uvedené a ich zodpovedajúce hodnoty.


Poznámky

Ak neexistuje buď názov programu alebo sekcie vráti neinicializované variantuGetAllSettings .

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade najprv SaveSetting príkaz sa používa na uviesť údaje v databáze registry systému Windows pre aplikáciu zadaný ako názov aplikáciea potom sa používa funkcia GetAllSettings na nastavenie zobrazenia. Všimnite si, že aplikácie názvy a názvy sekcií nie je možné načítať s GetAllSettings. Nakoniec DeleteSetting príkaz odstráni aplikácie položky.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×