Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Odporúčania pre videosúbory

PowerPoint 2010: .wmv

PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2016 pre Mac: súbory vo formáte .mp4 kódované vo formáte videa H.264 a zvukovom formáte AAC

Odporúčania pre zvukové súbory

PowerPoint 2010: .wav, .wma

PowerPoint 2013, PowerPoint 2016, PowerPoint 2016 pre Mac: súbory formátu .m4a kódované vo zvukovom formáte AAC

Tieto názvy a formáty sa zdajú byť zložité. Môžete ich však skonvertovať a následne ich použiť. Nemusíte o nich nič vedieť, stačí poznať ich názvy.

Podporované formáty

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

*Len PowerPoint 2013 a novšie verzie. 32-bitová verzia programu PowerPoint 2010 dokáže prehrávať súbor formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime Player. (Ďalšie informácie o tom, ako stiahnuť QuickTime pre Windows, si prečítajte na lokalite Apple.)

** Adobe Flash nie je k dispozícii v balíku Office v počítači so systémom Windows RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio*

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

*Len PowerPoint 2013 a novšie verzie. 32-bitová verzia programu PowerPoint 2010 dokáže prehrávať súbor formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime Player. (Ďalšie informácie o tom, ako stiahnuť QuickTime pre Windows, si prečítajte na lokalite Apple.)

Ďalšie informácie

 • Ak vás trápi pomalé prehrávanie, zaostávanie zvuku a videa, zasekávanie zvuku alebo strácanie snímok, pozrite si tému Tipy na zlepšenie prehrávania zvuku a videa a na zlepšenie kompatibility.

 • Ak do PC nainštalujete ďalšie kodeky, PowerPoint bude podporovať aj ďalšie typy súborov. Ak hľadáte informácie týkajúce sa vyhľadávania kodekov pre svoje PC, prečítajte si tému Vyskytujú sa problémy s prehrávaním (v PowerPointe)?,

  v ktorej nájdete podrobné diskusie o kodekoch.

 • Niektoré staršie formáty videosúborov sa v balíku Office v počítači so systémom Windows RT možno neskomprimujú alebo neexportujú správne. Preto radšej použite modernejšie formáty médií, napríklad H.264 a Advanced Audio Coding (AAC), ktoré sú podporované v PowerPointe 2013 RT. PowerPoint 2010 podporuje formát AAC, ak je nainštalovaný správny kodek (napríklad ffDShow). Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Zvukové súbory z obchodu iTunes Store sa po zdieľaní nemusia prehrávať

Hudobné súbory zakúpené v obchode iTunes Store sa dajú prehrať len v oprávnených počítačoch a osoby, s ktorými zdieľate prezentácie, možno nebudú môcť prehrať súbory iTunes.

PowerPoint 2016 pre Mac

Podporované formáty videosúborov v programe PowerPoint 2016 pre Mac

Formát súboru

Prípona

Film AVI (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi alebo .vfw

Film MPEG-4

.mp4, .mpg4

Film Apple MPEG-4

.m4v

Film MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Video MPEG-2

.m2v

MPEG-2 Transport Stream

.ts

Film QuickTime

.mov alebo .qt

Film DV

.dv alebo .dif

Formáty zvukových súborov podporované v programe PowerPoint 2016 pre Mac

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff alebo .aif

Zvukový súbor AU

.au alebo .snd

Zvukový súbor MP3

.mp3 alebo .mpga

Zvukový súbor MP2

.mp2

Zvukový súbor MPEG-4

mp4 alebo .mpg4

Zvukový súbor Waveform

.wav, .wave,.bwf

Zvuk Audible.com

.aa alebo .aax

Zvuk Apple MPEG-4

.m4a

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – zvukový súbor MPEG-2

.aac alebo .adts

Formát Apple CoreAudio

.caf

Zvuk AMR

.amr

Zvonenie

.m4r

Zvuk AC-3

.ac3

Vylepšený zvuk AC-3

.eac3, .ec3

Súbory Windows Media (.wmv, .wma) nie sú podporované v programe PowerPoint 2016 pre Mac. Ak však máte v Macu nainštalovaný doplnok Flip4Mac a v snímke už máte vložené súbor vo formáte.wmv alebo .wma, PowerPoint 2016 pre Mac ponúkne možnosť jeho skonvertovania na súbor vo formáte .mp4 alebo .mp3.

PowerPoint for Mac 2011

Podporované formáty videosúborov v programe PowerPoint for Mac 2011

Formát súboru

Prípona

Film AVI

.avi, .vfw

Film DVI

.dv, .dif

Film MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Video MPEG-2

.m2v

MPEG-2 Transport Stream

.ts

Film MPEG-4

Film Apple MPEG-4

.mp4, .mpg4

.m4v

Film QuickTime

.mov, .qt

Súbor Windows Media Video*

.wmv*

* Formát Windows media (.wmv) na prehrávanie v operačnom systéme Mac OS X vyžaduje inštaláciu doplnku s názvom Flip4Mac.

