Formátovanie objektu (tabla Vyplniť)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Výplň sa vzťahuje na vnútro tvaru alebo čiary.

Ak chcete pridať pozadie na grafický prvok SmartArt, nájdete v téme Formátovanie pozadia grafického prvku SmartArt. Ďalšie informácie o pridávaní efektov výplne do tvarov v grafickom prvku SmartArt nájdete v téme Zmena farby tvaru, orámovania tvaru alebo celého obrázka SmartArt.

Poznámky: 

  • Keď zmeníte možnosti v tomto dialógovom okne, zmeny sa okamžite aplikujú na tvar, takže môžete jednoducho sledovať ich efekt v obrázku SmartArt alebo v tvare bez toho, aby ste museli zavrieť dialógové okno. Keďže sa zmeny ihneď aplikujú, nie je možné v tomto dialógovom okne kliknúť na možnosť Zrušiť. Jednotlivé zmeny môžete odstrániť pomocou tlačidla Späť Dynadot-Redelegácia-2-1,2,3 na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

  • Naraz môžete vrátiť späť viacero zmien vykonaných v jednej možnosti dialógového okna, ak ste medzitým neuskutočnili zmeny v inej možnosti dialógového okna.

  • Dialógové okno môžete presunúť tak, aby bol zároveň zobrazený a viditeľný tvar aj dialógové okno.

Bez výplne     Ak má byť tvar priehľadný alebo bezfarebný, alebo ak z neho chcete odstrániť výplň, kliknite na túto možnosť.

Výplň plnou farbou     Ak chcete do tvaru pridať farbu a priehľadnosť, kliknite na túto možnosť.

Výplň prechodu     Ak chcete do tvaru pridať výplň prechod, kliknite na túto možnosť.

Výplň obrázka alebo textúry     Ak chcete ako výplň tvaru použiť obrázok alebo doň pridať textúru, kliknite na túto možnosť.

Platí iba pre Microsoft Office PowerPoint 2007

Výplne pozadia snímky     Použiť pozadie prezentácie ako výplň tvaru, riadok alebo znaku, vyberte toto začiarkavacie políčko.

Výplň plnou farbou

Farba     Ak chcete zvoliť farbu tvaru, kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete vybrať farbu, ktorá sa nenachádza medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Priehľadnosť     Mieru priehľadnosti tvaru je možné určiť buď posúvaním jazdca Priehľadnosť, alebo zadaním čísla do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Výplň prechodu

Preddefinované farby     Ak chcete vybrať jednu zo vstavaných výplní prechodu, kliknite na tlačidlo Preddefinované farby Tlačidlo Predvoľby a potom na požadovanú možnosť.

Typ     Ak chcete zadať smer kreslenia výplne prechodu, vyberte v zozname jednu z možností. Od vybratého typu závisí použitý smer.

Smer     Ak chcete vybrať inú postupnosť farieb a tieňov, kliknite na tlačidlo Smer a potom kliknite na požadovanú možnosť. Smery sú k dispozícii v závislosti od vybratého prechodu Typ.

Uhol     Ak chcete určiť uhol otočenia výplne prechodu v tvare, zadajte požadovanú hodnotu stupňa. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak v rozbaľovacom zozname Typ vyberiete možnosť Lineárny.

Konce prechodu

Konce prechodu sú vyjadrené hodnotami polohy, farby a priehľadnosti. Hodnota priehľadnosti sa vzťahuje na koniec prechodu, nie na celú výplň. Konce prechodu sa používajú na vytvorenie nelineárnych prechodov. Ak napríklad chcete vytvoriť prechod od červenej cez zelenú až po modrú, musíte pridať tri konce prechodu — pre každú farbu jeden. Ak chcete vytvoriť prechod, ktorý sa zobrazuje iba v rohu tvaru, musíte použiť konce prechodu, aby ste vytvorili nelineárny prechod.

Zoznam koncov     Výplň prechodu sa skladá z viacerých koncov prechodu, dajú sa však upravovať len po jednom. Keď v zozname kliknete na požadovaný koniec prechodu, možnosti polohy, farby a priehľadnosti odrážajú jeho aktuálne nastavenie.

Pridať     Ak chcete pridať koniec prechodu, kliknite na tlačidlo Pridať a potom nastavte požadovanú koncovú polohu, farbu a priehľadnosť.

Odstrániť     Ak chcete odstrániť koniec prechodu, v zozname kliknite na položku pre požadovaný Koniec číslo a potom na tlačidlo Odstrániť.

