Formátovanie objektu (tabla Vyplniť)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Výplň označuje vnútro tvaru.

Ak chcete do tvarov v grafickom prvku SmartArt pridať efekt výplne, prečítajte si tému Zmena farby tvaru, orámovania tvaru alebo celého grafického prvku SmartArt.

Poznámky: 

  • Po zmene možností v tomto dialógovom, zmeny sa použijú okamžite tvaru, čím sa uľahčí Zobraziť zmeny v grafickom prvku SmartArt, tvar alebo iné objekt bez zatvorenia dialógového okna. Však, pretože zmeny sa prejavia okamžite, nie je možné kliknite na položku Zrušiť toto dialógové okno. Ak chcete odstrániť zmeny, musí kliknúť Obrázok tlačidla späť na paneli S nástrojmi Rýchly prístup pre jednotlivé zmeny, ktoré chcete odstrániť.

  • Naraz môžete vrátiť späť viacero zmien vykonaných v jednej možnosti dialógového okna, ak ste medzitým neuskutočnili zmeny v inej možnosti dialógového okna.

  • Dialógové okno môžete presunúť tak, aby bol zároveň zobrazený a viditeľný tvar aj dialógové okno.

Bez výplne     Ak má byť tvar priehľadný alebo bezfarebný, alebo ak z neho chcete odstrániť výplň, kliknite na túto možnosť.

Výplň plnou farbou     Ak chcete do tvaru pridať farbu a priehľadnosť, kliknite na túto možnosť.

Výplň prechodu     Ak chcete do tvaru pridať výplň prechod, kliknite na túto možnosť.

Výplň obrázka alebo textúry     Ak chcete ako výplň tvaru použiť obrázok alebo doň pridať textúru, kliknite na túto možnosť.

Vzorková výplň     Na túto možnosť kliknite, keď chcete ako výplň tvaru použiť návrh s opakujúcimi sa vodorovnými alebo zvislými čiarami, bodkami, čiarkami alebo pruhmi.

Posunúť výplň pozadia (iba program PowerPoint)    Ak chcete ako výplň tvaru, čiary alebo znaku použiť pozadie prezentácie, kliknite na túto možnosť.

Výplň plnou farbou

Farba výplne

Farba     Ak chcete zvoliť farbu tvaru, kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete vybrať farbu, ktorá sa nenachádza medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Priehľadnosť     Mieru priehľadnosti tvaru je možné určiť buď posúvaním jazdca Priehľadnosť, alebo zadaním čísla do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Prechodová výplň

Prechodová výplň predstavuje postupný prechod dvoch alebo viacerých výplňových farieb.

Diagram znázorňujúci tvar prechodovú výplň a tri farby, ktoré vytvárate prechodom.
Výplň tvaru, ktorá postupne prechádza medzi troma farbami

Preddefinované farby     Ak chcete pre čiaru vybrať jednu z preddefinovaných výplní prechodu, kliknite na tlačidlo Preddefinované farby Vzhľad tlačidla a potom na požadovanú možnosť.

Typ     Ak chcete zadať smer kreslenia výplne prechodu, vyberte v zozname jednu z možností. Od vybratého typu závisí použitý smer.

Smer     Ak chcete vybrať inú postupnosť farieb a tieňov, kliknite na tlačidlo Smer a potom kliknite na požadovanú možnosť. Smery sú k dispozícii v závislosti od vybratého prechodu Typ.

Uhol     Ak chcete určiť uhol otočenia výplne prechodu v tvare, zadajte v zozname požadovanú hodnotu v stupňoch. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak v rozbaľovacom zozname Typ vyberiete možnosť Lineárny.

Konce prechodu

Konce prechodu predstavujú jednotlivé farby, ktoré tvoria prechod. Ak chcete vytvoriť prechod, ktorý prechádza z červenej do zelenej a do modrej, musíte použiť konce prechodu: koniec červeného, koniec modrého a koniec zeleného prechodu. Konce prechodu sú definované štyrmi vlastnosťami: Poloha, Farba, Jas a Priehľadnosť. Každá z týchto hodnôt sa vzťahuje na koniec prechodu, nie na celú výplň.

Jazdec zastavenia prechodu    Prechodová výplň sa skladá z viacerých koncov prechodu, tieto konce sa však dajú upravovať iba po jednom. Kliknete na koniec prechodu, ktorý chcete upraviť, a možnosti Farba, Poloha, Jas a Priehľadnosť zohľadnia aktuálne nastavenie pre daný koniec prechodu.

Jazdec zastavenia prechodu
Jazdec zastavenia prechodu

Pridať zastavenie prechodu      Pridanie tlačidla prechodu Ak chcete pridať koniec prechodu, kliknite na tlačidlo Pridanie tlačidla prechodu a potom nastavte požadované možnosti Farba, Jas a Priehľadnosť.

Odstrániť zastavenie prechodu      Hlásenie v stavovom riadku Označené ako finálna verzia Ak chcete odstrániť zastavenie prechodu, kliknite na zastavenie jazdcovi, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Hlásenie v stavovom riadku Označené ako finálna verzia .

