Formátovanie pruhového grafu v zobrazení Ganttovho grafu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pruhy Ganttovho grafu vyzerať jednoduché, ale môžete dostať mätúce, ako získať zložitých projektov. Prispôsobenie pruhy na zobrazenie Ganttovho grafu je často prvá vec projektovým manažérom sa vytvoriť projekty v projekte a pomôcť rýchlo na mieste problém oblastí.

Prehľad formátovanie zobrazenia Ganttovho grafu

Zobrazenie Ganttovho grafu umožňujú sa zobrazí, v skratke, informácie o úlohe v stĺpcoch a riadkoch s príslušnými panelov na časovej osi. Časť grafu zobrazenia v programe Project zodpovedala môžete prispôsobiť vašim potrebám. Napríklad, môžete zmeniť spôsob Mimopracovný čas sa nezobrazuje, možno budete chcieť formátovanie v zobrazení Ganttovho grafu rýchlo identifikovať konkrétne úlohy alebo možno budete chcieť Pridanie textu ku konkrétnym pruhom, pomocou ktorých zistíte, že ich.

Majte na pamäti, že všetky vykonané zmeny do jedného zobrazenia Ganttovho grafu nemení vzhľad iného zobrazenia Ganttovho grafu.

Čo vás zaujíma?

Zmena farby, tvar alebo vzorky pruhy Ganttovho grafu

Zmena pruhy Ganttovho grafu, rýchlo použitím štýlu

Vytvoriť nový typ Ganttovho grafu

Pridanie textu do pruhy Ganttovho grafu

Zmena výšky pruhy Ganttovho grafu

Zmena vzhľadu prepojovacie čiary medzi pruhy Ganttovho grafu

Zmena farby, tvar alebo vzorky pruhy Ganttovho grafu

Na upriamenie pozornosti na panely úloh v zobrazení Ganttovho grafu, napríklad medzníka alebo súhrnnej úlohy, môžete zmeniť ich farbu, tvar alebo vzorky oddeliť sa od iných pruhy určitého typu.

 1. Použitie zobrazenia Ganttovho grafu.

 2. Dvakrát kliknite na časť zobrazenia Ganttovho grafu (ale nie na jednotlivé úsečky) a kliknite na položku Štýly pruhov.

 3. V poli názov kliknite na typ pruh Ganttovho grafu (napríklad úlohy alebo priebeh ), ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu pruhy.

  Ak sa nezobrazuje panel typ Ganttovho grafu v tabuľke, môžete vytvoriť nové Ganttovho grafu pre požadovaný typ úlohy.

 4. V časti Spustiť, Stredná a ukončiť, kliknite na položku tvary, typy alebo vzorky a farby na paneli.

  Niektoré kategórie majú len začiatok tvaru (napríklad medzník ), zatiaľ čo iné kategórie mať začiatočný tvar, stredný pruh a ukončenie tvaru (napríklad súhrnné úlohy).

Tip: Ak chcete zvýrazniť jeden Ganttovho grafu zmenou jeho formátovanie, pravým tlačidlom myši na paneli a vyberte farbu výplne.

Zmena pruhy Ganttovho grafu, rýchlo použitím štýlu

Pomocou jediného kliknutia, môžete použiť na všetky pruhy v zobrazení Ganttovho grafu preddefinovaného štýlu.

 1. Použitie zobrazenia Ganttovho grafu. Zobrazia sa na karte Nástroje Ganttovho grafu s kartou Formátovanie pod.

 2. Kliknite na položku štýl v skupine Štýly Ganttovho grafu.

  Obrázok skupiny štýlov Ganttovho grafu

Štýl okamžite použije na všetky pruhy v zobrazení.

Vytvoriť nový typ Ganttovho grafu

Ak chcete umiestniť do popredia konkrétneho úloha kategórie, ktoré sa nenachádzajú v samostatnom Ganttovho grafu, môžete vytvoriť štýl pruhu Ganttovho grafu nový. Môžete napríklad vytvoriť typ Ganttovho grafu na zobrazenie časovej rezervy je k dispozícii alebo na upriamenie pozornosti na oneskorené úlohy.

Tip: Hviezdičku (*) pred názvom úlohy znamená, že panel štýl sa nezobrazí v legende vo vytlačenom projektu pomocou toto zobrazenie.

