Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Odporúčania pre videosúbory

PowerPoint 2010: .wmv

Novšie verzie PowerPoint: .mp4 súbory s kódovaním videa H.264 a zvuku AAC

Odporúčania pre zvukové súbory

PowerPoint 2010: .wav, .wma

Novšie verzie PowerPoint: .m4a súbory s kódovaním zvuku AAC

Tieto názvy a formáty sa zdajú byť zložité. Môžete ich však skonvertovať a následne ich použiť. Nemusíte o nich nič vedieť, stačí poznať ich názvy.

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with video and audio!

Podporované formáty

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

* Len PowerPoint 2013 a novšie verzie. 32-bitová verzia programu PowerPoint 2010 dokáže prehrávať súbory formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime Player. (Ďalšie informácie o tom, ako stiahnuť QuickTime pre Windows, si prečítajte na lokalite Apple.) V PowerPointe 2013 a novších verziách sa vyžaduje nainštalovaný prehrávač QuickTime Player na prehrávanie súborov s videom vo formáte MP4 v jednej konkrétnej situácii: ak používate Windows 7 spustený vo virtuálnom počítači. 

** Adobe Flash nie je k dispozícii v balíku Office v počítači so systémom Windows RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – zvukový súbor MPEG-4*

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

*Len program PowerPoint 2013 a novšie verzie. 32-bitová verzia programu PowerPoint 2010 dokáže prehrávať súbor formátu .mp4 alebo .mov len vtedy, ak je v počítači nainštalovaný prehrávač QuickTime Player. (Ďalšie informácie o tom, ako Stiahnuť QuickTime pre Windows si prečítajte na lokalite Apple.)

Ďalšie informácie

Nesprávny formát? Konverzia a opätovné vloženie súboru

Ak PowerPoint nepovolí vloženie videosúboru alebo zvukového súboru, zmeňte ich na odporúčaný formát:

 1. Prejdite online na stránku CloudConvert.com.

 2. Kliknite na položku Select Files (Vybrať súbory). Otvorí sa dialógové okno Otvoriť. Prejdite do priečinka obsahujúceho videosúbor alebo zvukový súbor, ktorý chcete skonvertovať.

  V dialógovom okne vyberte mediálny súbor, ktorý chcete konvertovať

  Prípadne, ak chcete vybrať súbor uložený v cloude, vyberte šípku vedľa položky Select Files (Vybrať súbory) a vyberte cloudový systém (Box, Dropbox, Google Drive alebo OneDrive), v ktorom je uložený váš mediálny súbor.

 3. Vyberte mediálny súbor a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).

 4. Na stránke sa zobrazí názov vybratého mediálneho súboru a jeho formát.

  Výber súboru sa nachádza na stránke
 5. Kliknite na tlačidlo Formát ( Tlačidlo Formátovať ) a vyberte vhodný formát mediálneho súboru.

  Pomocou možností pod tlačidlom Formátovať môžete určiť, do akého formátu média sa má súbor skonvertovať
 6. Kliknite na tlačidlo Možnosti konverzie: Tlačidlo Možnosti konverzie

 7. Vyberte položky Videokodek a/alebo Zvukový kodek.

  Dialógové okno Možnosti konverzie s možnosťami pre položku Kód videa a Zvukový kodek

  (V dialógovom okne si môžete vybrať aj z ďalších dostupných možností, ktoré sú určené pre ľudí s viacerými skúsenosťami s mediálnymi súbormi.)

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Na stránke teraz nájdete súhrnné informácie o konverzii: Názov počiatočného formátu sa zobrazí na ľavej strane a názov formátu, do ktorého formátujete, sa zobrazí na pravej strane.

 9. V dolnej časti stránky kliknite na červené tlačidlo Start Conversion (Spustiť konverziu).

  Tlačidlo Spustiť konverziu

  Po dokončení konverzie sa na stránke zobrazí zelené tlačidlo Download (Stiahnuť).

