Funkcia DateAdd

Vráti hodnotu typu Variant (Dátum), ktorá obsahuje dátum, do ktorého bol pridaný zadaný časový interval.

Syntax

DateAdd ( interval, číslo, dátum )

Syntax funkcie DateAdd má tieto argumenty:

Argument

Popis

interval

Povinný argument. Reťazcový výraz určujúci časový interval, ktorý chcete pridať.

číslo

Povinný argument. Numerický výraz vyjadrujúci počet intervalov, ktoré chcete pridať. Môže mať kladnú hodnotu (na získanie dátumov v budúcnosti) alebo zápornú hodnotu (na získanie dátumov v minulosti).

dátum

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Date) alebo explicitná hodnota, ktorá predstavuje dátum, ku ktorému sa pridáva interval.


Tip:  V Accesse 2010 je súčasťou zostavovača výrazov funkcia IntelliSense, vďaka ktorej vidíte, ktoré argumenty sa vo výraze vyžadujú. 

Nastavenia

Argument interval má tieto nastavenia:

Nastavenie

Popis

yyyy

Rok

q

Štvrťrok

m

Mesiac

y

Deň v roku

d

Deň

w

Deň v týždni

ww

Týždeň

h

Hodina

m

Minúta

s

Sekunda


Poznámky

Funkciu DateAdd môžete použiť na pripočítanie alebo odpočítanie konkrétneho časového intervalu z dátumu. Funkciu DateAdd môžete napríklad použiť na výpočet dátumu 30 dní odo dnes alebo na výpočet času 45 minút odteraz.

Ak chcete pridať dni k dátumu, môžete použiť hodnoty Deň v roku ("y"), Deň ("d") alebo Deň v týždni ("w").

Funkcia DateAdd nevráti neplatný dátum. Nasledujúci príklad pripočíta jeden mesiac k dátumu 31. január:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

V tomto prípade funkcia DateAdd vráti 28. február 1995, nie 31. február 1995. Ak je dátum 31. február 1996, funkcia vráti dátum 29. február 1996, pretože rok 1996 je priestupný.

Ak by vypočítaný dátum bol skôr ako v roku 100 (to znamená, že ste odpočítali viac rokov, ako sa nachádza v argumente dátum), vyskytne sa chyba.

Ak argument číslo nie je dlhá hodnota, pred vyhodnocovacím sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo.

Poznámka:  Formát vrátenej hodnoty funkcie DateAdd je určený v nastaveniach ovládacieho panela a nie formátom, ktorý je vložený v argumente dátum.

Poznámka:  Ak je pre argument dátum vlastnosť Kalendár nastavená na možnosť Gregoriánsky, zadaný dátum musí byť podľa gregoriánskeho kalendára. Ak ide o kalendár Hedžra, zadaný dátum musí byť podľa kalendára Hedžra. Ak sú hodnotami mesiaca názvy, musia byť tieto názvy v súlade s aktuálnym nastavením vlastnosti Kalendár. Ak chcete minimalizovať výskyt konfliktov názvov mesiacov s aktuálnym nastavením vlastnosti Kalendár, zadajte číselné hodnoty mesiacov (krátky formát dátumu).

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade sa dátum považuje za vstup a funkcia DateAdd sa používa na zobrazenie dátumu zodpovedajúceho zadanému počtu mesiacov v budúcnosti.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×