 1. Použitie zobrazenia Ganttovho grafu.

 2. Dvakrát kliknite na časť zobrazenia Ganttovho grafu (ale nie na jednotlivé úsečky) a kliknite na položku Štýly pruhov.

 3. V zozname pruh Ganttovho grafu, vyberte riadok pod miestom, kam chcete vložiť štýl pruhu Ganttovho grafu nový a potom kliknite na položku Vložiť riadok.

 4. V stĺpci názov nového riadka, zadajte názov pre nový panel štýl.

 5. V stĺpci Zobraziť úlohy nový riadok, zadajte alebo vyberte typ úlohy, ktoré chcete panel na reprezentáciu.

  Ak chcete vylúčiť úlohy s konkrétnym panel typ, zadajte nie pred zadajte úlohy. Napríklad, môžete definovať pruhu typu, ako medzník nie Ak chcete zobraziť iba úlohy, ktoré nie sú úlohy medzníka.

  Ak chcete zobraziť Ganttovho grafu pre viaceré typy úloh (napríklad úloh, ktoré sa považujú za míľniky a kritické), zadajte čiarku (,) za úlohu kategórie v do textového poľa, a zadajte alebo vyberte druhej kategórie úloh v poli Zobraziť úlohy.

 6. V stĺpcoch od a do zadajte alebo vyberte polia, ktoré chcete použiť na umiestnenie spustiť a koncový bod nový pruh Ganttovho grafu.

  Ak chcete vytvoriť symbol, ktorý predstavuje jeden dátum, zadajte alebo vyberte to isté pole v stĺpci od a do.

 7. Kliknite na kartu panely a potom v časti Spustiť, Stredná a ukončenia, vyberte tvary, vzorky alebo typy a farby filter zoznamu lokality SharePoint.

Tip: Ak chcete ušetriť čas, môžete skopírovať existujúce Ganttovho panel štýl, ktorý obsahuje mnoho atribútov a prilepte ho požadované miesto. V dialógovom okne Štýly pruhov, vyberte riadok, ktorý chcete kopírovať, a potom kliknite na položku Vystrihnúť riadok. Kliknite na položku Vložiť riadok obnoviť Vystrihnúť riadok, vyberte riadok nad miesto, kam chcete vložiť kopírované riadok, znova kliknite na položku Vložiť riadok, a potom upraviť kópiu.

Na začiatok stránky

Pridanie textu do pruhy Ganttovho grafu

Môžete pridať konkrétne informácie o projekte, napríklad názvov úloh, názvy zdrojov, percento dokončenia a počiatočný dátum pruhov v zobrazení Ganttovho grafu.

Vo väčšine prípadov, môžete pridať text na určité druhy pruhy Ganttovho grafu.

 1. Použitie zobrazenia Ganttovho grafu.

 2. Dvakrát kliknite na časť zobrazenia Ganttovho grafu (ale nie na jednotlivé úsečky) a kliknite na položku Štýly pruhov.

 3. V tabuľke, kliknite na požadovaný typ pruh Ganttovho grafu (napríklad úlohy alebo priebeh ), ktorú chcete pridať text, a potom kliknite na kartu Text.

 4. V vľavo, vpravo, hornej, dolnej, a do polí, zadajte alebo vyberte pole obsahujúce údaje, ktoré chcete zobraziť na pruh Ganttovho grafu.

  Ak chcete pridať text, ktorý je jedinečný pre každú úlohu, zadajte alebo vyberte pole vlastného textu, napríklad Text1, Text2 alebo Text3. Text, ktorý zadáte do týchto polí z iných zobrazeniach sa automaticky pridá na pruhy Ganttovho grafu.

Text môžete pridať aj konkrétne Ganttovho grafu.

 1. Dvakrát kliknite na položku o jeden stĺpec na časť zobrazenia Ganttovho grafu, ale nie v priestore medzi pruhy.

 2. V dialógovom okne Formát panel, kliknite na kartu Panel Text.

 3. V vľavo, vpravo, hornej, dolnej, a do polí, zadajte alebo vyberte pole obsahujúce údaje, ktoré chcete zobraziť na pruh Ganttovho grafu.

  Ak chcete pridať text, ktorý je jedinečný pre každú úlohu, zadajte alebo vyberte pole vlastného textu, napríklad Text1, Text2 alebo Text3. Text, ktorý zadáte do týchto polí z iných zobrazeniach sa automaticky pridajú do pruhy Ganttovho grafu. Nie je možné pridať textu jednotlivých text na pruhy Ganttovho grafu bez toho, aby sa text vlastné textové polia.

