FREQUENCY (funkcia)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie FREQUENCY v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta početnosť výskytu jednotlivých hodnôt v zadanom rozsahu hodnôt, ktorú vráti ako zvislé pole čísiel. Napríklad funkcia FREQUENCY možno použiť na spočítanie počtu testov, ktorých výsledky patria do určitého bodového rozpätia. Keďže funkcia FREQUENCY vracia pole, musí byť zadaná ako vzorec poľa.

FREQUENCY(údajové_pole; binárne_pole)

Syntax funkcie FREQUENCY obsahuje nasledovné argumenty:

  • Údajové_pole    Povinný argument. Pole alebo odkaz na množinu hodnôt, pre ktorú chcete vypočítať výskyt. Ak argument údajové_pole neobsahuje žiadne hodnoty, funkcia FREQUENCY vráti pole hodnôt nula.

  • Binárne_pole    Povinný argument. Pole intervalov (alebo odkaz na ne), do ktorých chcete zoskupiť hodnoty uvedené v argumente údajové_pole. Ak neobsahuje argument binárne_pole žiadne hodnoty, funkcia FREQUENCY vráti počet prvkov v argumente údajové_pole.

  • Funkcia FREQUENCY sa zadáva ako vzorec poľa po vybratí oblasti susediacich buniek, v ktorých chcete zobraziť výsledné rozdelenie početnosti.

  • Počet prvkov vo vrátenom poli je o jeden prvok väčší ako počet prvkov v argumente hodnoty. Dodatočný prvok vo vrátenom poli obsahuje počet prvkov na hornou hranicou intervalov. Napríklad, ak sú určené tri rozpätia hodnôt (3 intervaly) ktoré sú zadané v troch bunkách poľa argumentu hranice, postarajte sa aby sa výsledky funkcie FREQUENCY uložili do štyroch buniek. Dodatočná bunka vráti počet hodnôt v poli argumentu údaje, ktoré sú väčšie ako hodnota najvyššia hranice intervalu.

  • Funkcia FREQUENCY ignoruje prázdne bunky a text.

  • Vzorec, ktorého výsledkom je pole, musí byť zadaný ako vzorec poľa.

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Výsledky

Rozsahy

79

70

85

79

78

89

85

50

81

95

88

97

Vzorec

Popis

Výsledok

=FREQUENCY(A2:A10; B2:B4)

Počet výsledkov, ktoré sú nižšie alebo rovné 70.

1

Počet výsledkov v rozsahu 71 – 79

2

Počet výsledkov v rozsahu 80 − 89

4

Počet výsledkov, ktoré sú vyššie alebo rovné 90.

2

Vzorec v bunke C12 predstavuje vzorec poľa. Ak chcete, aby tento vzorec vracal hodnoty v bunkách C12, C13, C14 a C15, treba zošit otvoriť v Exceli v počítači (nie vo webovom prehliadači). V Exceli označte bunky C12, C13, C14 a C15, stlačte kláves F2 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + Shift + Enter. V opačnom prípade sa vráti iba hodnota v bunke C12.

Poznámka: Ak máte aktuálnu verziu balíka Office 365, môžete jednoducho zadať vzorec do ľavej hornej bunky výstupného rozsahu a potom stlačením klávesu Enter potvrďte vzorec ako dynamický vzorec poľa. V opačnom prípade sa musí vzorec zadať ako vzorec staršieho poľa najprv výberom výstupného rozsahu, zadaním vzorca do ľavej hornej bunky výstupného rozsahu a stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER ho potvrďte. Excel vloží do začiatku a na koniec vzorca kučeravé zátvorky. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×