Funkcia CVErr

Vráti hodnotu typu Variant podtypu Chyba obsahujúcu chybové číslo zadané používateľom.

Syntax

CVErr ( chybové číslo )

Povinný argument argumentchybové číslo je ľubovoľné platné číslo chyby.

Poznámky

Použite funkciu CVErr na vytvorenie používateľom definovaných chýb v používateľom definovaných procedúrach. Ak napríklad vytvoríte funkciu, ktorá prijíma niekoľko argumentov a zvyčajne vráti reťazec, môžete funkciu donútiť vyhodnotiť vstupné argumenty a zabezpečiť tak, že sú v rámci prijateľného rozsahu. Ak nie sú, je pravdepodobné, že vaša funkcia nevráti to, čo očakávate. V tomto prípade funkcia CVErr umožňuje vrátiť chybové číslo s informáciou, aká akcia sa má vykonať.

Poznámka: Implicitná konverzia typu Chyba nie je povolená. Nemôžete napríklad priradiť priamo vrátenú hodnotu funkcie CVErr premennej, ktorá nie je typu Variant. Môžete však vykonávať explicitné konverzie (pomocou funkcií CInt, CDbl a tak ďalej) hodnoty vrátenej funkciou CVErr a priradiť ju premennej príslušného typu údajov.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia CVErr použitá na vrátenie hodnoty typu Variant, ktorej typ VarType je vbError (10). Používateľom definovaná funkcia CalculateDouble vráti chybu, ak do nej odovzdávaný argument nie je číslo. Funkciu CVErr môžete použiť na vrátenie používateľom definovaných chýb v používateľom definovaných procedúrach alebo na odloženie spracovania chyby počas spustenia. Použite funkciu IsError a otestujte, či táto hodnota predstavuje chybu.

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×