Formáty súborov pre ukladanie a exportovanie prezentácie v programe PowerPoint for Mac

PowerPoint pre Office 365 pre Mac, PowerPoint 2019 pre Mac, PowerPoint 2016 pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri ukladaní prezentácie PowerPoint poli Formát súboru ponúka množstvo kompatibilných formátov súborov na výber, okrem štandardnej .pptx formátu. Možnosti zahŕňajú formáty určené pre spätnú kompatibilitu so staršími verziami programu PowerPoint, formátov Šablóna programu PowerPoint, prezentácia formáty a makro formátov.

Môžete tiež uložiť PowerPoint snímok ako jednotlivé obrazové súbory, napríklad vo formáte JPEG alebo PNG.

Uloženie vo formáte JPEG alebo iný typ obrázka

Keď prezentáciu uložíte vo formáte JPEG alebo inom type súboru s obrázkom, každá snímka sa zmení na obrázok a uloží sa ako samostatný súbor v novom priečinku.

  1. Kliknite na položky Súbor > Exportovať.

  2. Vyberte umiestnenie, kam chcete ukladať svoje súbory, a potom v poli Formát súboru kliknite na niektorú z možností: JPEG, TIFF, PNG, GIF alebo BMP.

  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie ako iný typ súboru PowerPointu

Nasledujúce typy sú štandardné typy súborov, ktoré máte k dispozícii po kliknutí na položky Súbor > Uložiť ako.

Typ

Na čo slúži

Powerpointová prezentácia (.pptx)

Uloží prezentáciu v predvolenom formáte založenom na formáte XML pre PowerPoint.

Prezentácia PowerPointu 97 – 2003 (.ppt)

Uloží prezentáciu vo formáte, ktorý je kompatibilný s PowerPointom 98 až 2004 pre Mac a PowerPointom 97 až 2003 pre Windows.

Prezentácia vo formáte OpenDocument (*.odp)

Uloží prezentáciu vo formáte kompatibilnom s inými programami, ktoré používajú formát Prezentácia vo formáte OpenDocument. Pri ukladaní vo formáte Prezentácia vo formáte OpenDocument sa môžu niektoré informácie alebo formátovania stratiť.

Powerpointová šablóna (.potx)

Uloží obsah prezentácie a formátovanie ako šablónu založenú na formáte XML, ktorú môžete použiť na spustenie nových prezentácií.  Neumožňuje ukladanie kódov makier v jazyku VBA.

Tip:    Ak chcete otvoriť tento formát súboru v normálnom zobrazení tak, že môžete prezentáciu upravovať, otvorte PowerPoint. V ponuke súbor kliknite na položku Otvoriť a potom vyberte položku súbor.

Šablóna programu PowerPoint 97-2003 (.pot)

Uloží obsah prezentácie a formátovanie ako šablónu, ktorú môžete použiť na spustenie nových prezentácií.  Kompatibilné s PowerPointom 98 až 2004 pre Mac a PowerPointom 97 až 2003 pre Windows.

Tip:    Ak chcete otvoriť tento formát súboru v normálnom zobrazení tak, že môžete prezentáciu upravovať, otvorte PowerPoint. V ponuke súbor kliknite na položku Otvoriť a potom vyberte položku súbor.

PDF

Uloží obsah prezentácie do dokumentu, ktorý je čitateľný, ale nie je možné ho upravovať. Na prezeranie dokumentov uložených v tomto formáte súborov budete musieť použiť Adobe Reader.

Čistá powerpointová prezentácia (.ppsx)

Uloží sa ako prezentácia založená na formáte XML, ktorá sa automaticky otvorí v zobrazení prezentácie. Kompatibilné s programami PowerPoint 2016 pre Mac PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint 2008 for Mac, PowerPoint 2010 pre Windows a PowerPoint 2007 pre Windows.

Tip:    Ak chcete otvoriť tento formát súboru v normálnom zobrazení tak, že môžete prezentáciu upravovať, otvorte PowerPoint. V ponuke súbor kliknite na položku Otvoriť a potom vyberte položku súbor.

