Funkcia DSum

Funkciu DSum môžete použiť na výpočet súčtu množiny hodnôt v zadanej množine záznamov (doména). Funkcia DSum sa dá použiť v týchto objektoch: modul jazyka Visual Basic for Applications (VBA), makro, výraz dotazu alebo vypočítavaný ovládací prvok.

Funkciu DSum môžete použiť napríklad vo výraze vypočítavaného poľa v dotaze na výpočet celkového objemu predaja uskutočneného konkrétnym zamestnancom za určité časové obdobie. Funkciu DSum môžete použiť aj vo vypočítavanom ovládacom prvku na zobrazenie priebežného súčtu predajov pre určitý produkt.

Syntax

DSum ( výraz ; doména [; kritériá] )

Syntax funkcie DSum má tieto argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinné. Výraz určujúci číselné pole, ktorého hodnoty chcete sčítať. Môže to byť napríklad reťazcový výraz, ktorý určí pole v tabuľke alebo v dotaze, alebo to môže byť výraz, ktorý vykoná výpočet s údajmi v poli. Do argumentu výraz môžete zahrnúť názov poľa v tabuľke, ovládací prvok vo formulári, konštantu alebo funkciu. Ak argument výraz zahŕňa funkciu, môže to byť vstavaná funkcia alebo funkcia definovaná používateľom, ale nie agregačná funkcia inej domény alebo agregačná funkcia SQL.

doména

Povinné. Výraz reťazca určujúci množinu záznamov, ktoré vytvárajú doménu. Môže to byť názov tabuľky alebo názov pre dotaz, ktorý nevyžaduje parameter.

kritériá

Voliteľné. Výraz reťazca slúžiaci na obmedzenie rozsahu údajov, ktoré spracuje funkcia DSum. Argument kritériá napríklad často zodpovedá klauzule WHERE vo výraze SQL, ale bez slova WHERE. Ak sa argument kritériá vynechá, funkcia DSum vyhodnotí argument výraz voči celej doméne. Každé pole zahrnuté do argumentu kritériá musí byť aj poľom v argumente doména, v opačnom prípade funkcia DSum vráti hodnotu Null.


Poznámky

Ak argumentu kritériá nevyhovuje žiadny záznam alebo ak doména neobsahuje žiadne záznamy, funkcia DSum vráti hodnotu Null.

Bez ohľadu na to, či funkciu DSum použijete v makre, v module, vo výraze dotazu alebo vo vypočítavanom ovládacom prvku, argument kritériá je nutné zostaviť pozorne, aby sa zabezpečilo jeho správne vyhodnotenie.

Funkciu DSum môžete použiť na zadanie kritérií v riadku Kritériá dotazu, vo výraze dotazu vo vypočítavanom poli alebo v riadku Aktualizovať do aktualizačného dotazu.

Poznámka: Funkciu DSum alebo Sum môžete použiť vo výraze vypočítavaného poľa v súhrnnom dotaze. Ak použijete funkciu DSum, hodnoty sa vypočítajú pred zoskupením údajov. Ak použijete funkciu Sum, údaje sa zoskupia pred vyhodnotením hodnôt vo výraze poľa.

Funkciu DSum môžete použiť v prípade, že potrebujete zobraziť súčet množiny hodnôt z poľa, ktoré sa nenachádza v zdroji záznamov formulára alebo zostavy. Predpokladajme napríklad, že máte formulár, ktorý zobrazuje informácie o konkrétnom produkte. Funkciu DSum môžete použiť vo vypočítavanom ovládacom prvku na výpočet priebežného súčtu predaja tohto produktu.

tip

Ak potrebujete vypočítavať priebežný súčet v ovládacom prvku v zostave, môžete použiť vlastnosť PriebežnýSúčet tohto ovládacieho prvku, ak je pole, na ktorom je založený, zahrnuté do zdroja záznamov pre zostavu. Na výpočet priebežného súčtu vo formulári použite funkciu DSum.

Poznámka: Pri použití tejto funkcie sa do spracovania nezahrnú neuložené zmeny v záznamoch v doméne. Ak chcete, aby bola funkcia DSum založená na zmenených hodnotách, je najprv nutné tieto zmeny uložiť tak, že na karte Domov v skupine Záznamy kliknete na položku Uložiť záznam, presuniete zameranie na iný záznam alebo použijete metódu Update.

Príklady

Použitie funkcie DSum vo výraze    Doménovú funkciu, ako je napríklad funkcia DSum, môžete použiť v riadku Aktualizovať do aktualizačného dotazu. Predpokladajme napríklad, že chcete sledovať aktuálny predaj podľa produktu v tabuľke Produkty. Do tabuľky Produkty môžete pridať nové pole s názvom DoterajšíPredaj a potom spustiť aktualizačný dotaz na výpočet správnych hodnôt a aktualizáciu záznamov. Ak to chcete vykonať, vytvorte nový dotaz založený na tabuľke Produkty a potom na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na položku Aktualizovať. Do mriežky dotazu pridajte pole DoterajšíPredaj a do riadka Aktualizovať do zadajte:

DSum("[Quantity]*[UnitPrice]", "Order Details", _
"[ProductID] = "& [ProductID])

Pri spustení dotazu Access vypočíta celkové predané množstvo pre každý produkt na základe informácií v tabuľke Podrobnosti objednávok. Súčet predaja pre každý produkt sa pridá do tabuľky Produkty.

Použitie funkcie DSum v kóde VBA    

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V nasledovnom príklade sa sčítajú hodnoty z poľa Preprava pre objednávky dodané do Spojeného kráľovstva. Doménou je tabuľka Objednávky. Argument kritériá obmedzuje výslednú množinu záznamov na záznamy, pre ktoré sa vlastnosť KrajinaOblasťDodania rovná hodnote Spojené kráľovstvo.

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

V nasledovnom príklade sa vypočíta celkový súčet pomocou dvoch samostatných kritérií. Všimnite si, že jednoduché úvodzovky (') a znaky čísla (#) sú zahrnuté do výrazu reťazca, takže po zreťazení reťazcov sa reťazcový literál uzavrie do jednoduchých úvodzoviek a dátum sa uzavrie medzi znaky mriežky.

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK' AND _
[ShippedDate] > #1-1-95#")
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×