 • Ak chcete zmeniť formát dátumov na pruhy Ganttovho grafu, v skupine Formát kliknite na položku rozloženie a potom kliknite na požadovaný formát dátumu v poli Formát dátumu.

 • Kliknite na položku Ďalšie pruhy pridať informácie o projekte, dávajte pozor, tak, aby smerovali pruhov a priestor okolo nich. Ak sa zobrazí viac ako jeden riadok pre každú úlohu, možno zobraziť iba informácie najvyššej filter zoznamu lokality SharePoint kliknite na položku panel v skupine Štýly pruhov.

Na začiatok stránky

Zmena výšky pruhy Ganttovho grafu

Na zjednodušenie pruhov v zobrazení Ganttovho grafu graf časti preskúmať chcete upraviť výšku pruhy Ganttovho grafu.

 1. Použitie zobrazenia Ganttovho grafu. Zobrazia sa na karte Nástroje Ganttovho grafu s kartou Formátovanie pod.

 2. V skupine Formát kliknite na položku rozloženie.

  Obrázok skupiny Formátovať

  Tip: Môžete tiež dvakrát kliknúť na časť zobrazenia Ganttovho grafu, ale nie na jednotlivé pruhy.

 3. Do poľa výška paneli kliknite na požadovanú veľkosť bodu.

Zmena vzhľadu prepojovacie čiary medzi pruhy Ganttovho grafu

Keď prepojíte úloh, projekt zobrazuje prepojenie riadkov v zobrazení Ganttovho grafu, ktoré ukazujú závislosti úloh prepojené úlohy. Môžete zmeniť tak, ako prepojenie riadkov Zobraziť alebo skryť prepojenie riadkov.

 1. Použitie zobrazenia Ganttovho grafu. Zobrazia sa na karte Nástroje Ganttovho grafu s kartou Formátovanie pod.

 2. V skupine Formát kliknite na položku rozloženie.

  Obrázok skupiny Formátovať

  Tip: Dvakrát kliknite na čiaru prepojenia medzi úlohami v časti grafu v zobrazení Ganttovho grafu, nie však v jednotlivých pruhov.

 3. V časti prepojenia kliknite na typ čiara prepojenia, ktoré chcete použiť. Ak sa rozhodnete prvý typ prepojenia, prepojenie riadkov sa nezobrazí.

Poznámka: Ak chcete zmeniť vzťah medzi úlohami (napríklad závislosti dokončenie pri začiatku úlohy sa zmení na závislosti začiatok pri začiatku úlohy), budete musieť zmeniť typ závislosti úloh.

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Čo vás zaujíma?

Zmena farby, tvar alebo vzorky pruhy Ganttovho grafu

Vytvoriť nový typ Ganttovho grafu

Pridanie textu do pruhy Ganttovho grafu

Zobrazenie názvov úloh pre jednotlivé pruhy Ganttovho grafu na pruhu súhrnnej úlohy (súhrn)

Zmena výšky pruhy Ganttovho grafu

Zmena vzhľadu prepojovacie čiary medzi pruhy Ganttovho grafu

Tip: Môžete formátovať Ganttovom zobrazení automaticky pomocou sprievodcu. Môžete okamžite zmeniť formátovanie položiek, ako napríklad kritická cesta, zobrazenie prepojovacie čiary medzi závislé úlohy alebo možnosti na výber farby a vzory pre pruhy Ganttovho grafu, ktoré predstavujú súhrnné úlohy čiastkové alebo medzníkov. Ak chcete spustiť sprievodcu, v ponuke Formát, kliknite na položku Sprievodca Ganttovho grafu.

Majte na pamäti, že všetky vykonané zmeny jedného Ganttovo zobrazenie nemení vzhľad iného Ganttovo zobrazenie.

Zmena farby, tvar alebo vzorky pruhy Ganttovho grafu

Na upriamenie pozornosti na panely úloh v zobrazení Ganttovho grafu, napríklad medzníka alebo súhrnnej úlohy, môžete zmeniť ich farbu, tvar alebo vzorky oddeliť sa od iných pruhy určitého typu.