Farba     Ak chcete zvoliť farbu použitú pre koniec prechodu, kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete vybrať farbu, ktorá sa nenachádza medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motív dokumentu.

Poloha     Ak chcete nastaviť polohu konca prechodu, zadajte číslo do poľa, alebo posuňte koniec prechodu na jazdcovi prechodu. Poloha konca určuje, na ktorom mieste v prechode sa farba zobrazí.

Jazdec zastavenia prechodu

Jas     Posuňte jazdec Jas alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca.

Priehľadnosť     Ak chcete nastaviť stupeň priehľadnosti v zadanej polohe, posuňte jazdec Priehľadnosť, alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Priehľadnosť môže byť v rozsahu od 0 (celkom nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (celkom priehľadné).

Otáčať s tvarom     Ak chcete otáčať výplň prechodu s otáčaním tvaru, začiarknite toto políčko.

Výplň obrázka alebo textúry

Textúra     Ak chcete vybrať jednu z vstavaných textúr, kliknite na toto tlačidlo a potom na požadovanú možnosť.

Vložiť z

Súbor     Ak chcete vložiť obrázok zo súboru, kliknite na toto tlačidlo a potom vyhľadajte požadovaný obrázok. Obrázok vložíte dvojitým kliknutím.

Schránka     Ak chcete prilepiť obrázok zo Schránky alebo iného programu, skopírujte obrázok a potom kliknite na toto tlačidlo.

Obrázok ClipArt     Ak chcete vložiť obrázok ClipArt, kliknite na toto tlačidlo a potom do poľa Hľadať text zadajte slovo, ktoré opisuje klip, prípadne zadajte celé alebo časť názvu súboru s obrázkom ClipArt. Zahrnúť obrázok ClipArt, ktorý je dostupný na lokalite Office.com vyhľadávania, začiarknite políčko zahrnúť obsah z lokality Office.com, kliknite na položku Prejsť a potom kliknite na klip, čím ho vložíte.

Uložiť obrázky vedľa seba ako textúru     Výplň obrázka môžete prispôsobiť tak, aby pokrývala zvolený tvar, alebo môžete tvar vyplniť uložením výplne vedľa seba (opakovane vo vodorovnom a zvislom smere). Toto políčko začiarknite, ak chcete ako textúru tvaru použiť viaceré kópie rovnakého obrázka.

Možnosti uloženia vedľa seba

Ak chcete určiť faktor mierky výplne textúry, použite nasledujúce možnosti uloženia vedľa seba.

Odsadenie osi X     Ak chcete celú výplň s obrázkami uloženými vedľa seba posunúť doľava (záporné čísla) alebo doprava (kladné čísla), zadajte do tohto poľa číslo.

Odsadenie osi Y     Ak chcete posunúť celú výplň obrázkov uložených vedľa seba nahor (záporné čísla) alebo nadol (kladné čísla), zadajte číslo do číselníka.

Stupnica osi X     Ak chcete určiť percento pre úpravu vodorovnej mierky pôvodného obrázka, zadajte číslo do číselníka.

Stupnica osi Y     Ak chcete určiť percento pre úpravu zvislej mierky pôvodného obrázka, zadajte číslo do číselníka.

Zarovnanie     Popisuje polohu ukotvenia, v ktorej sa začína uloženie obrázkov vedľa seba. Umiestnenie obrázkov alebo textúr vedľa seba sa určí výberom možnosti zo zoznamu.

Typ zrkadla     Ak chcete určiť, či sa striedajúce vodorovne alebo zvisle usporiadané dlaždice zobrazia ako zrkadlový alebo preklopený obraz, vyberte v zozname príslušnú možnosť.

Priehľadnosť     Ak chcete určiť mieru priehľadnosti obrázka alebo textúry, posuňte jazdec parametra Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti môže mať hodnotu od 0 (celkom nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 (celkom priehľadné).

Otáčať s tvarom     Ak chcete otáčať použitý obrázok alebo textúru spolu s tvarom, začiarknite toto políčko.

Vzorková výplň

Ak chcete ako výplň tvaru použiť návrh s opakujúcimi sa vodorovnými alebo zvislými čiarami, bodkami, čiarkami alebo pruhmi, kliknite na požadovanú vzorku.

Farba popredia     Ak chcete vybrať farbu popredia vzorky výplne, kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla a kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete zmeniť na farbu, ktorá nie je vo farby motívu kliknite na položku Ďalšie farby a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastná vlastné farby a farby na karte Štandardná sú neaktualizovali, ak sa neskôr zmeniť dokument motív.

Farba pozadia     Ak chcete vybrať farbu pozadia, vzorky výplne, kliknite na položku Farba Obrázok tlačidla a kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete zmeniť na farbu, ktorá nie je vo farby motívu kliknite na položku Ďalšie farby a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastná vlastné farby a farby na karte Štandardná sú neaktualizovali, ak sa neskôr zmeniť dokument motív.

Posunúť výplň pozadia

iba program PowerPoint

Ak chcete ako výplň tvaru, čiary alebo znaku použiť pozadie prezentácie, kliknite na túto možnosť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×