Funkcia DDESend

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Funkcia DDESend môžete začať konverzáciu dynamických údajov exchange (DDE) s inou aplikáciou a odoslanie položky informácií pre túto aplikáciu z ovládacieho prvku formulára alebo zostavy.

Funkciu DDESend môžete použiť napríklad vo vlastnosti ControlSource textového poľa na odosielanie údajov zobrazovaných v tomto textovom poli do zadanej bunky v hárku programu Microsoft Office Excel 2007.

Syntax

DDESend ( aplikácie, témy, položka údajov )

Syntax funkcie DDESend zahŕňa tieto argumenty:

Argument

Popis

application

reťazcový výraz, ktorý identifikuje aplikáciu, ktorá sa môže zúčastniť na konverzácii DDE. Hodnotou argumentu application je zvyčajne názov súboru .exe (bez prípony .exe) aplikácie systému Microsoft Windows, ako je napríklad program Excel. Ak napríklad chcete inicializovať konverzáciu DDE s programom Excel, zadajte hodnotu "Excel" pre argument application.

topic

Výraz reťazca, ktorý je názvom témy rozpoznanej aplikáciou zadanou v argumente application. Argument topic je často dokument alebo súbor s údajmi. Zoznam možných tém nájdete v dokumentácii druhej aplikácie.

item

Výraz reťazca, ktorý je názvom údajová položka rozpoznávanej argumentom application. Zoznam možných položiek nájdete v dokumentácii k druhej aplikácii.

data

Reťazec alebo výraz obsahujúci údaje na odoslanie do aplikácie určenej argumentom application.


Poznámky

Funkcia DDESend inicializuje konverzáciu DDE na základe hodnôt argumentov application a topic a identifikuje hodnotu argumentu item ako položku údajov, ktorá bude prijímať údaje určené argumentom data. Ak napríklad hodnota argumentu application je Excel, hodnotou argumentu topic môže byť "Sheet1" a hodnotou argumentu item môže byť identifikátor na základe riadka a stĺpca, ako napríklad "R1C1" alebo názov rozsahu buniek.

Argument data určuje informácie, ktoré chcete odoslať. Môže to byť doslovný reťazec, ako napríklad "Report prepared by John", alebo to môže byť výraz, ktorý zahŕňa výsledok funkcie vytvárajúcej reťazec, ako napríklad "Prepared on " & Date(). Ak sa argument item vzťahuje na viacero informácií, ako napríklad na pomenovaný rozsah v hárku Excel s viacerými bunkami, potom funkcia DDESend odošle údaje určené argumentom data do prvej položky.

V nasledujúcom príklade funkcia DDESend odošle reťazec "Some text" do bunky v priesečníku prvého riadka a prvého stĺpca na hárku programu Excel. Môžete zadať tento výraz pre ovládací prvok textového poľa v okne vlastnosti ControlSource v hárku vlastností ovládacieho prvku:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", "Some text")

Predpokladajme, že chcete odoslať údaje z viazaný ovládací prvok vo formulári programu Microsoft Office Access 2007 do bunky v hárku programu Excel. Vlastnosť ControlSource viazaného ovládacieho prvku už obsahuje názov poľa alebo výraz. Môžete vytvoriť ďalšie textové pole alebo pole so zoznamom a nastaviť jeho vlastnosť ControlSource na výraz zahŕňajúci funkciu DDESend, v ktorom argument data určuje názvy viazaných ovládacích prvkov. Ak napríklad máte viazané textové pole s názvom LastName, môžete vytvoriť ďalšie textové pole a nastaviť jeho vlastnosť ControlSource nasledovným spôsobom:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Týmto prechodným ovládacím prvkom musí byť textové pole alebo pole so zoznamom. Názov viazaného ovládacieho prvku nemôžete použiť ako hodnotu argumentu data pre začiarkavacie políčko alebo skupinu možností.

Funkcia DDESend môžete použiť iba v čontrolSource nastavenie vlastností textového poľa, skupinu možností, začiarkavacie políčko alebo pole so zoznamom vo formulári. Funkcia DDESend nemôžete volať z programu Visual Basic for Applications (VBA) modul.

Ak chcete použiť funkcia DDESend , ovládací prvok bude iba na čítanie v zobrazenie formulára a Ukážka pred tlačou. Keďže vlastnosť ControlSource je tiež iba na čítanie vo formulárovom zobrazení a Ukážka pred tlačou, ovládací prvok musíte byť zmeny v návrhové zobrazenie.

Microsoft Windows a pamäte počítača a zdroje určiť maximálny počet konverzácie DDE, ktoré je možné otvoriť súčasne. Ak sa konverzácie sa nemôže začať, pretože Aplikácia nie je spustený alebo nerozpoznáva témy , alebo ak už bol dosiahnutý maximálny počet konverzácií, vráti funkcia DDESendNull.

Poznámka: Druhá aplikácia môže byť nakonfigurovaná tak, aby ignorovala žiadosť o konverzáciu DDE. Ak je to tak, funkcia DDESend vráti hodnotu null. Podobne môžete nastaviť aj program Access, aby ignoroval požiadavky ostatných aplikácií: kliknite na položku Možnosti programu Access v ponuke Súbor, potom kliknite na položku Spresnenie v dialógovom okne Nastavenia aplikácií. V časti Operácie DDE vyberte možnosť Ignorovať požiadavky DDE.

Tip     Ak potrebujete manipulovať s objektmi druhej aplikácie priamo z programu Access, mali by ste zvážiť použitie automatizácie.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ako funkcia DDESend v prípade, ak ju použijete s každým ovládacích prvkov.

Ovládací prvok

Poznámky

Textové pole alebo pole so zoznamom

Keďže textové pole alebo pole so zoznamom sa vo formulárovom zobrazení a v zobrazení ukážky pred tlačou zobrazuje ako prázdne, nastavte jeho vlastnosť Visible na hodnotu False.

Argument data môže odkazovať na iný ovládací prvok. V nasledujúcom príklade je ukázané, ako môžete odoslať obsah ovládacieho prvku s názvom LastName do hárka programu Excel:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Skupina možností

Vo formulárovom zobrazení a v zobrazení ukážky pred tlačou nie je vybratý ani jeden prepínač v skupine možností. Skupinu možností (a jej políčka) môžete nastaviť ako neviditeľné tak, že nastavíte jej vlastnosť Visible na hodnotu False.

Argument data musí obsahovať číselné údaje, ako napríklad "2". Ak argument data nie je číselný, funkcia DDESend neodošle informácie a hodnota argumentu item sa nezmení.

Začiarkavacie políčko

Začiarkavacie políčko je sivom vo formulárovom zobrazení a Ukážka pred tlačou. Ak chcete neviditeľný tak, že nastavíte vlastnosť Visiblekarta obsahulse.

Argument data musí obsahovať číselné údaje, ako napríklad "2". Ak argument data nie je číselný, funkcia DDESend neodošle informácie a hodnota argumentu item sa nezmení.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×