Formátovanie poľa s dátumom a časom v Accesse

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri používaní dátumu a času typu údajov v programe Microsoft Access, máte možnosť ponechať predvolené formáty, Použitie preddefinovaného formátu alebo vytvoriť vlastný formát. Tento článok vysvetľuje údajov Date/Time typu, ako na pridanie poľa typu dátum a čas do tabuľky a ako môžete použitie preddefinovaného alebo vlastného formátu.

Čo vás zaujíma?

Prehľad formátov dátumu a času

Pridanie poľa typu dátum/čas do tabuľky

Formátovanie poľa typu dátum/čas

Obmedzenie vstupu formát dátumu a času pomocou vstupnej masky

Ďalšie informácie

Prehľad formátov dátumu a času

Program Access automaticky zobrazí dátum a čas v Všeobecný dátum a dlhý čas formáty. Dátumy sa zobrazia ako, v USA a ako mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr mimo USA boli mm je mesiac, dd je deň a RRRR je rok. Čas sa zobrazuje hh: ss mm, kde hh je hodina, mm je minút a ss je sekunda však môžete zobraziť dátum a čas v rôznych formátoch.

Tieto formáty dátumu a času sa líšia v závislosti od geografickej polohy zadanom v Microsoft Windows miestne a jazykové nastavenie nastavení vo vašom počítači. Napríklad v Európe a mnohých častiach Ázie, v závislosti od vašej polohe, zobrazí dátum a čas ako 28.11.2018 12:07:12: 00 alebo 28/11/2018 12:07:12: 00. V USA, mali by ste vidieť 11/28/2018 12:07:12: 00. Je možné zmeniť tieto formáty pomocou vlastné formáty zobrazenia. Formát zobrazenia, ktoré ste vybrali nemajú vplyv na zadávanie údajov, ani ako program Access ukladá údaje. Môžete napríklad zadať dátum vo formáte Európskeho, napríklad 28.11.2018 a máte tabuľku, formulár alebo zostavu Zobraziť hodnoty ako 11/28/2018.

Program Access automaticky poskytuje určitú úroveň overovania údajov dátum a čas formátovanie. Napríklad, ak zadáte neplatný dátum, ako je napríklad 32.11.2018, zobrazí sa hlásenie a budú mať možnosť zadávanie novú hodnotu alebo pole na konverziu z údajov Date/Time typu na typ údajov Text. Platný dátum hodnoty v rozsahu od-657 434 (január 1, 100 A.D.) 2,958,465 (December 31, 9999 A.D.). Platnou časovou hodnoty v rozsahu od.0 na.9999, alebo 23:59:59.

Ďalšie informácie o type údajov dátum/čas nájdete v článku Úvodné informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu dátum/čas do tabuľky

 1. Otvorte tabuľku, kde chcete vložiť pole Date/Time v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa stĺpca kliknutím Pridať a vyberte Dátum a čas z rozbaľovacieho zoznamu polí.

 3. Premenovanie poľa a uložte tabuľku.

Na Pripočítanie k dátumu do poľa, stačí kliknúť na ikonu výberu dátumu alebo kalendár a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete zadať aktuálny dátum, kliknite na položku dnes.

 • Ak chcete vybrať jeden deň v aktuálnom mesiaci, kliknite na dátum.

 • Ak chcete vybrať iný mesiac a deň, použite tlačidlá dopredu alebo naspäť.

Na začiatok stránky

Formátovanie poľa typu dátum/čas

Access poskytuje pre údaje dátumu a času niekoľko vopred definovaných formátov, ak však tieto formáty nevyhovujú vašim potrebám, môžete určiť vlastný formát. Predvoleným formátom je formát všeobecného dátumu — m/dd/rrrr h:mm:ss AM/PM.

Použitie vopred definovaného formátu

 1. Ak ešte nemáte dátumové a časové pole, pridajte pole. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení, kliknite na šípku nadol vedľa položky kliknite na položku Pridať stĺpec a vyberte Dátum a čas z rozbaľovacieho zoznamu polí.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši v hlavičke tabuľky a prejdite do návrhového zobrazenia.