Prezentácia PowerPointu 97 – 2003 (.pps)

Uloží sa ako prezentácia, ktorá sa automaticky otvorí v zobrazení prezentácie. Kompatibilné s PowerPointom 98 až 2004 pre Mac a PowerPointom 97 až 2003 pre Windows.

Tip:    Ak chcete otvoriť tento formát súboru v normálnom zobrazení tak, že môžete prezentáciu upravovať, otvorte PowerPoint. V ponuke súbor kliknite na položku Otvoriť a potom vyberte položku súbor.

Prezentácia PowerPointu podporujúca makrá (.pptm)

Uloží prezentáciu vo formáte založenom na formáte XML, ktorý si zachová kód makra jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Šablóna PowerPointu podporujúca makrá (.potm)

Uloží obsah prezentácie a formátovanie ako šablónu založenú na formáte XML, ktorá si zachová kód makier jazyka VBA.

Powerpointová prezentácia podporujúca makrá (.ppsm)

Uloží prezentáciu vo formáte založenom na formáte XML, ktorý sa automaticky otvorí v zobrazení prezentácie a zachováva kód makier jazyka VBA.

Iného formátu, ktoré vám môžu ušetriť je motív programu PowerPoint (.thmx). Ale tento formát nie je k dispozícii od súbor > Uložiť ako. Namiesto toho uložíte v tomto formáte pomocou karty návrh na páse s nástrojmi. Pozrite si tému Prispôsobenie a uloženie motívu v programe PowerPoint for Mac Podrobnosti.

Tip: Otvoriť formáte motívov v normálnom zobrazení tak, že môžete prezentáciu upravovať, otvorte PowerPoint a vyberte položky súbor >Otvoriť, a potom vyberte položku súbor.

Pozrite tiež

Kompresia veľkosti obrázka v programe PowerPoint for Mac

Uloženie súboru v balíku Office for Mac

Konvertovať zásadný prezentácie do programu Microsoft PowerPoint

Táto téma obsahuje zoznam typov súborov, ktoré môžete použiť na uloženie PowerPoint prezentácií.

Typ

Na čo slúži

Powerpointová prezentácia (.pptx)

Predvolený formát založený na jazyku XML prezentácie pre PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2008, Microsoft PowerPoint 2010 pre Windows a PowerPoint 2007 pre Windows.

Tip: Ďalšie informácie o tom, ako otvoriť tento formát súboru v staršej verzii programu PowerPoint nájdete v téme zdieľanie dokumentov s inými verziami balíka Office.

Prezentácia programu PowerPoint 97 – 2004 (.ppt)

Formát prezentácie, ktorý je kompatibilný s PowerPoint 98 až 2004 PowerPoint for Mac a programu PowerPoint 97 až PowerPoint 2003 pre Windows.

Powerpointová šablóna (.potx)

Uloží obsah prezentácie a formátovanie ako šablónu založenú na formáte XML, ktorú môžete použiť na spustenie nových prezentácií.  Neumožňuje ukladanie kódov makier v jazyku VBA.

Tip: Ďalšie informácie o tom, ako otvoriť tento formát súboru v staršej verzii programu PowerPoint nájdete v téme zdieľanie dokumentov s inými verziami balíka Office.

Šablóna programu PowerPoint 97 – 2004 (.pot)

Uloží obsah prezentácie a formátovanie ako šablónu, ktorú môžete použiť na spustenie nových prezentácií.  Kompatibilné s PowerPointom 98 až 2004 pre Mac a PowerPointom 97 až 2003 pre Windows.

Film (.mov)

Exportuje prezentáciu do súboru s filmom, ktorý môžete prehrávať v prehrávači QuickTime.

PDF

Exportuje prezentácie na PDF súbor, ktorý vyzerá rovnako na počítačoch Macintosh a Windows.

