Funkcia DatePart

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vráti hodnotu typu Variant (Integer) so zadanou časťou daného dátumu.

Syntax

DatePart ( interval, dátum [, prvýdeňtýždňa] [, prvýtýždeňroka] )

Syntax funkcie DatePart má tieto argumenty:

Argument

Popis

interval

Povinný argument. Reťazcový výraz určujúci časový interval, ktorý chcete vrátiť.

dátum

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date), ktorú chcete vyhodnotiť.

prvýdeňtýždňa

Voliteľný argument. Je to konštanta, ktorá určuje prvý deň v týždni. Ak nie je zadaná, predpokladá sa, že je to nedeľa.

prvýtýždeňroka

Voliteľný argument. Je to konštanta, ktorá určuje prvý týždeň roka. Ak nie je zadaná, za prvý týždeň sa považuje týždeň, do ktorého spadá 1. január.


Nasta venie

Argument interval má tieto nastavenia:

Nastavenie

Popis

yyyy

Rok

q

Štvrťrok

m

Mesiac

y

Deň v roku

d

Deň

w

Deň v týždni

ww

Týždeň

h

Hodina

m

Minúta

s

Sekunda


Argument prvýdeňtýždňa má tieto nastavenia:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Použije sa nastavenie NLS API.

vbSunday

1

Nedeľa (predvolené)

vbMonday

2

Pondelok

vbTuesday

3

Utorok

vbWednesday

4

Streda

vbThursday

5

Štvrtok

vbFriday

6

Piatok

vbSaturday

7

Sobota


Argument prvýtýždeňroka má tieto nastavenia:

Konštanta

Hodnota

Popis

vbUseSystem

0

Použije sa nastavenie NLS API.

vbFirstJan1

1

Začína sa týždňom, do ktorého spadá 1. január (predvolená možnosť).

vbFirstFourDays

2

Začína sa prvým týždňom, v ktorom sa nachádzajú aspoň štyri dni nového roka.

vbFirstFullWeek

3

Začína sa prvým celým týždňom v roku.


Poznámky

Funkciu DatePart môžete použiť na vyhodnotenie dátumu a vrátenie konkrétneho časového intervalu. Funkciu DatePart môžete napríklad použiť na výpočet dňa v týždni alebo aktuálnej hodiny.

Argument prvýdeňtýždňa ovplyvní výpočty, ktoré používajú intervalové symboly „w“ a „ww“.

Ak hodnota tum predstavujedoslovný dátumový údaj, zadaný rok sa stane trvalou súčasťou daného dátumu. Ak je však hodnota argumentu dátum uzavretá v dvojitých úvodzovkách (" ") a vynecháte rok, pri každom vyhodnocovaní výrazu dátum sa do vášho kódu vloží aktuálny rok. Takto je možné písať kód, ktorý sa bude môcť používať v rôznych rokoch.

Poznámka: Ak je pre argument dátum vlastnosť Kalendár nastavená na možnosť Gregoriánsky, zadaný dátum musí byť podľa gregoriánskeho kalendára. Ak ide o kalendár Hedžra, zadaný dátum musí byť podľa kalendára Hedžra.

Vrátená časť s dátumom je v jednotkách časového obdobia aktuálneho arabského kalendára. Ak je napríklad aktuálny kalendár Hedžra a časť dátumu, ktorá sa vráti, je rok, hodnota roka je podľa kalendára Hedžra.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade sa pracuje s dátumom a pomocou funkcie DatePart sa zobrazí štvrťrok v roku, v ktorom sa tento dátum vyskytuje.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×