 3. V hornej časti mriežky návrhu vyberte pole typu dátum/čas, ktorého formát chcete určiť.

 4. V časti Vlastnosti poľa kliknite na šípku v poli vlastnosti Formát a vyberte formát z rozbaľovacieho zoznamu.

  date and time properties

 5. Po výbere formátu sa zobrazí akcia Možnosti aktualizácie vlastností a umožní vám použiť nový formát pre ľubovoľné ostatné polia tabuliek a ovládacie prvky formulárov, ktoré ho logicky zdedia. Ak chcete zmeny použiť v celej databáze, kliknite na akciu a potom kliknite na položku Aktualizovať formát všade, kde sa používa názov poľa. V tomto prípade názov poľa zodpovedá názvu poľa typu dátum/čas.

 6. Ak chcete zmeny použiť v celej databáze, po otvorení dialógového okna Aktualizácia vlastností a zobrazení formulárov a ďalších objektov, ktoré nový formát zdedia, kliknite na tlačidlo Áno.

 7. Uložte zmeny a prepnite na údajové zobrazenie, kde môžete skontrolovať, či vám formát vyhovuje.

Použitie vlastného formátu

Ak chcete vytvoriť vlastný formát, zadajte rôzne znaky vlastnosť formát poľa tabuľky. Znaky pozostávať z zástupných symbolov (ako je napríklad 0 a #), farbami, doslovný znaky a oddeľovače (napríklad čiarky a obdobia). Vlastné formáty pre polia dátumu a času môže obsahovať dve sekcie – jedno pre dátum a druhé prvýkrát, a oddeľte sekcie medzerou.

Keď použijete vlastný formát poľa dátumu a času, môžete skombinovať rôznych formátov tak, že dve sekcie, jeden pre dátum a druhý raz. V takom prípade by v častiach oddeľte medzerou. Napríklad môžete skombinovať Všeobecný dátum a dlhý čas formáty nasledujúcim spôsobom: h:mm:ss m/dd/rrrr. Ak chcete použiť vlastný formát dátumu alebo času, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá má pracovať s a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti mriežky návrhu vyberte pole typu dátum/čas.

 3. V dolnej časti kliknite na pole vlastnosť Formát a potom zadajte vlastný formát s použitím znakov z tabuľky zástupné znaky a oddeľovače pre vlastný formát .

 4. Po zadaní formátu sa zobrazí akcia Možnosti aktualizácie vlastností a umožní vám použiť formát pre ľubovoľné ostatné polia tabuliek a ovládacie prvky formulárov, ktoré ho logicky zdedia. Ak chcete zmeny použiť v celej databáze, kliknite na akciu a potom kliknite na položku Aktualizovať formát všade, kde sa používa názov poľa. V tomto prípade názov poľa zodpovedá názvu poľa typu dátum/čas.

 5. Ak sa rozhodnete použiť zmeny na celú databázu, otvorí sa dialógové okno Aktualizácia vlastností s formulármi a inými objektmi, ktoré zdedia nový formát. Ak chcete použiť tento formát, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. Uložte zmeny a potom prepnite na údajové zobrazenie, kde môžete skontrolovať, či vám formát vyhovuje.

Na začiatok stránky

Obmedzenie vstupu formát dátumu a času pomocou vstupnej masky

Ak chcete vynútiť používateľov na zadanie dátumu a času v konkrétnom formáte, použite vstupnej masky. Napríklad, ak ste použili vstupnej masky zadávanie dátumov vo formáte Európskeho, niekto zadávanie údajov do databázy môcť Zadajte dátumy v iných formátoch. Vstupné masky môžete použiť na polia v tabuľkách a množinách výsledkov dotazu a ovládacie prvky vo formulároch a zostavách.

Môžete definovať vstupnej masky do jedného formátu, ale nastavili ste formátu rôzne zobrazenia. Môžete mať napríklad vstupnej masky vyžadovať dátumu zadaného v podobe 2018.04.15, ale splnenia Zobraziť ako 15-Apríl-2018.

Pridanie vstupnej masky

 1. Vyberte pole typu dátum/čas a potom v dolnej časti mriežky návrhu na karte Všeobecné kliknite na vlastnosť Vstupná maska.

