Formátovanie tvaru

V programe Microsoft Visio 2010 môžete prispôsobiť vzhľad tvarov zmenou farby ich textu, písma, výplne a vzorov, hrúbky a štýlu ich orámovania alebo tieňa.

Poznámky: 

Čo chcete urobiť?

Formátovanie textu v tvare

Zmena orámovania tvaru

Použitie novej výplne tvaru

Použitie tieňa na tvar

Použitie motívu na tvaroch

Formátovanie textu v tvare

V tvare môžete zmeniť písmo, rozstupy medzi znakmi a odsekmi, zarovnanie odsekov, umiestnenie textových polí, odrážok a čísel a zarážok tabulátora.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Pridanie textu do tvaru

Vyberte na strane tvar a napíšte text.

Výber textového poľa v tvare

Dvakrát kliknite na tvar obsahujúci text, ktorý chcete formátovať.

Formátovanie textového poľa

 1. Vyberte tvar obsahujúci text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupinách Písmo a Odsek vyberte požadované možnosti formátovania.

Kopírovanie formátovania textu z jedného tvaru do iného tvaru

 1. Vyberte text, ktorý chcete skopírovať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na tlačidlo Kopírovať formát Tlačidlo Kopírovať formát v programe Visio 2010. .

 3. Kliknite na tvar s textom, ktorý chcete zmeniť.

Zmena farby pozadia textu

 1. Vyberte tvar obsahujúci textové pole, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na tvar, ukážte na položku Formátovať a potom kliknite na položku Text.

 3. V dialógovom okne Text kliknite na karte Textové pole v časti Pozadie textu na položku Plná farba.

 4. V zozname vedľa pevnej farby vyberte požadovanú farbu.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Formátovanie interpunkčných znamienok a symbolov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Visio kliknite na položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Možnosti programu Visio kliknite na karte Korektúra na položku Možnosti automatických opráv.

 4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možností automatického formátovania, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena orámovania tvaru

Zmeniť sa dá farba, hrúbka čiary orámovania tvaru, typ jej čiarkovania a priehľadnosť.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Zmena farby alebo formátovania orámovania

 1. Vyberte tvar s orámovaním, ktoré chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Tvar kliknite na položku Orámovanie a vyberte požadované možnosti formátovania.

Odstránenie orámovania z tvaru

 1. Vyberte tvar s orámovaním, ktoré chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tvar na položku Čiara a potom kliknite na položku Bez čiar.

Na začiatok stránky

Použitie novej výplne tvaru

V programe Visio 2010 môžete v tvare zmeniť farbu výplne, vzorku výplne a môžete do neho pridať vlastné vzorky výplne.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Zmena farby výplne

 1. Vyberte tvar s výplňou, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tvar na položku Výplň a potom vyberte požadovanú farbu.

Kopírovanie formátovania výplne z jedného tvaru do iného tvaru

 1. Vyberte tvar s výplňou, ktorú chcete kopírovať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na tlačidlo Kopírovať formát Tlačidlo Kopírovať formát v programe Visio 2010. .

 3. Kliknite na tvar, v ktorom chcete zmeniť výplň.

Použitie vzorky výplne

 1. Vyberte tvar s výplňou, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tvar na položku Výplň a potom kliknite na položku Možnosti výplne.

 3. V dialógovom okne Výplň vyberte v zozname Vzorka požadovanú vzorku.

 4. V zozname Farba vzorky vyberte požadovanú farbu.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Vytvorenie novej vzorky výplne

 1. Na karte Vývojár kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Prieskumník kresby.

 2. V okne Prieskumník kresby kliknite pravým tlačidlom na položku Vzorky výplne.

 3. V dialógovom okne Nová vzorka zadajte v časti Podrobnosti názov vzorky.

 4. V časti Správanie vyberte požadovanú možnosť.

  Možnosti správania

  • Tlačidlo v dialógovom okne Nová vzorka. Vytvorenie viacerých kópií obrázka na vyplnenie tvaru (dlaždicové rozloženie obrázka)

  • Tlačidlo v dialógovom okne Nová vzorka. Rozloženie viacerých obrázkov pozdĺž čiary bez ich zakrivenia.