 1. Použitie Ganttovo zobrazenie.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Štýly pruhov.

  Môžete tiež dvakrát kliknúť na časť zobrazenia Ganttovho grafu, ale nie na jednotlivé pruhy.

 3. V poli názov kliknite na typ pruh Ganttovho grafu (napríklad úlohy alebo priebeh ), ktorý chcete formátovať, a potom kliknite na kartu pruhy.

  Ak sa nezobrazuje panel typ Ganttovho grafu v tabuľke, môžete vytvoriť nové Ganttovho grafu pre požadovaný typ úlohy.

 4. V časti Spustiť, Stredná a ukončenia, kliknite na položku tvary, typy alebo vzorky a farby filter zoznamu lokality SharePoint.

  Niektoré kategórie majú len začiatok tvaru (napríklad medzník ), zatiaľ čo iní mať začiatočný tvar, stredný pruh, a ukončenie tvaru (napríklad súhrnné úlohy).

Môžete tiež zmeniť farbu, tvar alebo vzorky jednotlivých Ganttovho grafu, skôr ako typ bar, ak chcete zvýrazniť konkrétnej úlohy v pláne.

 1. Použitie Ganttovo zobrazenie.

 2. V poli Názov úlohy vyberte úlohu, ktorej pruh Ganttovho grafu, ktorý chcete zmeniť.

  Dvakrát kliknite na jednotlivé pruh v pravej Ganttovo zobrazenie, ale nie v priestore medzi pruhy.

 3. V ponuke Formát kliknite na položku panel a potom kliknite na kartu Tvar pruhu.

 4. V časti Spustiť, Stredná a ukončenia, vyberte tvary, typy alebo vzorky a farby filter zoznamu lokality SharePoint.

Dvakrát kliknite na položku Ďalšie pruhy formátovať, dávajte pozor, tak, aby smerovali pruhov a priestor okolo nich. Ak sa zobrazí viac ako jeden riadok pre každú úlohu, je možné formátovať iba panel najvyššej kliknutím na paneli v ponuke Formát.

 • Jednotlivé panel formátovania prepíše Ganttov pruhový formátovanie určitej kategórie úloh. Napríklad ak v ponuke Formát kliknite na položku Štýly pruhov a formátovanie pruhy Ganttovho grafu pre iné než kritické úlohy ako čierny, môžete stále v ponuke Formát kliknite na položku panel a formátovanie vybratého iná než Kritická úloha panel ako červené. Panel príkazov sa týka len panela vyberiete.

 • Formátovanie priradené jednotlivé panel nie je možné skopíruje a prilepí do iných projektoch.

Vytvoriť nový typ Ganttovho grafu

Ak chcete umiestniť do popredia konkrétneho úloha kategórie, ktoré sa nenachádzajú v samostatnom Ganttovho grafu, môžete vytvoriť nový pruh Ganttovho grafu. Môžete napríklad vytvoriť typ Ganttovho grafu na zobrazenie časovej rezervy je k dispozícii alebo na upriamenie pozornosti na oneskorené úlohy.

 1. Použitie Ganttovo zobrazenie.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Štýly pruhov.

  Môžete tiež dvakrát kliknúť na časť zobrazenia Ganttovho grafu, ale nie na jednotlivé pruhy.

 3. V zozname pruh Ganttovho grafu, vyberte riadok pod miestom, kam chcete vložiť štýl pruhu Ganttovho grafu nový a potom kliknite na položku Vložiť riadok.

 4. V stĺpci názov nového riadka, zadajte názov pre nový panel štýl.

 5. V stĺpci Zobraziť úlohy nový riadok, zadajte alebo vyberte typ úlohy, ktoré chcete panel na reprezentáciu.

  Ak chcete vylúčiť úlohy s konkrétnym panel typ, zadajte nie pred zadajte úlohy. Napríklad, môžete definovať pruhu typu, ako medzník nie Ak chcete zobraziť iba úlohy, ktoré nie sú úlohy medzníka.

  Ak chcete zobraziť Ganttovho grafu pre viaceré typy úloh (napríklad úloh, ktoré sa považujú za míľniky a kritické), zadajte čiarku (,) za úlohu kategórie v do textového poľa, a zadajte alebo vyberte druhej kategórie úloh v poli Zobraziť úlohy.

 6. V stĺpcoch od a do zadajte alebo vyberte polia, ktoré chcete použiť na umiestnenie spustiť a koncový bod nový pruh Ganttovho grafu.

