Funkcia Array

Vráti aVariant obsahujúci pole.

Syntax

Array( zoznamargumentov )

Povinný argument argumentzoznamargumentov je zoznam hodnôt oddelených čiarkami, ktoré sú priradené prvkom poľa obsiahnutým v premennej typu Variant. Ak nie sú zadané žiadne argumenty, vytvorí sa pole s nulovou dĺžkou.

Poznámky

Zápis, ktorý sa používa na odkazovanie na prvok poľa, obsahuje názov premennej, nasledujú zátvorky obsahujúce indexové číslo, ktoré označuje požadovaný prvok. V nasledujúcom príklade prvý príkaz vytvorí premennú s názvom A typu Variant. Druhý príkaz priradí pole k premennej A. Posledný príkaz priradí hodnotu obsiahnutú v druhom prvku poľa do inej premennej.

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Dolná hranica poľa vytvoreného pomocou funkcie Array je určená dolnou hranicou zadanou pomocou príkazu Option Base, pokiaľ funkcia Array nie je kvalifikovaná názvom knižnice typov (napríklad VBA.Array). Ak je funkcia kvalifikovaná názvom knižnice typov, funkcia Array nebude ovplyvnená príkazom Option Base.

Poznámka: Premenná typu Variant, ktorá je deklarovaná ako pole, môže stále obsahovať pole. Premenná typu Variant môže obsahovať pole ľubovoľného typu, s výnimkou reťazcov s pevnou dĺžkou a používateľom definovaných typov. Hoci premenná typu Variant obsahujúca pole je koncepčne odlišná od poľa, ktorého prvky sú typu Variant, prístup k prvkom poľa sa vykonáva rovnakým spôsobom.

Príklad

V tomto príklade je funkcia Array použitá na vrátenie premennej typu Variant obsahujúcej pole.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×