  • Tlačidlo v dialógovom okne Nová vzorka. Roztiahnutie jedného obrázka na vyplnenie tvaru.

 5. Ak chcete, aby sa vzorka upravila pri zmene mierky strany kreslenia, začiarknite políčko Škálované.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. V okne Prieskumník kresby otvorte priečinok Vzorky čiar, kliknite pravým tlačidlom na novú vzorku a potom kliknite na položku Upraviť tvar vzorky.

 8. Vytvorte tvar alebo tvary, ktoré chcete označiť ako vzorku. Môžete vytvoriť úplne nové tvary, zmeniť existujúce tvary, alebo môžete vložiť bitové mapy.

 9. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť okno a kliknutím na tlačidlo Áno dokončite aktualizáciu vzorky.

Poznámka: Na vykonanie tejto operácie je nutné mať na páse s nástrojmi zobrazenú kartu Návrhár.

Zobrazenie karty Vývojár

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Visio kliknite na položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Možnosti programu Visio kliknite na karte Prispôsobiť pás s nástrojmi v zozname Prispôsobiť pás s nástrojmi na položku Hlavné karty.

 4. V časti Vývojár kliknite na položku Návrhár.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie výplne z tvaru

 1. Vyberte tvar s výplňou, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tvar na položku Výplň a potom kliknite na položku Bez výplne.

Na začiatok stránky

Použitie tieňa na tvar

Na tvary na kresbe sa dajú pridať tiene, ktorým môžete jednoduchým spôsobom zmeniť farbu, vzorku, veľkosť, umiestnenie a uhol.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Použitie tieňa na tvar

 1. Vyberte tvar, na ktorý chcete použiť tieň.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tvar na položku Tieň a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena štýlu, vzorky, veľkosti alebo umiestnenia tieňa

 1. Vyberte tvar s tieňom, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tvar na položku Tieň a potom kliknite na položku Možnosti tieňovania.

 3. V dialógovom okne Tieň vyberte požadované možnosti tieňovania.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Odstránenie tieňa z tvaru

 1. Vyberte tvar s tieňom, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Tvar na položku Tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

Na začiatok stránky

Použitie motívu na tvaroch

Pri použití motívu v programe Visio 2010 určíte formátovanie všetkých tvarov na kresbe (písmo, farba textu, farba výplne, orámovania a tiene).

Vstavané motívy používajú na tvaroch formátovanie farby (farby písma a výplne) aj efekty tvarov (štýl orámovania, farba výplne). Na tvaroch na kresbe môžete zmeniť iba efekty (orámovanie, tieň, písmo a štýly spojníc) alebo iba farby (farby textu, čiar, spojníc, výplne a tieňa).

Ďalšie informácie o motívoch nájdete v téme Použitie profesionálneho vzhľadu na kresby s motívmi.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Použitie motívu na tvary na kresbe

Na karte Návrh v skupine Motív kliknite na požadovaný motív, alebo zobrazte ďalšie možnosti kliknutím na tlačidlo Obrázok tlačidla .

Zmena farieb motívu

Na karte Návrh kliknite v skupine Motív na tlačidlo Farby a potom kliknite na požadovanú farbu.

Zmena efektov motívu

Na karte Návrh kliknite v skupine Motív na tlačidlo Efekty a potom vyberte požadované efekty.

Vytvorenie vlastného motívu

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Motív na tlačidlo Farby a potom kliknite na položku Vytvoriť nové farby motívov.

 2. V dialógovom okne Vytvoriť nové farby motívu zadajte v časti Všeobecné do poľa Názov nový názov, ktorý chcete použiť pre nový motív.

 3. Vyberte požadované farby.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

 5. V skupine Motívy kliknite na položku Efekty a potom na položku Vytvoriť nové efekty motívov.

 6. V dialógovom okne Nové efekty motívu v časti Všeobecne zadajte do poľa Názov nový názov, ktorý chcete použiť na nový motív.

 7. Vyberte požadované nastavenie písma, čiar, výplne, tieňa a spojníc.

 8. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Odstránenie motívu z tvaru

Pravým tlačidlo myši kliknite na tvar, ukážte na položku Formát a vyberte položku Odstrániť motív.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×