Formulár obchodného projektu v doplnku Business Contact Manager

Vo formulári obchodný projekt môžete zadať rozsiahle informácie na výber, priradenie a sledovanie obchodných úloha potrebných na dokončenie konkrétneho obchodného projektu.

Tento formulár obsahuje štyri zobrazenia: Všeobecné, Podrobnosti, História a Polia vytvorené používateľom. Každé zobrazenie obsahuje jednu alebo viacero sekcií.

Zobrazenie Všeobecné

Zobrazenie Všeobecné obsahuje nasledovné sekcie, v ktorých môžete zadať a upraviť informácie o obchodnom projekte, vrátane dní do dokončenia, požadovaných úloh a zákazník a obchodný kontakt, ktoré sú prepojené s obchodným projektom.

 • Projekt - informácie

  Zadajte názov obchodného projektu (vyžaduje sa). Ak chcete priradiť obchodný projekt vlastníkovi, vyberte meno v zozname používateľov s oprávnením na prístup k databáze. Ak chcete odstrániť meno zo zoznamu, kliknite na tlačidlo Upraviť tento zoznam.

  Meno do zoznamu môže pridať len vlastník databázy. Ďalšie informácie o pridávaní používateľa do zoznamu nájdete v téme Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ďalšími používateľmi.

  Vyberte typ projektu, ako napríklad Fixný poplatok, Čas a materiál alebo Ďalšie, alebo ak chcete pridať novú alebo upraviť existujúcu položku, kliknite na tlačidlo Upraviť tento zoznam.

  Tip: Pomocou poľa Typ projektu nakategorizujte svoje obchodné projekty, aby ste ich mohli ľahšie plánovať a sledovať.

 • Prepojený zákazník alebo obchodný kontakt

  Kliknutím na tlačidlo Prepojiť s vyberte zákazníka alebo obchodný kontakt, ktorý chcete prepojiť s týmto obchodným projektom (vyžaduje sa). V dialógovom okne Prepojiť so zákazníkom alebo obchodným kontaktom v časti Priečinok vyberte zoznam zákazníkov alebo obchodných kontaktov, vyberte položku v zozname a potom kliknite na tlačidlo Prepojiť s. Ak chcete vytvoriť novú položku, kliknite na tlačidlo Nové.

 • Súvisiaci zákazníci a obchodné kontakty

  V tomto zozname sa zobrazujú zákazníci a obchodné kontakty, ktoré sú prepojené s obchodným projektom. Ak chcete otvoriť záznam, dvakrát kliknite na meno zákazníka alebo obchodného kontaktu, alebo kliknutím na tlačidlo Pridať môžete pridať nového zákazníka alebo obchodný kontakt. V dialógovom okne Pridať zákazníka alebo obchodný kontakt v časti Priečinok vyberte zoznam zákazníkov alebo obchodných kontaktov, vyberte položku v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete odstrániť zákazníka alebo obchodný kontakt z obchodného projektu, vyberte záznam a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 • Projektové úlohy

  V tomto zozname sa zobrazujú projektové úlohy prepojené s obchodným projektom. Ak chcete otvoriť úlohu, dvakrát kliknite na jej názov, alebo kliknutím na tlačidlo Nové môžete pridať novú úlohu. Pomoc pri zadávaní informácií do formulára získate kliknutím na tlačidlo Pomocník  Button image

 • Prehľad projektu

  Sekcia Prehľad projektu zobrazuje stav úloh prepojených s týmto obchodným projektom a počet dní zostávajúcich do jeho dokončenia.

 • Stav - informácie

  Zadajte dátum začiatku a dokončenia obchodného projektu a jeho stav, prioritu a počet percent dokončenia. Ak chcete pridať novú položku stavu alebo priority obchodného projektu, prípadne upraviť existujúcu položku, kliknite na tlačidlo Upraviť tento zoznam.

Poznámka: Polia Typ projektu, Stav projektu a Priorita v zobrazení Všeobecné je možné prispôsobiť.

Zobrazenie Podrobnosti

Zobrazenie Podrobnosti obsahuje poznámky k obchodnému projektu. Komentáre je možné do záznamu obchodného projektu prilepiť z iných súborov, alebo ich môžete pridávať priamo. Kliknutím na tlačidlo Pridať časovú značku môžete komentáre označiť dátumom.

Zobrazenie História

Zobrazenie História obsahuje všetky položka histórie komunikácie, ktoré sú prepojené s týmto záznamom. Kliknutím na šípku nadol   Šípka poľa   v poli Zobrazenie vyberte typ zobrazenia zoznamu. Ak chcete otvoriť položku histórie komunikácie, dvakrát kliknite na jej názov. Ak chcete vytvoriť podrobnejšiu históriu o obchodnom projekte, kliknite na tlačidlo Nové a potom prepojte položku, napríklad obchodná poznámka, denník telefonátu, plánovanú činnosť alebo poznámku, so záznamom.

Zobrazenie Polia vytvorení používateľom

Zobrazenie pole vytvorené používateľom obsahuje vlastné vytvorené a organizované polia. Polia sú organizované podľa skupín a zobrazujú sa v dvoch stĺpcoch.

Ak chcete vytvoriť alebo spravovať skupiny a polia, na pás s nástrojmi kliknite v skupine Možnosti na tlačidlo Prispôsobiť formulár.

Navigácia pomocou pása s nástrojmi

Formulár obsahuje nasledujúce tlačidlá – umiestnené na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent – špecifické pre nástroj Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

V skupine

Kliknite na tlačidlo

Požadovaná akcia

Zobraziť

Všeobecné

Formulár sa zobrazí vo všeobecnom zobrazení, v ktorom môžete zadávať základné informácie.

Zobraziť

Podrobnosti

Formulár sa zobrazí v podrobnom zobrazení, v ktorom môžete zadávať vlastné prispôsobené informácie.

Zobraziť

Polia vytvorené používateľom

Zobrazia sa všetky polia prispôsobené používateľom, ktoré boli vytvorené pre tento formulár.

Komunikovať

Nová položka histórie

Pridá sa nový obchodný záznam, denník telefonátu, e-mailová správa, plánovaná činnosť alebo súbor do komunikačnej histórie záznamu.

Možnosti

Prispôsobiť formulár

Do formulára sa pridajú polia vytvorené používateľom.

Možnosti

Kontrolovať mená

Skontroluje sa e-mailová adresa alebo prepojený záznam a zabezpečí sa ich platnosť.

Poznámka: Ak chcete otvoriť tento formulár, v ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Obchodné projekty a potom dvakrát kliknite na záznam obchodného projektu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×