Formátovanie farby pozadia snímok

Môžete formátovať pozadie snímky pomocou farby, vzorky výplne alebo textúry.

Príklad pozadia snímky, ktoré používa farebný prechod

Ak chcete medzi pozadím a textom na snímkach viac kontrastu, môžete zmeniť farby pozadia na iný prechod alebo plnú farbu. Formátovanie farieb a pozadia snímok je vhodným spôsobom na upútanie pozornosti.

Vyplnenie pozadia snímky plnou farbou

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať farbu pozadia, a potom kliknite na položky Formátovať pozadie > Výplň plnou farbou.

  Tip:    Ak sa nezobrazuje položka Formátovať pozadie, vyskúšajte kliknúť pravým tlačidlom myši znova, tentoraz pri okraji snímky tak, aby myš neukazovala na textové pole alebo iný objekt.

 2. Kliknite na tlačidlo Farba a potom vyberte požadovanú farbu.

  Pozadie s plnou farbou

  Tip:    Ak chcete použiť farbu pozadia, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom vyberte farbu na karte Štandardné alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú, ak sa neskôr zmení motív dokumentu.

 3. Ak chcete zmeniť priehľadnosť pozadia, v časti Priehľadnosť potiahnite jazdec.

  Percento priehľadnosti môžete meniť v rozsahu od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

 4. Postupujte takto:

  • Ak chcete farbu použiť na vybraté snímky, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Ak chcete farbu použiť na všetky snímky v prezentácii, kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Vyplnenie pozadia snímky farebným prechodom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, na ktorú chcete pridať farebný prechod ako pozadie, a potom kliknite na položky Formátovať pozadie > Výplň prechodom.

 2. Ak chcete použiť preddefinované prechody programu PowerPoint, vykonajte krok 3 a potom pokračujte krokom 5. Ak si chcete farebné prechody prispôsobiť sami, vykonajte krok 4 a potom pokračujte krokom 5.

 3. Na použitie preddefinovanej farby, typu alebo farebného prechodu kliknite na tlačidlo Preddefinované prechody a vyberte niektorú možnosť.

  Preddefinované prechody
 4. Na prispôsobenie schémy farebného prechodu postupujte takto:

  • V časti Konce prechodu kliknite na prvý koniec prechodu (označený číslom 1 v diagrame nižšie).

  • Kliknite na šípku nadol pri položke Farba a v časti Farba motívu alebo Štandardná farba vyberte farbu.

   Zmena farby koncov prechodu

   Tip:    Kliknutím na položku Ďalšie farby zobrazte ďalšie štandardné farby alebo vytvorte vlastnú farbu.

  • Ak chcete nastaviť pokrytie farebného prechodu, kliknite na konce prechodu a presuňte ich doprava alebo doľava. Prípadne môžete upravením hodnoty v časti Umiestnenie nahor alebo nadol nastaviť percentuálny podiel na požadovanú hodnotu.

  • Použite rovnaký postup na všetky ostatné konce prechodu (v ukážkovom diagrame vyššie sú zobrazené 4).

 5. Podľa potreby prispôsobte Jas.

 6. Ak chcete zmeniť priehľadnosť pozadia, v časti Priehľadnosť potiahnite jazdec.

  Percento priehľadnosti môžete meniť v rozsahu od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

 7. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Na použitie farebného prechodu len na vybraté snímky kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Na použitie farebného prechodu na všetky snímky v prezentácii kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Prajete si štýlovejší vzhľad prezentácie? Pozrite si galériu powerpointových šablón, kde nájdete profesionálne návrhy, ktoré môžete pridať do prezentácie. V programe PowerPoint zadajte šablónu v poli Chcem zistiť, čo robiť.

Vyplnenie pozadia snímky plnou farbou

 1. Kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať farbu pozadia.

  Tip:    Ak chcete vybrať viaceré snímky, kliknite na snímku, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie snímky.

 2. Prejdite na položky Návrh > Štýly pozadia > Formátovať pozadie.

 3. Vyberte položky Vyplniť > Výplň plnou farbou.

  Formátovanie pozadia
 4. Kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom vyberte požadovanú farbu.

  Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti farby, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na požadovanú farbu na karte Štandardné alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú, ak sa neskôr zmení motív dokumentu.

  Tipy:

  • Ak chcete zmeniť priehľadnosť pozadia, v časti Priehľadnosť potiahnite jazdec.

  • Percento priehľadnosti môžete meniť v rozsahu od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

 5. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť farbu iba na vybraté snímky, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Ak chcete použiť farbu na všetky snímky v prezentácii, kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Vyplnenie pozadia snímky farebným prechodom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, na ktorú chcete pridať farebný prechod ako pozadie, a potom kliknite na položky Formátovať pozadie.

  Otvorí sa dialógové okno Formátovanie pozadia.

 2. Na karte Výplň vyberte možnosť Výplň prechodom.

 3. Ak chcete použiť preddefinované prechody programu PowerPoint, vykonajte krok 4 a potom pokračujte krokom 6. Ak si chcete farebné prechody prispôsobiť sami, vykonajte krok 5 a potom pokračujte krokom 6.

