Funkcia CELL

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie funkcie bunky v programe Microsoft Excel. Prepojenia na ďalšie informácie o formátovaní údajov v bunkách a používaní štýlov buniek nájdete v časti Pozrite tiež .

Popis

Funkcia CELL vracia informácie o formátovaní, umiestnení alebo obsahu bunky. Ak chcete napríklad pred vykonaním výpočtu overiť, či bunka obsahuje číselnú hodnotu, a nie text, môžete použiť nasledovný vzorec:

= IF( CELL("typ";A1) = "v";A1 * 2;0)

Tento vzorec vypočíta hodnotu A1*2 iba v prípade, ak bunka A1 obsahuje číselnú hodnotu, a vráti hodnotu 0, ak táto bunka obsahuje text alebo je prázdna.

Syntax

CELL(typ_informácií, [odkaz])

Syntax funkcie CELL obsahuje nasledovné argumenty:

  • Informácia    Povinný argument. Textová hodnota, ktorá určuje typ požadovanej informácie. Nasledujúci zoznam obsahuje možné hodnoty argumentu typ_informácií a zodpovedajúce výsledky.

typ_informácií

Výsledky

"adresa"

Odkaz (v tvare textu) na prvú bunku oblasti.

"stĺpec"

Číslo stĺpca bunky v odkaze.

"farba"

Hodnota 1 pri nastavenej farbe na zobrazenie záporných hodnôt. V ostatných prípadoch vráti hodnotu 0.

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Exceli Online, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"obsah"

Hodnota ľavej hornej bunky v odkaze, nie vzorec.

"názov_súboru"

Názov súboru (vrátene celej cesty), ktorý obsahuje daný odkaz. Vráti sa v tvare textu. Ak hárok obsahuje odkazy, ktoré ešte nie sú uložené, vráti prázdny textový reťazec ("").

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Exceli Online, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"formát"

Hodnota v tvare textu zodpovedajúca číselnému formátu bunky. V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené hodnoty a formáty, ktoré im zodpovedajú. Ak má bunka nastavenú farbu na zobrazenie záporných hodnôt, vráti textový reťazec ukončený znakom "-". Ak má bunka nastavené zátvorky pre kladné alebo všetky hodnoty, vráti reťazec ukončený znakom "()".

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Exceli Online, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"zátvorky"

Hodnota 1 pri nastavených zátvorkách pre kladné alebo všetky hodnoty. V ostatných prípadoch vráti hodnotu 0.

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Exceli Online, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"predpona"

Hodnota v tvare textu zodpovedajúca zarovnaniu textu v bunke. Ak je text v bunke zarovnaný vľavo, vráti apostrof ('). Ak je text v bunke zarovnaný vpravo, vráti úvodzovky ("). Ak je text zarovnaný v strede, vráti znak vsuvky (^). Ak je bunka vyplnená textom, vráti opačnú lomku (\) a v ostatných prípadoch vráti prázdny reťazec ("").

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Exceli Online, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"ochrana"

Hodnota 0 pri odomknutej bunke. Ak je bunka uzamknutá, vráti hodnotu 1.

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Exceli Online, Exceli Mobile a Exceli Starter.

"riadok"

Číslo riadka bunky v odkaze.

"typ"

Hodnota v tvare textu zodpovedajúca typu údajov v bunke. Ak je bunka prázdna, vráti hodnotu "b". Ak bunka obsahuje textovú konštantu, vráti hodnotu "l". V ostatných prípadoch vráti hodnotu "v".

"šírka"

Šírka stĺpca zaokrúhlená najbližšie menšie celé číslo. Každá jednotka šírky stĺpca sa rovná šírke jedného znaku pri predvolenej veľkosti písma.

Poznámka: Táto hodnota nie je podporovaná v Exceli Online, Exceli Mobile a Exceli Starter.

  • Referencia    Voliteľný argument. Bunka, o ktorej chcete získať informácie. Ak sa tento argument vynechá, zobrazia sa informácie pre poslednú bunku, ktorá bola zmenená, zadané v argumente typ_informácií. Ak argument odkazu predstavuje rozsah buniek, funkcia CELL vráti informácie len o ľavej hornej bunke v rozsahu.

Kódy formátov funkcie CELL

Nasledovný zoznam popisuje textové hodnoty, ktoré funkcia CELL vráti, ak je argument typ_informácií nastavený na hodnotu „format“ a argument odkazu je bunka naformátovaná vstavaným číselným formátom.

Formát programu Excel

Výsledok funkcie CELL

Všeobecný

"G"

0

"F0"

# ##0,00|_S_k;-# ##0,00|_S_k

";0"

0,00

"F2"

# ##0,00|_S_k;-# ##0,00|_S_k

";2"

# ##0 €;-# ##0 €

"C0"

# ##0 €;[červené]-# ##0 €

"C0-"

# ##0,00 €;-# ##0,00 €

"F0"

# ##0,00 €;[červené]-# ##0,00 €

"C0-"

0%

"P0"

40%

"P2"

0,00E+00

"S2"

# " "?/? alebo # " "??/??

"G"

d.m.rrrr alebo d.mmm.rr

"D4"

d-mmm-rr alebo dd-mmm-rr

"D1"

d-mmm alebo dd-mmm

"D2"

mmm-rr

"D3"

mm/dd

"D5"

h:mm

"D7"

h:mm:ss dop./odp.

"D6"

h:mm

"D9"

h:mm:ss

"D8"

Poznámka: Ak je argument typ_informácií funkcie CELL nastavený na hodnotu „format“ a neskôr v odkazovanej bunke použijete iný formát, za účelom aktualizovania výsledkov funkcie CELL musíte prepočítať hárok.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

75

Hello, world!

Vzorec

Popis

Výsledok

=CELL("riadok"; A20)

Číslo riadka bunky A20.

20

=CELL("obsah"; A3)

Obsah bunky A3.

Hello, world!

=CELL("typ"; A2)

Typ údajov bunky A2. Typ údajov v označuje hodnotu.

v

Súvisiace témy

Zmena formátu bunky
odkazujú na vytvorenie alebo zmena bunky
funkcia ADDRESS
Pridanie, zmena, vyhľadanie alebo vymazanie podmieneného formátovania v bunke

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×