Čistá powerpointová prezentácia (.ppsx)

Ukladá ako založených na XML prezentácie, ktoré sa automaticky otvorí v zobrazení prezentácie. Kompatibilné s programom PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2008, PowerPoint 2010 pre Windows a PowerPoint 2007 pre Windows.

Tipy: 

  • Ďalšie informácie o tom, ako otvoriť tento formát súboru v staršej verzii programu PowerPoint nájdete v téme zdieľanie dokumentov s inými verziami balíka Office.

  • Ak chcete otvoriť tento formát súboru v normálnom zobrazení a upraviť prezentáciu, otvorte PowerPoint. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť a potom vyberte súbor.

Prezentácia PowerPointu 97 – 2004 (.pps)

Uloží sa ako prezentácia, ktorá sa automaticky otvorí v zobrazení prezentácie. Kompatibilné s PowerPointom 98 až 2004 pre Mac a PowerPointom 97 až 2003 pre Windows.

Tip: Ak chcete otvoriť tento formát súboru v normálnom zobrazení a upraviť prezentáciu, otvorte PowerPoint. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť a potom vyberte súbor.

Prezentácia PowerPointu podporujúca makrá (.pptm)

Prezentácia vo formáte založenom na formáte XML, ktorá zachováva kód makra jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Makrá jazyka VBA možno spustiť v PowerPointe 2011. V PowerPointe 2008 sa však spustiť nedajú.

Šablóna PowerPointu podporujúca makrá (.potm)

Uloží obsah prezentácie a formátovanie ako šablónu založenú na formáte XML, ktorá zachováva kód makier jazyka VBA.  Makrá jazyka VBA možno spustiť v PowerPointe 2011. V PowerPointe 2008 sa však spustiť nedajú.

Prezentácia PowerPointu podporujúca makrá (.ppsm)

Prezentácia založená na formáte XML, ktorá sa automaticky otvorí v zobrazení prezentácie a zachováva kód makier jazyka VBA. Makrá jazyka VBA možno spustiť v PowerPointe 2011. V PowerPointe 2008 sa však spustiť nedajú.

Prehľad vo formáte RTF (.rtf)

Exportuje obrys textu v prezentácii vo formáte, ktorý ostatné aplikácie, vrátane kompatibilné programy spoločnosti Microsoft, čítať a pracovať s informáciami.

Motív balíka Office (.thmx)

Uloží formátovanie prezentácie – napríklad farebnú schému, schémy písiem, pozadí a grafických prvkov, ktoré vzájomne dopĺňajú a vytvoriť jednotný vzhľad všetkých snímok. Tiež zachováva jednu alebo viacero predlôh snímok a jeho príslušné rozloženia snímok.

Doplnok PowerPointu (.ppam)

Formát doplnku založený na formáte XML, ktorý zachováva kódy makier jazyka VBA. Makrá jazyka VBA možno spustiť v PowerPointe 2011. V PowerPointe 2008 sa však spustiť nedajú.

Doplnok PowerPointu 98 – 2004 (.ppa)

Uloží doplnok vo formáte, ktorý zachováva kódy makier jazyka VBA. Kompatibilný s PowerPointom 98 až 2004 pre Mac a PowerPointom 97 až 2003 pre Windows.

JPEG

Exportuje každej snímky do grafického súboru, ktorý môžete otvoriť iných aplikácií.

PNG

Exportuje každej snímky do grafického súboru, ktorý môžete otvoriť iných aplikácií.

GIF

Exportuje každej snímky do grafického súboru, ktorý môžete otvoriť iných aplikácií.

BMP

Exportuje každej snímky do grafického súboru, ktorý môžete otvoriť iných aplikácií.

TIFF

Exportuje každej snímky do grafického súboru, ktorý môžete otvoriť iných aplikácií.

Pozrite tiež

Formáty súborov, ktoré sú podporované programom Visual Basic

Uloženie súboru v balíku Office pre Mac

Automatické uloženie a obnovenie súborov

Zmenšiť veľkosť súboru

Konvertovať zásadný prezentácie do programu Microsoft PowerPoint

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×