 4. Na použitie preddefinovanej farby, typu alebo farebného prechodu kliknite na tlačidlo Preddefinované farby a vyberte niektorú možnosť.

  Ak chcete použiť preddefinovaný prechod, vyberte možnosť Preddefinované farby a potom vyberte možnosť.
 5. Na prispôsobenie schémy farebného prechodu postupujte takto:

  • V časti Konce prechodu vyberte ľavé zastavenie prechodu.

  • Kliknite na šípku nadol pri položke Farba a v časti Farba motívu alebo Štandardná farba vyberte farbu.

   Ak chcete prispôsobiť farebnú schému prechodu, vyberte prvý koniec prechodu a potom otvorte možnosti Farba.

   Tip:    Kliknutím na položku Ďalšie farby zobrazte ďalšie štandardné farby alebo vytvorte vlastnú farbu.

  • Ak chcete nastaviť pokrytie farebného prechodu, kliknite na konce prechodu a presuňte ich doprava alebo doľava. Prípadne môžete upravením hodnoty v časti Umiestnenie nahor alebo nadol nastaviť percentuálny podiel na požadovanú hodnotu.

  • Použite rovnaký postup na všetky ostatné konce prechodu (v ukážkovom diagrame vyššie je zobrazených 6).

 6. Podľa potreby prispôsobte Jas.

 7. Ak chcete zmeniť priehľadnosť pozadia, v časti Priehľadnosť potiahnite jazdec.

  Percento priehľadnosti môžete meniť v rozsahu od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

 8. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Na použitie farebného prechodu len na vybraté snímky kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Na použitie farebného prechodu na všetky snímky v prezentácii kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Vyplnenie pozadia snímky plnou farbou

 1. Kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať farbu pozadia.

  Ak chcete vybrať viaceré snímky, kliknite na snímku a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na ostatné snímky.

 2. Na karte Návrh v skupine Pozadia kliknite na položku Štýly pozadia a následne na položku Formátovať pozadie.

  Obrázok tlačidla
 3. Kliknite na položku Výplň a potom na položku Výplň plnou farbou.

  Prípadne, ak chcete používať farebný prechod alebo textúru výplne, kliknite na položku Výplň prechodom alebo na položku Výplň obrázkom alebo textúrou a vyberte požadované možnosti.

 4. Kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu.

  Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú, ak sa neskôr zmení motív dokumentu.

 5. Ak chcete zmeniť priehľadnosť pozadia, v časti Priehľadnosť potiahnite jazdec.

  Percento priehľadnosti môžete meniť v rozsahu od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť farbu na vybraté snímky, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Ak chcete použiť farbu na všetky snímky v prezentácii, kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Vyplnenie pozadia snímky farebným prechodom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, na ktorú chcete pridať farebný prechod ako pozadie, a potom kliknite na položky Formátovať pozadie.

  Otvorí sa dialógové okno Formátovanie pozadia.

 2. Na karte Výplň vyberte možnosť Výplň prechodom.

 3. Ak chcete použiť preddefinované prechody programu PowerPoint, vykonajte krok 4 a potom pokračujte krokom 6. Ak si chcete farebné prechody prispôsobiť sami, vykonajte krok 5 a potom pokračujte krokom 6.

 4. Na použitie preddefinovanej farby, typu alebo farebného prechodu kliknite na tlačidlo Preddefinované farby a vyberte niektorú možnosť.

  Ak chcete použiť preddefinovaný prechod, vyberte možnosť Preddefinované farby a potom vyberte možnosť.
 5. Na prispôsobenie schémy farebného prechodu postupujte takto:

  • V časti Konce prechodu vyberte Koniec 1.

  • Kliknite na šípku nadol pri položke Farba hneď vedľa názvu konca a v časti Farba motívu alebo Štandardná farba vyberte farbu.

   Ak chcete prispôsobiť farebnú schému prechodu, vyberte koniec prechodu a potom vyberte farbu.

   Tip:    Kliknutím na položku Ďalšie farby zobrazte ďalšie štandardné farby alebo vytvorte vlastnú farbu.

  • Ak chcete nastaviť pokrytie farebného prechodu, kliknite na konce prechodu a presuňte ich doprava alebo doľava. Prípadne môžete upravením hodnoty v časti Umiestnenie nahor alebo nadol nastaviť percentuálny podiel na požadovanú hodnotu.

  • Rovnaký postup vykonajte aj pri ostatných koncoch prechodu. (V predchádzajúcom ukážkovom diagrame sú 3 konce. Pomocou tlačidiel Pridať a Odstrániť môžete zmeniť počet koncov prechodu.)

 6. Ak chcete zmeniť priehľadnosť pozadia, v časti Priehľadnosť potiahnite jazdec.

  Percento priehľadnosti môžete meniť v rozsahu od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

 7. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Na použitie farebného prechodu len na vybraté snímky kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Na použitie farebného prechodu na všetky snímky v prezentácii kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×