  Ak chcete vytvoriť symbol, ktorý predstavuje jeden dátum, zadajte alebo vyberte to isté pole v stĺpci od a do.

 7. Kliknite na kartu panely a potom v časti Spustiť, Stredná a ukončenia, vyberte tvary, vzorky alebo typy a farby filter zoznamu lokality SharePoint.

Tip: Ak chcete ušetriť čas, môžete skopírovať existujúce Ganttovho panel štýl, ktorý obsahuje mnoho atribútov a prilepte ho požadované miesto. V dialógovom okne Štýly pruhov, vyberte riadok, ktorý chcete kopírovať, a potom kliknite na položku Vystrihnúť riadok. Kliknite na položku Vložiť riadok obnoviť Vystrihnúť riadok, vyberte riadok pod miestom, kam chcete vložiť kopírované riadok, znova kliknite na položku Vložiť riadok, a potom upraviť kópiu.

Na začiatok stránky

Pridanie textu do pruhy Ganttovho grafu

Môžete pridať konkrétne informácie o projekte, napríklad názvov úloh, názvy zdrojov, percento dokončenia a počiatočný dátum pruhov v zobrazení Ganttovho grafu.

Vo väčšine prípadov chcete pridať text na určité druhy pruhy Ganttovho grafu.

 1. Použitie Ganttovo zobrazenie.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Štýly pruhov.

  Môžete tiež dvakrát kliknúť na časť zobrazenia Ganttovho grafu, ale nie na jednotlivé pruhy.

 3. V tabuľke, kliknite na požadovaný typ pruh Ganttovho grafu (napríklad úlohy alebo priebeh ), ktorú chcete pridať text, a potom kliknite na kartu Text.

 4. V vľavo, vpravo, hornej, dolnej, a do polí, zadajte alebo vyberte pole obsahujúce údaje, ktoré chcete zobraziť na pruh Ganttovho grafu.

  Ak chcete pridať text, ktorý je jedinečný pre každú úlohu, zadajte alebo vyberte pole vlastného textu, napríklad Text1, Text2 alebo Text3. Text, ktorý zadáte do týchto polí z iných zobrazeniach sa automaticky pridá na pruhy Ganttovho grafu.

Text môžete pridať aj do jednotlivých Ganttovho grafu.

 1. Použitie Ganttovo zobrazenie.

 2. V poli Názov úlohy vyberte úlohu, ktorej pruh Ganttovho grafu, ktorý chcete komentovať.

 3. V ponuke Formát kliknite na položku panel a potom kliknite na kartu Panel Text.

  Dvakrát kliknite na jednotlivé panel na časť zobrazenia Ganttovho grafu, ale nie v priestore medzi pruhy.

 4. V vľavo, vpravo, hornej, dolnej, a do polí, zadajte alebo vyberte pole obsahujúce údaje, ktoré chcete zobraziť na pruh Ganttovho grafu.

  Ak chcete pridať text, ktorý je jedinečný pre každú úlohu, zadajte alebo vyberte pole vlastného textu, napríklad Text1, Text2 alebo Text3. Text, ktorý zadáte do týchto polí z iných zobrazeniach sa automaticky pridajú do pruhy Ganttovho grafu. Nie je možné pridať textu jednotlivých text na pruhy Ganttovho grafu bez toho, aby sa text vlastné textové polia.

 • Ak chcete zmeniť formát dátumov na pruhy Ganttovho grafu, v ponuke Formát kliknite na položku rozloženie a potom kliknite na požadovaný formát dátumu v poli Formát dátumu.

 • Kliknite na položku Ďalšie pruhy pridať informácie o projekte, dávajte pozor, tak, aby smerovali pruhov a priestor okolo nich. Ak sa zobrazí viac ako jeden riadok pre každú úlohu, kliknite na paneli v ponuke Formát možno zobraziť iba informácie najvyššej filter zoznamu lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Zobrazenie názvov úloh pre jednotlivé pruhy Ganttovho grafu na pruhu súhrnnej úlohy (súhrn)

Ak chcete zobrazenie názvov úloh alebo medzníkov na dôležité úlohy na pruhu súhrnnej úlohy, môžete zahrnúť len úlohy zadané kritériá. Horizontálnym úloh týmto spôsobom sa zobrazí len súhrnnej úlohy pruhy s súhrnu čiastkových úloh; úlohy, ktoré nie sú zadané ako zhrnú na panel súhrnných úloh sa nezobrazia.

