Funkcia DateSerial

Vráti hodnotu typu Variant (Date) pre zadaný rok, mesiac a deň.

Syntax

DateSerial ( rok, mesiac, deň )

Syntax funkcie DateSerial má tieto argumenty:

Argument

Popis

rok

Povinný argument. Hodnota typu Integer. Číslo v rozsahu od 100 do 9999 vrátane, alebo numerický výraz.

mesiac

Povinný argument. Hodnota typu Integer. Ľubovoľný numerický výraz.

deň

Povinný argument. Hodnota typu Integer. Ľubovoľný numerický výraz.


Poznámky

Ak chcete zadať dátum, napríklad 31. december 1991, rozsah čísel pre každý argument funkcie DateSerial by mal byť v akceptovanom rozsahu pre danú jednotku. To znamená 1 až 31 pre dni a 1 až 12 pre mesiace. Pre každý argument však môžete nastaviť aj relatívne dátumy pomocou ľubovoľného numerického výrazu, ktorý predstavuje určitý počet dní, mesiacov alebo rokov pred alebo po určitom dátume.

Nasledujúci príklad používa číselné výrazy namiesto absolútnych čísiel dátumov. V tomto prípade funkcia DateSerial vráti dátum, ktorý predstavuje deň pred prvým dňom (1 - 1), dva mesiace pred augustom (8 - 2), 10 rokov pred rokom 1990 (1990 - 10). Inými slovami ide o 31. máj 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Roky v dvojcifernom tvare pre argument rok sa interpretujú na základe používateľom definovaných nastavení počítača. Predvolene sa hodnoty od 0 do 29 (vrátane) interpretujú ako roky 2000 až 2029. Predvolene sa hodnoty od 30 do 99 interpretujú ako roky 1930 až 1999. Pre všetky ostatné argumenty rok použite vyjadrenie v štvorcifernom tvare (napríklad 1800).

Verzie Windowsu staršie ako Windows 2000 interpretujú dvojciferné roky na základe uvedených predvolených nastavení. Ak chcete mať istotu, že funkcia vráti správnu hodnotu, používajte štvorciferný tvar roka.

Ak ktorýkoľvek argument presiahne akceptovaný rozsah pre daný argument, pripočíta sa podľa potreby k nasledujúcej vyššej jednotke. Ak napríklad zadáte 35 dní, vyhodnotí sa to ako jeden mesiac a určitý počet dní, v závislosti od toho, kde v roku sa táto hodnota použila. Ak je ktorýkoľvek jeden argument mimo rozsahu -32768 až 32767, zobrazí sa chyba. Ak dátum určený tromi argumentmi spadá mimo prijateľný rozsah dátumov, zobrazí sa chyba.

Poznámka: Pre argumenty rok, mesiac a deň platí, že ak vlastnosť Kalendár je nastavená na možnosť Gregoriánsky, predpokladá sa, že zadaná hodnota bude tiež podľa gregoriánskeho kalendára. Ak je vlastnosť Kalendár nastavená na možnosť Hedžra, predpokladá sa, že zadaná hodnota je tiež Hedžra.

Vrátená časť s dátumom je v jednotkách časového obdobia aktuálneho kalendára programu Visual Basic. Ak je napríklad aktuálny kalendár Hedžra a časť dátumu, ktorá sa vráti, je rok, hodnota roka je podľa kalendára Hedžra. Pre argument rok sa hodnoty od 0 do 99 (vrátane) interpretujú ako roky 1400 až 1499. Pre všetky ostatné hodnoty argumentu rok použite úplný štvorciferný tvar roka (napríklad 1520).

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia DateSerial použitá na vrátenie dátumu pre zadaný rok, mesiac a deň.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×