Formátovanie a prispôsobenie obsahu

Formátovanie a prispôsobenie obsahu

Po vytvorení obsahu vo Worde môžete prispôsobiť jeho vzhľad. Môžete napríklad zmeniť rozloženie či formátovanie textu, vybrať počet zobrazovaných úrovní nadpisu, alebo vybrať, či sa majú zobrazovať bodkované čiary medzi položkami a číslami strán.

Základné pokyny o prispôsobení obsahu nájdete nižšie v časti Zmena rozloženia obsahu.

Tu je niekoľko spôsobov na úpravu obsahu.

Formátovanie textu:

Zobrazuje zobrazenia pred a po formátovacích štýlov textu v obsahu

Zmena úrovne záznamu:

Zobrazuje zmeny položky na úrovni 3 na položku na úrovni 4

Pridanie vodiacich znakov vo forme bodiek:

Zobrazuje pridanie vodiacich znakov vo forme bodiek do obsahu

Zmena počtu zobrazovaných úrovní:

Zobrazuje zmenu počtu úrovní, aby sa úroveň 3 už nezobrazovala

Zmena rozloženia obsahu

 1. Na karte Referencie na páse s nástrojmi kliknite na položky Obsah > Vlastný obsah.

  Vlastný obsah
 2. Zmeny uskutočnite v dialógovom okne Obsah. Vplyv zmien si môžete prezrieť v oblasti Ukážka pred tlačou a oblasti Ukážka webovej stránky.

  • Ak chcete medzi každú položku a jej číslo strany pridať bodkovanú vodiacu čiaru, kliknite na zoznam Vodiaci znak a potom kliknite na bodkovanú čiaru. Takisto môžete vybrať ako vodiaci znak aj pomlčku alebo úplne odstrániť vodiaci znak a použiť len medzeru.

   Zmení vodiaci znak v obsahu na pomlčky alebo bodky.
  • Na zmenu celkového vzhľadu obsahu kliknite na zoznam Formáty a potom kliknite na požadovaný formát.

  • Na zmenu počtu úrovní zobrazovaných v obsahu kliknite na položku Zobraziť úrovne a následne kliknite na požadovaný počet úrovní.

  Dialógové okno Obsah

  Tip: Úrovne v tejto súvislosti sa týkajú úrovní nadpisov. Nadpis 1 môžete použiť pre hlavné nadpisy a Nadpis 2 pre podsekcie hlavných nadpisov. Môžete mať aj ďalšie podúrovne v rámci tých v obsahu, ak sa tak rozhodnete.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Čo by ste ešte chceli urobiť?

Na zmenu vzhľadu textu v obsahu môžete zmeniť štýl pre jednotlivé úrovne obsahu.

 1. Na karte Referencie na páse s nástrojmi kliknite na položky Obsah > Vlastný obsah.

 2. V dialógovom okne Obsah kliknite na tlačidlo Upraviť. Ak je tlačidlo Upraviť neaktívne, v zozname Formáty vyberte možnosť Podľa šablóny.

  V dialógovom okne Obsah môžete prispôsobiť vzhľad obsahu.
 3. V zozname Štýly kliknite na úroveň, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Dialógové okno Úprava štýlu umožňuje aktualizovať vzhľad textu v obsahu.
 4. V dialógovom okne Upraviť štýl uskutočnite požadované zmeny vo formátovaní a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kroky 3 a 4 zopakujte pre všetky úrovne, ktoré sa majú zobrazovať v obsahu.

Word tieto prispôsobenia zachová aj pri každej aktualizácii obsahu v tomto dokumente.

Na zmenu úrovne položky v obsahu stačí zmeniť úroveň nadpisu daného textu v rámci základného textu dokumentu.

 1. Kliknite na nadpis, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na požadovanú úroveň nadpisu.
  Nadpis 1 v galérii štýlov

 3. Na karte Referencie kliknite na položku Aktualizovať tabuľku.
  Aktualizácia obsahu

 4. Kliknite na položku Aktualizovať celý obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak ste už pridali do dokumentu obsah, nasledujúcim postupom ho nahradíte novým obsahom, ktorý obsahuje rovnaké informácie a medzi položkami a číslami strán má vodiace znaky vo forme bodiek alebo bodkovaných čiarok.

 1. Kliknite na položky Referencie > Obsah > Vlastný obsah.

  Vlastný obsah

 2. V dialógovom okne Obsah v zozname Vodiaci znak kliknite na možnosť bodkovanej čiary.

  Možnosť vodiaceho znaku vo forme bodiek v dialógovom okne obsahu

Počet zobrazovaných úrovní v obsahu sa mení nahradením existujúceho obsahu obsahom s požadovaným počtom úrovní. Kratší, ale technickejší, spôsob je úprava informácií v kóde poľa.

 1. Kliknite na položky Referencie > Obsah > Vlastný obsah.

  Vlastný obsah

 2. V dialógovom okne Obsah vyberte zo zoznamu Zobraziť úrovne požadovaný počet úrovní a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Obsah

  Ak napríklad kliknete na číslo 2, v obsahu sa zobrazí text so štýlom Nadpis 1 alebo Nadpis 2.

 3. Keď dostanete otázku, či sa má nahradiť aktuálny obsah, kliknite na možnosť Áno.

Pri použití určitých príkazov Word automaticky vloží polia. Ak sa napríklad rozhodnete pridať čísla strán, Word vloží pole stránky. Keď vytvoríte obsah, Word vloží pole obsahu.

