Funkcia DDB

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vráti hodnotu typu Double, ktorá určuje odpis majetku za určité časové obdobie používať dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej zadanej metódy.

Syntax

DDB ( náklady, zostatok, životnosť obdobie [faktor] )

Syntax funkcie DDB obsahuje tieto argumenty:

Argument

Popis

náklady

Povinné. Dvojité určením počiatočné náklady na majetku.

Zostatková

Povinné. Dvojité zadáte hodnotu majetku na konci životnosti.

životnosť

Povinné. Dvojité určenie dĺžky životnosti majetku.

obdobie

Povinné. Dvojité určením obdobia pre správcov aktív odpisy sa počítajú.

faktor

Voliteľné. Variant, ktorá určuje miera akou zostatku. Ak nezadáte, je hodnota 2 (metóda dvojnásobného odpisovania z klesajúceho).


Poznámky

Dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku zrýchleného odpisovania. Odpis je najvyšší v prvom období a pokles po sebe nasledujúcich období.

Životnosť a obdobie argumentov musia byť vyjadrené v rovnakých jednotkách. Napríklad, ak je životnosť v mesiacoch, obdobie venovať aj v mesiacoch. Hodnoty všetkých argumentov musia byť kladné čísla.

Funkcia DDB používa nasledujúci vzorec na výpočet odpisu v určitom úrokovom období:

Odpisy / obdobie = ((nákladyzostatok) * faktor) / životnosť

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade sa používa funkcia DDB vrátiť odpis majetku za zadané obdobie vzhľadom na počiatočné náklady (InitCost), zostatková hodnota na konci životnosti majetku (SalvageVal), celkovú životnosť majetku v rokoch (_z2z _), a obdobie v rokoch, pre ktorú je hodnota odpisu vypočíta (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×