Office
Prihlásenie

Formátovanie prvkov grafu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete zmeniť formát jednotlivé prvky grafu, ako napríklad oblasť grafu, zobrazovaná oblasť, rad údajov, osi, názvy, menovky údajov alebo legenda.

Dve súpravy nástrojov sú k dispozícii na formátovanie prvkov grafu: Pracovná tabla formátovať a Pás s nástrojmi nástroje grafu. Väčšina ovládacie prvky na pracovnej table formátovať pomocou možností.

Formátovanie grafu pomocou pracovnej tably formát

Výber prvku grafu (napríklad rady údajov, osi alebo názvy), kliknite naň pravým tlačidlom a kliknite na položku formátovať < prvok grafu >. Možnosti, ktoré sú prispôsobené pre vybraté prvky grafu sa zobrazí na table formátovať.

Pracovná tabla Formátovať os

Kliknutím na položku malé ikony v hornej časti tably sa presunie do iných častí tabla s ďalšími možnosťami. Ak kliknete na prvok grafu, uvidíte, že pracovná tabla automaticky aktualizuje nový prvok grafu.

Ak chcete napríklad formátovanie osi:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na os grafu a potom kliknite na položku Formátovať hlavnú os.

  Ponuka Formátovať os zobrazená po kliknutí pravým tlačidlom myši

 2. Na pracovnej table Formátovať OS vykonajte požadované zmeny.

  Pracovnú tablu môžete presunúť alebo zmeniť jej veľkosť, a uľahčiť si tak prácu. Kliknite na plochú šípku vpravo hore.

  Horná časť tably Formátovať os so zvýraznenou výložkou

  • Vyberte možnosť Premiestniť a presuňte tablu na novú pozíciu.

  • Vyberte možnosť Veľkosť a presunutím rohu tably zmeňte jej veľkosť.

Formátovanie grafu pomocou pása s nástrojmi

 1. V grafe, kliknite na položku Vybrať prvok grafu, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Formát v časti Nástroje pre grafy, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na položku Výplň tvaru môžete použiť inú farbu, alebo prechod, obrázok alebo prvok grafu s textúrou.

   Tlačidlo Výplň tvaru

  • Kliknite na položku Obrys tvaru, ak chcete zmeniť farbu, hrúbku alebo štýl na prvok grafu.

   Tlačidlo obrys tvaru

  • Kliknite na položku Efekty tvarov použiť špeciálne vizuálnych efektov na prvok grafu, ako sú napríklad tiene, skosenia alebo 3-D otočenie.

   Na tlačidlo efekty tvarov

  • Tvar predvoleného štýlu, na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl. Ak chcete zobraziť všetky dostupné tvar štýly, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Obrázok tlačidla .

   Skupina Štýly tvarov

  • Ak chcete zmeniť formát textu grafov, vyberte text a potom vyberte niektorú z možností na miniatúrny panel s nástrojmi, ktorý sa zobrazí. Alebo na karte domov v skupine písmo Vyberte formátovanie, ktoré chcete použiť.

  • Ak chcete použiť štýly grafiky WordArt na formátovanie textu, vyberte text a potom na karte Formát v skupine Štýly WordArt vyberte štýl objektu WordArt na použitie. Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Obrázok tlačidla .

   Skupina štýly grafiky WordArt

Ak chcete vykonať zmeny formátovania môžete použiť dialógové okno Formát < prvok grafu > alebo môžete použiť štýly preddefinovaného alebo vlastného tvaru. Môžete tiež formátovať text v prvok grafu.

Čo vás zaujíma?

Zmena formátu vybratého prvku grafu

Zmena tvaru vybratého prvku grafu

Zmena formátu textu vybratého prvku grafu

Použite formátovania textu na jeho formátovanie vo vybratých prvkoch grafu

Použite štýlov WordArt na formátovanie textu vo vybratých prvkoch grafu

Zmena formátu vybratého prvku grafu

 1. V grafe kliknite na prvok grafu, ktorý chcete zmeniť, alebo použite nasledovný postup na výber prvku grafu v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.
   Týmto spôsobom sa zobrazí ponuka Nástroje pre grafy a pridajú sa karty Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete formátovať.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

   Tip:  Namiesto príkazu na páse s nástrojmi môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na prvok grafu. Potom kliknite na položku Formátovať < prvok grafu > v kontextovej ponuke a pokračujte krokom 3.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V dialógovom okne Formátovať < prvok grafu > kliknite na kategóriu a vyberte požadované možnosti formátovania.

  Dôležité:  V závislosti od vybratého prvku grafu sú v tomto dialógovom okne dostupné rôzne možnosti formátovania.

 4. Keď vyberiete rozličné možnosti v tomto dialógovom okne, zmeny sa vo vybratom prvku grafu okamžite použijú. Dôsledky zmien v grafe sa tak jednoducho zobrazia v grafe bez zavretia dialógového okna. Keďže sa však zmeny použijú okamžite, nie je v tomto dialógovom okne možné kliknúť na tlačidlo Zrušiť. Ak chcete zmeny odstrániť, musíte kliknúť na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 5. Viaceré zmeny, ktoré ste vykonali v jednej možnosti dialógového okna, môžete vrátiť späť. Platí to však iba v prípade, že ste medzi tým nevykonali zmeny v inej možnosti dialógového okna.

 6. Pravdepodobne budete chcieť dialógové okno premiestniť tak, aby ste videli graf i dialógové okno zároveň.

Na začiatok stránky

Zmena tvaru vybratého prvku grafu

V grafe kliknite na prvok grafu, ktorý chcete zmeniť, alebo použite nasledovný postup na výber prvku grafu v zozname prvkov grafu:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.
  Týmto spôsobom sa zobrazí ponuka Nástroje pre grafy a pridajú sa karty Návrh, Rozloženie a Formát.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete formátovať.

  Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

Ak chcete použiť preddefinovaný štýl tvaru, na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl.

Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Tip: Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly tvarov, kliknite na položku Ďalšie Tlačidlo Viac .

Ak chcete použiť inú výplň tvaru, kliknite na položku Výplň tvaru, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete použiť inú farbu výplne, v časti Farby motívu alebo Štandardné farby vyberte požadovanú farbu.

  Tip: Ešte pred použitím inej farby môžete rýchlo zobraziť vplyv tejto farby na graf. Po presunutí kurzora na farby, ktoré chcete použiť, sa vybratý prvok grafu zobrazí v danej farbe.

 • Ak chcete odstrániť farbu vybratého prvku grafu, kliknite na položku Bez výplne.

 • Ak chcete použiť farbu výplne, ktorá nie je k dispozícii, v časti Farby motívu alebo Štandardné farby kliknite na položku Ďalšie farby výplne. V dialógovom okne Farby kliknite na farbu, ktorú chcete použiť na karte Štandardné alebo Vlastné a potom kliknite na položku OK.
  Vlastné farby výplne, ktoré vytvoríte, sa budú nachádzať v položke Naposledy použité farby, aby ste ich mohli znova použiť.

 • Na vyplnenie tvaru s obrázkom kliknite na položku Obrázok. V dialógovom okne Vloženie obrázka kliknite na požadovaný obrázok, a potom kliknite na položku Vložiť.

 • Ak chcete vo vybratej farbe výplne použiť efekt prechodu, kliknite na položku Prechod, a potom v časti Varianty kliknite na požadovaný štýl prechodu.
  K ďalším štýlom prechodu sa dostanete kliknutím na položku Ďalšie prechody. Potom v kategórii Výplň kliknite na požadované možnosti prechodu.

 • Ak chcete použiť výplň textúry, kliknite na položku Textúra a potom na požadovanú textúru.

Ak chcete použiť inú obrys tvaru, kliknite na položku Obrys tvaru, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete použiť inú farbu obrysu, v časti Farby motívu alebo Štandardné farby vyberte požadovanú farbu.

 • Ak chcete odstrániť farbu obrysu vybratého prvku grafu, kliknite na položku Bez obrysu.

  Poznámka: Ak je vybratým prvkom čiara, v grafe sa už nebude zobrazovať.

 • Ak chcete použiť farbu obrysu, ktorá nie je k dispozícii, v časti Farby motívu alebo Štandardné farby kliknite na položku Ďalšie farby obrysu. V dialógovom okne Farby kliknite na farbu, ktorú chcete použiť na karte Štandardné alebo Vlastné a potom kliknite na položku OK.
  Vlastné farby obrysu, ktoré vytvoríte, sa budú nachádzať v položke Naposledy použité farby, aby ste ich mohli znova použiť.

 • Ak chcete zmeniť hrúbku čiary alebo orámovania, kliknite na položku Hrúbka, a potom kliknite na požadovanú čiaru.
  Ak chcete vybrať ďalšie štýly čiary alebo orámovania, kliknite na položku Ďalšie čiary, a potom kliknite na požadovaný štýl čiary alebo orámovania.

 • Ak chcete použiť prerušovanú čiaru alebo orámovanie, kliknite na položku Čiarkovanie, a potom kliknite na požadovaný typ čiarkovania.
  Ak chcete vybrať ďalšie možnosti typov čiarkovania, kliknite na položku Ďalšie čiary, a potom kliknite na požadovaný typ čiarkovania.

 • Ak chcete k čiaram pridať šípky, kliknite na položku Šípky, a potom kliknite na požadovaný štýl šípky. Na orámovanie sa nedajú použiť štýly šípky.
  Ak chcete vybrať ďalšie možnosti štýlov šípky alebo orámovania, kliknite na položku Ďalšie šípky, a potom kliknite na požadované nastavenia šípky.

Ak chcete použiť iný efekt tvaru, kliknite na položku Efekty tvaru, kliknite na dostupný efekt, a potom vyberte požadovaný typ efektu.

Poznámka: Efekty tvaru, ktorú budete mať k dispozícii, závisia od prvku grafu, ktorý ste vybrali. Preddefinované efekty a efekty odrazu a skosenia nie sú dostupné pre všetky prvky grafu.

Na začiatok stránky

Zmena formátu textu vybratého prvku grafu

Ak chcete formátovať text v prvkoch grafu, môžete použiť možnosti formátovania obyčajného textu alebo môžete použiť formát WordArt.

Použite formátovanie textu na jeho formátovanie vo vybratých prvkoch grafu

 1. Kliknite na prvok grafu s textom, ktorý chcete formátovať.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na text, prípadne vyberte text, ktorý chcete formátovať, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite na požadované formátovacie možnosti na Miniatúrnom paneli s nástrojmi.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  • Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na požadované tlačidlá formátovania.

   Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

Na začiatok stránky

Použite štýlov WordArt na formátovanie textu vo vybratých prvkoch grafu

 1. V grafe kliknite na prvok grafu obsahujúci text, ktorý chcete zmeniť, alebo použite nasledovný postup na výber prvku grafu v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.
   Týmto spôsobom sa zobrazí ponuka Nástroje pre grafy a pridajú sa karty Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na prvok grafu, ktorý chcete formátovať.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte Formát postupujte v skupine Štýly WordArt nasledovným spôsobom:

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  • Ak chcete použiť preddefinovaný štýl WordArt, kliknite na požadovaný štýl.

   Tip: Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly WordArt, kliknite na položku Ďalšie Tlačidlo Viac .

  • Ak chcete použiť vlastný štýl WordArt, kliknite na položku Textová výplň, Textový obrys alebo Textové efekty, a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×