 10. Kliknite na tlačidlo Download (Stiahnuť).

  Po dokončení procesu konverzie sa zobrazí zelené tlačidlo Stiahnuť, pomocou ktorého môžete skonvertovaný mediálny súbor skopírovať späť do PC

  Súbor sa skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory vo Windowse. Potom ich môžete premiestniť do ľubovoľného priečinka. Súbor je pripravený a môžete ho vložiť do prezentácie programu PowerPoint.

  Skonvertovaný súbor sa skopíruje do priečinka Stiahnuté súbory v počítači

(Služba CloudConvert.com je nezávislá od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu záruku, implicitnú ani akúkoľvek inú, týkajúcu sa výkonu alebo spoľahlivosti tejto služby).

Prejdite späť na snímku programu PowerPoint, do ktorej chcete videosúbor alebo zvukový súbor vložiť. Na páse s nástrojmi panela s nástrojmi na karte Vložiť vyberte v skupine Médiá šípku v časti Zvuk alebo Video a potom vyberte príslušný príkaz, pomocou ktorého súbor vložíte.

Na karte Vložiť na páse s nástrojmi v PowerPointe vyberte položku Zvuk alebo Video

Podrobné informácie o vkladaní mediálnych súborov nájdete v témach:

Pozrite tiež

Pridanie zvuku do prezentácie

Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača

Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube

Formáty súborov podporované v PowerPointe

Videá PowerPoint sa neprehrávajú na sekundárnom monitore

Odporúčania pre videosúbory

PowerPoint for Mac 2011: .mpg

Novšie verzie PowerPoint: .mp4 súbory s kódovaním videa H.264 a zvuku AAC

Odporúčania pre zvukové súbory

PowerPoint for Mac 2011: .wav

Novšie verzie PowerPoint: .m4a súbory s kódovaním zvuku AAC

Tieto názvy a formáty sa zdajú byť zložité. Môžete ich však skonvertovať a následne ich použiť. Nemusíte o nich nič vedieť, stačí poznať ich názvy.

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with video and audio!

Zvukové súbory z obchodu iTunes Store sa po zdieľaní nemusia prehrávať

Hudobné súbory zakúpené v obchode iTunes Store sa dajú prehrať len v oprávnených počítačoch a osoby, s ktorými zdieľate prezentácie, možno nebudú môcť prehrať súbory iTunes.

Novšie verzie programu PowerPoint pre macOS

Podporované formáty videosúborov v programe PowerPoint 2016 pre Mac, PowerPoint 2019 pre Mac a PowerPoint pre Office 365 pre Mac

Formát súboru

Prípona

Film AVI (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi alebo .vfw

Film MPEG-4

.mp4, .mpg4

Film Apple MPEG-4

.m4v

Film MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Video MPEG-2

.m2v

MPEG-2 Transport Stream

.ts

Film QuickTime

.mov alebo .qt

Film DVI

.dif

Formáty zvukových súborov podporované v programe PowerPoint 2016 pre Mac, PowerPoint 2019 pre Mac a PowerPoint pre Office 365 pre Mac

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff alebo .aif

Zvukový súbor AU

.au alebo .snd

Zvukový súbor MP3

.mp3 alebo .mpga

Zvukový súbor MP2

.mp2

Zvukový súbor MPEG-4

mp4 alebo .mpg4

Zvukový súbor Waveform

.wav, .wave, .bwf

Zvuk Audible.com

.aa alebo .aax

Zvuk Apple MPEG-4

.m4a

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – zvukový súbor MPEG-2

.aac alebo .adts

Formát Apple CoreAudio

.caf

Zvonenie

.m4r

Zvuk AC-3

.ac3

Vylepšený zvuk AC-3

.eac3, .ec3

Súbory Windows Media (.wmv, .wma) nie sú podporované v programe PowerPoint 2016 pre Mac alebo PowerPoint pre Office 365 pre Mac. Ak však máte v Macu nainštalovaný doplnok Flip4Mac a na snímke už máte vložený súbor vo formáte.wmv alebo .wma, PowerPoint ponúkne možnosť jeho konvertovania na súbor vo formáte .mp4 alebo .mp3. Prečítajte si stránku na stiahnutie doplnku Flip4Mac kde zistíte, či tento doplnok podporuje vašu verziu systému MacOS.

