Funkcia EOF

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Vráti hodnotu typu Integer obsahujúcu hodnotu boolovského výrazu True, keď sa dosiahne koniec súboru otvoreného na prístup typu Random alebo sekvenčný prístup typu Input.

Syntax

EOF( číslosúboru )

Povinný argument číslosúboruargument je hodnota typu Integer obsahujúca ľubovoľné platné číslo súboru.

Poznámky

Funkciu EOF použite, ak chcete zabrániť chybe generovanej pri pokuse o načítanie vstupu za koncom súboru.

Funkcia EOF vracia hodnotu False dovtedy, kým sa nedosiahne koniec súboru. So súbormi otvorenými na prístup typu Random alebo Binary vracia funkcia EOF hodnotu False dovtedy, kým posledný vykonaný príkaz Get nedokáže prečítať celý záznam.

So súbormi otvorenými na prístup typu Binary sa opakuje pokus o prečítanie súboru pomocou funkcie Input dovtedy, kým funkcia EOF nevráti hodnotu True a nevygeneruje chybu. Pri načítavaní binárnych súborov s funkciou Input použite namiesto funkcie EOF funkcie LOF a Loc, prípadne pri použití funkcie EOF použite príkaz Get. So súbormi otvorenými na prístup typu Output funkcia EOF vždy vráti hodnotu True.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia EOF použitá na zistenie konca súboru. V tomto príklade sa predpokladá, že MYFILE je textový súbor s niekoľkými riadkami textu.

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×