Koncová poloha      Ak chcete nastaviť umiestnenie zmeny farby a priehľadnosti v prechodovej výplni, posuňte jazdec Koncová poloha alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

Farba     Ak chcete zvoliť farbu použitú pre koniec prechodu, kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete vybrať farbu, ktorá sa nenachádza medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Priehľadnosť     Ak chcete určiť mieru priehľadnosti tvaru v zadanej koncovej polohe, posuňte jazdec parametra Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti môže mať hodnotu od 0 (celkom nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 (celkom priehľadné).

Otáčať s tvarom     Ak chcete otáčať výplň prechodu s otáčaním tvaru, začiarknite toto políčko.

Výplň obrázka alebo textúry

Textúra     Ak chcete vybrať jednu z vstavaných textúr, kliknite na toto tlačidlo a potom na požadovanú možnosť.

Vložiť z

Súbor     Ak chcete vložiť obrázok zo súboru, kliknite na toto tlačidlo a potom vyhľadajte požadovaný obrázok. Obrázok vložíte dvojitým kliknutím.

Schránka     Ak chcete prilepiť obrázok zo Schránky alebo iného programu, skopírujte obrázok a potom kliknite na toto tlačidlo.

ClipArt     Ak chcete vložiť obrázok ClipArt, kliknite na toto tlačidlo a potom do poľa Hľadať text napíšte slovo, ktoré popisuje požadovaný klip, alebo zadajte celý názov súboru klipu alebo jeho časť. Ak chcete do vyhľadávania zahrnúť obrázok ClipArt, ktorý je dostupný na lokalite Office Online, začiarknite políčko Zahrnúť obsah lokality Office Online, kliknite na tlačidlo Prejsť a potom kliknite na klip, čím ho vložíte.

Uložiť obrázky vedľa seba ako textúru     Výplň obrázka môžete prispôsobiť tak, aby pokrývala zvolený tvar, alebo uložiť vedľa seba (opakovanie vo vodorovnom a zvislom smere) a vyplniť tak tvar. Ak chcete použiť viaceré kópie rovnakého obrázka ako textúru tvaru, začiarknite toto políčko.

Možnosti roztiahnutia

Odsadenia

Odsadenie určuje mieru prispôsobenia obrázka podľa ľavého, pravého, horného a dolného okraja tvaru. Kladné čísla posúvajú okraj obrázka ku stredu tvaru, záporné čísla posúvajú okraj obrázka mimo tvaru.

Doľava     Ak chcete určiť percento posunutia obrázka alebo textúry od ľavého okraja tvaru, zadajte do poľa číslo.

Doprava     Ak chcete určiť percento posunutia obrázka alebo textúry od pravého okraja tvaru, zadajte do poľa číslo.

Zhora     Ak chcete určiť percento posunutia obrázka alebo textúry od horného okraja tvaru, zadajte do poľa číslo.

Zdola     Ak chcete určiť percento posunutia obrázka alebo textúry od dolného okraja tvaru, zadajte do poľa číslo.

Možnosti uloženia vedľa seba

Ak chcete určiť faktor mierky výplne textúry, použite nasledujúce možnosti uloženia vedľa seba.

Odsadenie osi X     Ak chcete celú výplň s obrázkami uloženými vedľa seba posunúť doľava (záporné čísla) alebo doprava (kladné čísla), zadajte do tohto poľa číslo.

Odsadenie osi Y     Ak chcete posunúť celú výplň obrázkov uložených vedľa seba nahor (záporné čísla) alebo nadol (kladné čísla), zadajte číslo do číselníka.

Stupnica osi X     Ak chcete určiť percento pre úpravu vodorovnej mierky pôvodného obrázka, zadajte číslo do číselníka.

Stupnica osi Y     Ak chcete určiť percento pre úpravu zvislej mierky pôvodného obrázka, zadajte číslo do číselníka.

Zarovnanie     Popisuje polohu ukotvenia, v ktorej sa začína uloženie obrázkov vedľa seba. Umiestnenie obrázkov alebo textúr vedľa seba sa určí výberom možnosti zo zoznamu.

Typ zrkadla     Ak chcete určiť, či sa striedajúce vodorovne alebo zvisle usporiadané dlaždice zobrazia ako zrkadlový alebo preklopený obraz, vyberte v zozname príslušnú možnosť.

Priehľadnosť     Ak chcete určiť mieru priehľadnosti obrázka alebo textúry, posuňte jazdec parametra Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti môže mať hodnotu od 0 (celkom nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 (celkom priehľadné).

Otáčať s tvarom     Ak chcete otáčať aplikáciu obrázka alebo textúry spolu s otáčaním tvaru, začiarknite toto políčko.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×