 2. Otvorí sa Sprievodca vstupnou maskou, ktorý zobrazí postup výberu formátu vstupnej masky.

 3. Ak chcete daný formát použiť, kliknite na tlačidlo Áno a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Vopred definované formáty a príklady

Formát

Popis

Všeobecný dátum

(predvolená hodnota) Zobrazuje hodnoty dátumu ako čísla a hodnoty času ako hodiny, minúty a sekundy, za ktorými nasleduje skratka AM alebo PM. Pre oba typy hodnôt sa v Accesse používajú oddeľovače dátumu a času zadané v miestnom nastavení Windowsu. Ak hodnota nemá časovú zložku, v Accesse sa zobrazí iba dátum. Ak hodnota nemá žiadnu dátumovú zložku, v Accesse sa zobrazí iba čas.

06/30/2018 10:10:42 AM

Dlhý dátum

Zobrazuje iba hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát dlhého dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

Pondelok 27 augusta 2018

Stredný dátum

Zobrazuje dátum vo formáte dd/mmm/rr, ale použije oddeľovač dátumu zadaný v miestnom nastavení Windowsu.

27/Aug/18
27-Aug-18

Krátky dátum

Zobrazuje hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát krátkeho dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

8/27/2018
8-27-2018

Dlhý čas

Zobrazí hodiny, minúty a sekundy, za ktorými nasleduje skratka AM alebo PM. V Accesse sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia Windowsu.

10:10:42

Stredný čas

Zobrazuje hodiny a minúty, po ktorých nasleduje skratka AM alebo PM. V Accesse sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia Windowsu.

10:10:00

Krátky čas

Zobrazuje iba hodiny a minúty. V Accesse sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia Windowsu.

10:10:00

Na začiatok stránky

Zástupné znaky a oddeľovače vo vlastnom formáte

Použitím ľubovoľnej kombinácie týchto súčastí môžete vytvoriť vlastný formát. Ak chcete napríklad zobraziť týždeň v roku a deň v týždni, zadajte výraz tt/t.

Dôležité: Vlastné formáty, ktoré nie sú konzistentné s nastavením dátumu a času určeným v miestnom nastavení Windowsu, sa ignorujú. Ďalšie informácie o miestnom nastavení Windowsu sa nachádzajú v Pomocníkovi Windowsu.

Súčasti formátu dátumu

Formát

Popis

d

Deň v mesiaci ako jednomiestne alebo dvojmiestne číslo (1 až 31).

dd

Deň v mesiaci ako dvojmiestne číslo (01 až 31).

ddd

Prvé tri písmena dňa v týždni (pon až ned).

dddd

Úplný názov dňa v týždni (pondelok až nedeľa).

t

Deň v týždni (1 až 7).

tt

Týždeň v roku (1 až 53).

m

Mesiac v roku vyjadrený podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (1 až 12).

mm

Mesiac v roku vyjadrený dvojmiestnym číslom (01 až 12).

mmm

Prvé tri písmená názvu mesiaca (jan až dec).

mmmm

Úplný názov mesiaca (január až december).

š

Štvrťrok v roku (1 až 4).

r

Číslo dňa v roku (1 až 366).

rr

Posledné dve číslice roka (01 až 99).

rrrr

Úplné zobrazenie roka (0100 až 9999).

Súčasti formátu času

Formát

De s je

X

Hodina vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 23).

hh

Hodina vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 23).

N

Minúta vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 59).

mm

Minúta vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 59).

s

Sekunda vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 59).

ss

Sekunda vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 59).

Súčasti formátu hodín

Formát

Popis

MM

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami AM alebo PM (podľa potreby). Príklad: 9:34 PM.

am/pm

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami am alebo pm (podľa potreby). Príklad: 9:34 pm.

A / P

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami A alebo P (podľa potreby). Príklad: 9:34 P.

a/p

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami a alebo p (podľa potreby). Príklad: 9:34 p.

AMPM

Čas v dvanásťhodinovom formáte so symbolom označovania dopoludnia/odpoludnia podľa nastavenia určeného v miestnom nastavení Windowsu.

Oddeľovače

Poznámka: Oddeľovače je možné nastaviť v miestnych nastaveniach Windowsu.

Krátke ľubovoľný reťazec znakov v úvodzovkách ("") je vlastný oddeľovač. Takéto úvodzovky sa nezobrazujú. Napríklad "," zobrazí čiarkou.

:   Oddeľovač času. Napríklad hh: mm

/   Oddeľovač dátumu. Napríklad mmm/rrrr

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×