Formátovanie objektu (tabla Veľkosť)

Dôležité : 

  • Keď zmeníte možnosti v tomto dialógovom okne, zmeny sa okamžite použijú v obrázku a budete si ich môcť prezrieť bez toho, aby ste museli zatvárať dialógové okno. Keďže sa zmeny ihneď aplikujú, nie je možné v tomto dialógovom okne kliknúť na možnosť Zrušiť. Ak chcete odstrániť zmeny, musíte kliknúť na položku Späť Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístup pre každú zmenu, ktorú chcete odstrániť.

  • Naraz môžete vrátiť späť viacero zmien vykonaných v jednej možnosti dialógového okna, ak ste medzitým neuskutočnili zmeny v inej možnosti dialógového okna.

  • Dialógové okno môžete presunúť tak, aby ste naraz videli obrázok aj dialógové okno.

Veľkosť a otočenie

Výška     Ak chcete zadať výšku vybratého tvaru, obrázka alebo iného objekt, zadajte číslo do poľa. Nastavenia Výška a Šírka udávajú vždy rozmery neotočeného objektu. Výšku môžete upraviť tiež zadaním percenta pôvodnej veľkosti tvaru, obrázka alebo iného objektu do poľa Výška v časti Mierka. Ak je začiarknuté políčko Zamknúť pomer strán, nastavenie Výška sa zodpovedajúcim spôsobom mení spolu s nastavením Šírka.

Šírka     Ak chcete zadať šírku vybratého tvaru, obrázka alebo iného objekt, zadajte číslo do poľa. Nastavenia Výška a Šírka udávajú vždy rozmery neotočeného objektu. Šírku môžete upraviť tiež zadaním percenta pôvodnej veľkosti tvaru, obrázka alebo iného objektu do poľa Šírka v časti Mierka. Ak je začiarknuté políčko Zamknúť pomer strán, nastavenie Výška sa zodpovedajúcim spôsobom mení spolu s nastavením Šírka.

Otočenie      Ak chcete otočiť vybratý tvar, obrázok alebo iný objekt v smere hodinových ručičiek, zadajte požadovaný stupeň otočenia (od nula do 359) do poľa. Nastavenia Výška a Šírka udávajú vždy rozmery neotočeného objektu.

Mierka

Výška     Ak chcete zadať výšku vybratého tvaru, obrázka alebo iného objekt ako percento pôvodnej veľkosti, zadajte číslo do poľa. Nastavenia Výška a Šírka udávajú vždy rozmery neotočeného tvaru, obrázka alebo iného objektu. Výšku môžete upraviť tiež zadaním presnej hodnoty do poľa Výška v časti Veľkosť a otočenie. Ak je začiarknuté políčko Zamknúť pomer strán, nastavenie Výška sa zodpovedajúcim spôsobom mení spolu s nastavením Šírka.

Šírka     Ak chcete zadať šírku vybratého tvaru, obrázka alebo iného objekt ako percento pôvodnej veľkosti, zadajte číslo do poľa. Nastavenia Výška a Šírka udávajú vždy rozmery neotočeného tvaru, obrázka alebo objektu. Šírku môžete upraviť tiež zadaním presnej hodnoty do poľa Šírka v časti Veľkosť a otočenie. Ak je začiarknuté políčko Zamknúť pomer strán, nastavenie Výška sa zodpovedajúcim spôsobom mení spolu s nastavením Šírka.

Zamknúť pomer strán     Ak chcete, aby sa nastavenie Výška menilo zodpovedajúcim spôsobom spolu s nastavením Šírka, začiarknite toto políčko.

V závislosti od pôvodnej veľkosti obrázka     Ak chcete, aby sa percentá v poli Výška a v poli Šírka v časti Mierka počítali na základe pôvodnej veľkosti obrázka, začiarknite toto políčko. Táto možnosť je k dispozícii iba po výbere obrázka.

Najvhodnejšia mierka pre prezentáciu (iba program PowerPoint)    Ak chcete, aby sa percentá v poli Výška a v poli Šírka v časti Mierka automaticky upravili na optimálnu veľkosť na zobrazenie prezentácie, začiarknite toto políčko. Táto možnosť je k dispozícii iba po výbere obrázka. Ak začiarknete toto políčko, kliknite v poli Rozlíšenie na rozlíšenie, ktoré sa používa na monitore na zobrazenie prezentácie.

Pôvodná veľkosť

Výška     Uvádza, aká bola výška obrázka alebo tvaru pri jeho vložení do súboru balíka Office.

Šírka     Uvádza, aká bola šírka obrázka alebo tvaru pri jeho vložení do súboru balíka Office.

Obnovenie pôvodného nastavenia

Vynulovať     Ak chcete odstrániť všetky zmeny veľkosti, otočenia a mierky a obnoviť pôvodnú veľkosť obrázka, tvaru alebo iného objekt, kliknite na toto tlačidlo. V závislosti od pôvodnej veľkosti obrázka môže pri obnovení jeho nastavenia dôjsť k roztiahnutiu obrázka mimo dokument.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×