Funkcia DDB

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje odpis majetku za určité časové obdobie používať dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej zadanej metódy.

Syntax

DDB( cost, salvage, life, period [, factor] )

Syntax funkcie DDB obsahuje tieto argumenty:

Argument

Popis

cost

Povinné. Hodnota typu Double, ktorá určuje počiatočnú cenu majetku.

salvage

Povinné. Hodnota typu Double, ktorá určuje hodnotu majetku na konci životnosti.

life

Povinné. Hodnota typu Double, ktorá určuje dĺžku životnosti majetku.

period

Povinné. Hodnota typu Double, ktorá určuje obdobie, pre ktoré sa vypočítava odpis majetku.

factor

Voliteľné. Variant, ktorá určuje miera akou zostatku. Ak nezadáte, je hodnota 2 (metóda dvojnásobného odpisovania z klesajúceho).


Poznámky

Metóda dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku je metódou zrýchleného odpisovania. Odpis je najvyšší v prvom období a v nasledujúcich obdobiach klesá.

Životnosť a obdobie argumentov musia byť vyjadrené v rovnakých jednotkách. Napríklad, ak je životnosť v mesiacoch, obdobie venovať aj v mesiacoch. Hodnoty všetkých argumentov musia byť kladné čísla.

Funkcia DDB používa na výpočet odpisu za určité obdobie nasledovný vzorec:

Odpis / period = ((costsalvage) * factor) / life

Príklad

Poznámka : Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade sa funkcia DDB používa na výpočet odpisov majetku za dané obdobie vzhľadom na počiatočné náklady (InitCost), hodnotu zostatku na konci životnosti majetku (SalvageVal), celkovú životnosť majetku v rokoch (LifeTime) a obdobie v rokoch, za ktoré sa vypočíta odpisovanie (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×