Môžete upraviť informácie v kóde poľa, a tým rýchlo zmeniť počet úrovní obsahu.

 1. Kliknite na obsah a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + F9. Informácie kódu poľa sa zobrazujú medzi zloženými zátvorkami ({}) a vyzerajú približne takto:

  Kód poľa obsahu

 2. Zmeňte čísla v úvodzovkách. Napríklad na zobrazenie len dvoch úrovní zmeňte "1-3" na "1-2".

 3. Na opätovné zobrazenie obsahu stlačte kombináciu klávesov Alt + F9.

 4. Na zobrazenie zmien aktualizujte obsah (Referencie > Aktualizovať tabuľku).

Ďalšie informácie o kódoch polí nájdete v téme Kódy polí v programe Word.

Základné pokyny o úprave obsahu nájdete nižšie v časti Vloženie vlastného obsahu.

Tu je niekoľko spôsobov na úpravu obsahu.

Formátovanie textu:

Zobrazuje zobrazenia pred a po formátovacích štýlov textu v obsahu

Zmena úrovne záznamu:

Zobrazuje zmeny položky na úrovni 3 na položku na úrovni 4

Pridanie vodiacich znakov vo forme bodiek:

Zobrazuje pridanie vodiacich znakov vo forme bodiek do obsahu

Zmena počtu zobrazovaných úrovní:

Zobrazuje zmenu počtu úrovní, aby sa úroveň 3 už nezobrazovala

Vloženie vlastného obsahu

Ak je už obsah súčasťou dokumentu, po použití tohto postupu bude nahradený prispôsobeným obsahom.

 1. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah a potom kliknite na položku Vložiť obsah.

  Vloženie obsahu

  Otvorí sa dialógové okno Obsah.

  Dialógové okno Obsah

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete medzi každú položku a jej číslo strany pridať bodkovanú vodiacu čiaru, kliknite na zoznam Vodiaci znak a potom kliknite na bodkovanú čiaru.

   Ako vodiaci znak môžete tiež použiť pomlčku.

  • Na zmenu celkového vzhľadu obsahu kliknite na zoznam Formáty a potom kliknite na požadovaný formát.

   V poli Ukážka pred tlačou môžete zobraziť, ako budú rôzne formáty vyzerať.

  • Na zmenu počtu úrovní zobrazovaných v obsahu kliknite na položku Zobraziť úrovne a následne kliknite na požadovaný počet úrovní, ktorý chcete zobraziť.

Čo by ste ešte chceli urobiť?

Tu je niekoľko ďalších spôsobov na úpravu obsahu. Ak chcete získať podrobné pokyny, vyberte možnosť zo zoznamu nižšie.

Na zmenu formátovania obsahu vytvoreného vo Worde je potrebné zmeniť štýl pre jednotlivé úrovne obsahu. Toto je oddelené od štýlov, ktoré ste použili na nadpisy v dokumente.

Po vykonaní zmien v štýle Word použije daný štýl vždy pri aktualizácii obsahu.

 1. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah a potom kliknite na položku Vložiť obsah.

 2. V dialógovom okne Obsah kliknite na položku Upraviť.

  Dialógové okno Obsah

 3. V zozname Štýly kliknite na úroveň, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Tlačidlo Upraviť

 4. V dialógovom okne Upraviť štýl uskutočnite požadované zmeny vo formátovaní a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kroky 3 a 4 zopakujte pre všetky úrovne, ktoré sa majú zobrazovať v obsahu.

Na zmenu úrovne položky v obsahu musíte zmeniť úroveň nadpisu daného textu v rámci základného textu dokumentu.

 1. Kliknite na nadpis, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na štýl nadpisu zodpovedajúci požadovanej úrovni nadpisu.

  Alternatívny text

 3. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na položku Aktualizovať obsah.

  Alternatívny text

 4. Kliknite na položku Aktualizovať celý obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak ste už pridali do dokumentu obsah, nasledujúcim postupom ho nahradíte novým obsahom, ktorý obsahuje rovnaké informácie a medzi položkami a číslami strán má vodiace znaky vo forme bodiek alebo bodkovaných čiarok.

 1. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah a potom kliknite na položku Vložiť obsah.

  Alternatívny text

 2. V dialógovom okne Obsah v zozname Vodiaci znak kliknite na možnosť bodkovanej čiary.

  Možnosť vodiaceho znaku vo forme bodiek v dialógovom okne obsahu

 1. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah.

  Alternatívny text

 2. Kliknite na položku Vlastný obsah.

 3. V dialógovom okne Obsah, v zozname Zobraziť úrovne kliknite na požadovaný počet úrovní, ktorý chcete vo svojom obsahu.

  Zoznam Zobraziť úrovne v dialógovom okne Obsah

  Ak napríklad kliknete na číslo 2, v obsahu sa zobrazí text so štýlom Nadpis 1 alebo Nadpis 2.

 4. Keď dostanete otázku, či sa má nahradiť aktuálny obsah, kliknite na možnosť Áno.

Máte otázky týkajúce sa programu Word, ktoré sme tu nezodpovedali?

Uverejnite otázku vo fóre odpovedí pre Word.

Pomôžte nám pri zlepšovaní Wordu

Máte návrh, ako by sme mohli zlepšiť obsah (alebo ktorúkoľvek inú funkciu) pre program Word? Ak áno, navštívte stránku služby Word User Voice a informujte nás.

Pozrite tiež

Aktualizácia obsahu

Formátovanie a prispôsobenie obsahu vo Worde 2016 pre Mac

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×