 1. Použitie Ganttovo zobrazenie.

 2. V poli Názov úlohy vyberte úlohu, ktorú chcete zahrnúť do svojej pruhu súhrnnej úlohy.

 3. Kliknite na položku Informácie o úlohe Obrázok tlačidla , a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 4. Začiarknite políčko zahrnúť súhrn Ganttovho grafu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete rýchlo zobraziť prehľad naplánované dátumy dokončenia pre vybratý čiastkové úlohy. Na panel súhrnných úloh súhrnu úlohy sú reprezentované pruhov a medzník dátumy sú reprezentované kosoštvorce. Ak chcete zahrnúť ďalšie informácie na súhrnnú úlohu, pokračujte s týmto postupom.

 5. V ponuke Nástroje ukážte na položku Makro a potom kliknite na položku Makrá.

 6. V zozname názov makra kliknite na položku Rollup_Formatting a potom kliknite na položku Spustiť.

 7. V dialógovom Zhrnutie formátovanie, kliknite na požadovaný typ formátovania.

  • Zobraziť čiastkové úlohy ako pruhy nad pruhy súhrnnej úlohy, kliknite na položku pruhov.

  • Zobraziť čiastkové úlohy ako medzníkov nad pruhy súhrnnej úlohy, kliknite na položku medzníkov.

   Makro sa vzťahuje súhrnný panel zobrazenia alebo medzník Zhrnutie zobrazenie súhrnných úloh a čiastkových úloh súhrnu, ktoré ste vybrali.

   Poznámky: 

   • Rozbaliť úlohy tak, aby sa nezobrazili vo svojich pruhu súhrnnej úlohy, zrušte začiarknutie políčka zahrnúť súhrn Ganttovho grafu.

   • Na zobrazenie názvov úloh, ako aj ich dátumy začatia s pruhmi súhrnnej úlohy, použite zobrazenie súhrn za dátum medzníka. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ďalšie zobrazenia, kliknite na položku Súhrn za dátum medzníka v zozname zobrazenia a potom kliknite na tlačidlo použiť.

   • Ak pruhu súhrnnej úlohy obsahuje dátumy dokončenia čiastkových úloh a vyzerá preplnená, môžete skryť pruh súhrnnej úlohy a zobraziť iba súhrnu čiastkové úlohy. Vyberte súhrnnú úlohu, kliknite na položku Informácie o úlohe Obrázok tlačidla , kliknite na kartu Všeobecné a potom začiarknite políčko Skryť panel úloh.

   • Ak chcete zahrnúť všetky čiastkové úlohy ich súhrnnej úlohy pruhov, vyberte rozloženie v ponuke Formát a potom začiarknite políčko vždy zahrnúť pruhy Ganttovho grafu.

Zmena výšky pruhy Ganttovho grafu

Na zjednodušenie pruhov v zobrazení Ganttovho grafu graf časť pozrieť chcete upraviť výšku pruhy Ganttovho grafu.

 1. Použitie Ganttovo zobrazenie.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku rozloženie.

 3. Do poľa výška paneli kliknite na požadovanú veľkosť bodu.

Zmena vzhľadu prepojovacie čiary medzi pruhy Ganttovho grafu

Pri prepojení úloh projektu zobrazuje prepojenie riadkov na Ganttovo zobrazenie, ktoré ukazujú závislosti úloh prepojené úlohy. Môžete zmeniť tak, ako prepojenie riadkov Zobraziť alebo skryť prepojenie riadkov.

Prepojovacie čiary medzi Ganttovými pruhmi

 1. Použitie Ganttovo zobrazenie.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku rozloženie.

 3. V časti prepojenia kliknite na typ čiara prepojenia, ktoré chcete použiť. Ak sa rozhodnete prvý typ prepojenia, prepojenie riadkov sa nezobrazí.

Poznámka: Ak chcete zmeniť vzťah medzi úlohami (napríklad závislosti dokončenie pri začiatku úlohy sa zmení na závislosti začiatok pri začiatku úlohy), budete musieť zmeniť typ závislosti úloh.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Zobrazenie názvov úloh vedľa pruhov Ganttovho grafu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×