PowerPoint for Mac 2011

Podporované formáty videosúborov v programe PowerPoint for Mac 2011

Formát súboru

Prípona

Film AVI

.avi, .vfw

Film DVI

.dif

Film MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Video MPEG-2

.m2v

MPEG-2 Transport Stream

.ts

Film MPEG-4

Film Apple MPEG-4

.mp4, .mpg4

.m4v

Film QuickTime

.mov, .qt

Súbor Windows Media Video*

.wmv*

* Formát Windows Media (.wmv) na prehrávanie v systéme MacOS vyžaduje doplnok s názvom Flip4Mac. Prečítajte si stránku na stiahnutie doplnku Flip4Mac, kde zistíte, či tento doplnok podporuje vašu verziu systému MacOS.

Formáty zvukových súborov podporované v programe PowerPoint for Mac 2011

Formát súboru

Prípona

Zvuk AC-3

Vylepšený zvuk AC-3

.ac3

.eac3, .ec3

Apple Lossless Audio

.m4a

Zvuk AU

.au, .snd

Zvuk Audible.com

.aa, .aax

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie Sound^

.mov, .moov, .qt

Core Audio File

.caf

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3, .mpga

MPEG-4 Audio

.mp4, .mpg4, .m4a

Zvonenie

.m4r

Windows Media Audio*

.wma, .asf

Zvukový súbor Windows Waveform

.wave, .wav, .bwf

^Súbory QTVR (QuickTime Virtual Reality) s príponou .mov alebo .qt sa neprehrajú v prezentácii programu PowerPoint for Mac 2011.

* Formát Windows Media (.wmv) na prehrávanie v systéme MacOS vyžaduje doplnok s názvom Flip4Mac. Prečítajte si stránku na stiahnutie doplnku Flip4Mac, kde zistíte, či tento doplnok podporuje vašu verziu systému MacOS.

Vloženie súboru do snímky

Po skonvertovaní mediálneho súboru do vhodného formátu so správnym kódovaním prejdite späť na snímku programu PowerPoint, do ktorej chcete vložiť videosúbor alebo zvukový súbor. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi kliknite na položku Zvuk alebo Video. (Ďalšie podrobnosti o vložení mediálnych súborov nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača alebo Pridanie zvuku do prezentácie.)

Zvukové súbory z obchodu iTunes Store sa po zdieľaní nemusia prehrávať

Hudobné súbory zakúpené v obchode iTunes Store sa dajú prehrať len v oprávnených počítačoch a osoby, s ktorými zdieľate prezentácie, možno nebudú môcť prehrať súbory iTunes.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – zvukový súbor MPEG-4

.m4a, .mp4

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4

VP8, VP9

.mkv

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor Windows Audio

.wav

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .midi

Nasledujúce formáty zvuku a videa môžete prehrávať v PowerPointe Mobile a PowerPointe pre Windows Phone 10, ale videá z YouTube nie je možné prehrávať.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru

Prípona

Súbor Windows Media

.asf

Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky)

.avi

Súbor videa vo formáte MP4

.mp4, .m4v, .mov

Filmový súbor

.mpg alebo .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

Súbor Windows Media Video

.wmv

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru

Prípona

Zvukový súbor AIFF

.aiff

Zvukový súbor AU

.au

Súbor MIDI

.mid alebo .midi

Zvukový súbor MP3

.mp3

Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – zvukový súbor MPEG-4*

.m4a, .mp4

Súbor Windows Audio

.wav

Zvukový súbor Windows Media Audio

.wma

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×