Formáty zvukových súborov podporované v programe PowerPoint for Mac 2011

Formát súboru

Prípona

Zvuk AC-3

Vylepšený zvuk AC-3

.ac3

.eac3, .ec3

Zvuk AMR

.amr

Apple Lossless Audio

.m4a

Zvuk AU

.au, .snd

Zvuk Audible.com

.aa, .aax

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie Sound^

.mov, .moov, .qt

Core Audio File

.caf

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3, .mpga

MPEG-4 Audio

.mp4, .mpg4, .m4a

Zvonenie

.m4r

Windows Media Audio*

.wma, .asf

Zvukový súbor Windows Waveform

.wave, .wav, .bwf

^Súbory QTVR (QuickTime Virtual Reality) s príponou .mov alebo .qt sa neprehrajú v prezentácii programu PowerPoint for Mac 2011.

*Formát Windows media (.wav/.wma) vyžaduje doplnok s názvom Flip4Mac na prehrávanie v operačnom systéme Mac OS X.

Vloženie súboru do snímky

Po skonvertovaní mediálneho súboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint 2016 pre Mac, do ktorej chcete vložiť videosúbor alebo zvukový súbor. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi kliknite na položku Zvuk alebo Video. (Ďalšie podrobnosti o vložení mediálnych súborov nájdete v téme Pridanie videa do prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac alebo Pridanie zvuku do prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac.)

Zvukové súbory z obchodu iTunes Store sa po zdieľaní nemusia prehrávať

Hudobné súbory zakúpené v obchode iTunes Store sa dajú prehrať len v oprávnených počítačoch a osoby, s ktorými zdieľate prezentácie, možno nebudú môcť prehrať súbory iTunes.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio

.m4a, .mp4

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .3gp, .ts

VP8, VP9

.webm, .mkv

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio

.m4a, .mp4, .3gp, .ts, .aac

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

.flac

Voľne dostupné

.mkv, .ogg

Nasledujúce formáty zvuku a videa môžete prehrávať v PowerPointe Mobile a PowerPointe pre Windows Phone 10, ale videá z YouTube nie je možné prehrávať.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor Windows Media

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio*

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

Nesprávny formát? Konverzia a opätovné vloženie súboru

Ak PowerPoint nepovolí vloženie videosúboru alebo zvukového súboru, zmeňte ich na odporúčaný formát:

 1. Prejdite online na stránku CloudConvert.com.

 2. Kliknite na položku Vybrať súbory. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť. Prejdite do priečinka obsahujúceho videosúbor alebo zvukový súbor, ktorý chcete skonvertovať.

  V dialógovom okne vyberte mediálny súbor, ktorý chcete konvertovať

  Prípadne, ak chcete vybrať súbor uložený v cloude, vyberte šípku vedľa položky Vybrať súbory a vyberte cloudový systém (Box, Dropbox, Google Drive alebo OneDrive), v ktorom je uložený váš mediálny súbor.

 3. Vyberte mediálny súbor a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Na stránke sa zobrazí názov vybratého mediálneho súboru a jeho formát.

  Výber súboru sa zobrazí na stránke
 5. Kliknite na tlačidlo Formát ( Tlačidlo Formátovať ) a vyberte vhodný formát mediálneho súboru.

  Pomocou možností pod tlačidlom Formátovať môžete určiť, do akého formátu média sa má súbor skonvertovať
 6. Kliknite na tlačidlo Možnosti konverzie: Tlačidlo Možnosti konverzie

 7. Vyberte položky Videokodek a/alebo Zvukový kodek.

  Dialógové okno Možnosti konverzie s možnosťami pre položku Kód videa a Zvukový kodek

  (V dialógovom okne si môžete vybrať aj z ďalších dostupných možností, ktoré sú určené pre ľudí s viacerými skúsenosťami s mediálnymi súbormi.)

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Na stránke teraz nájdete súhrnné informácie o konverzii: Názov počiatočného formátu sa zobrazí na ľavej strane a názov formátu, do ktorého formátujete, sa zobrazí na pravej strane.

 9. V dolnej časti stránky kliknite na červené tlačidlo Spustiť konverziu.

  Tlačidlo Spustiť konverziu

  Po dokončení konverzie sa na stránke zobrazí zelené tlačidlo Stiahnuť.

 10. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť.

  Po dokončení procesu konverzie sa zobrazí zelené tlačidlo Stiahnuť, pomocou ktorého môžete skonvertovaný mediálny súbor skopírovať späť do PC

  Súbor sa skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory vo Windowse. Potom ich môžete premiestniť do ľubovoľného priečinka. Súbor je pripravený a môžete ho vložiť do prezentácie programu PowerPoint.

  Skonvertovaný súbor sa skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory v počítači

(Služba CloudConvert.com je nezávislá od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu záruku, implicitnú ani akúkoľvek inú, týkajúcu sa výkonu alebo spoľahlivosti tejto služby).

Prejdite späť na snímku programu PowerPoint, do ktorej chcete videosúbor alebo zvukový súbor vložiť. Na páse s nástrojmi panela s nástrojmi na karte Vložiť vyberte v skupine Médiá šípku v časti Zvuk alebo Video a potom vyberte príslušný príkaz, pomocou ktorého súbor vložíte.

Na karte Vložiť na páse s nástrojmi v PowerPointe vyberte položku Zvuk alebo Video

Podrobné informácie o vkladaní mediálnych súborov nájdete v témach:

Pozrite tiež

Pridanie zvuku do prezentácie

Pridanie a prehrávanie videa v prezentácii

Vloženie alebo prepojenie videa zo služby YouTube

Formáty súborov podporované v PowerPointe

Videá PowerPointu 2016 sa na sekundárnom monitore neprehrávajú

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×