Formátovanie a prispôsobenie obsahu

Formátovanie a prispôsobenie obsahu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Keď máte vytvorené obsahu v programe Word, môžete prispôsobiť tak, ako sa zobrazuje. Môžete napríklad zmeniť rozloženie, zmeniť formátovanie textu, vyberte počet úrovní nadpisov, môžete zobraziť a vyberte, či chcete zobraziť bodkované čiary medzi údaje a čísla strán.

Základné pokyny na prispôsobenie obsahu nájdete v téme Zmena rozloženia obsahu .

Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete upraviť obsahu.

Formátovanie textu:

Zobrazuje pred a po zobrazení formátovania, štýly textu v obsahu

Zmena úrovne položky:

Zobrazuje zmeny položka úrovne 3 na úroveň 4 položky

Pridanie vodiacich znakov vo forme bodiek:

Pridanie vodiacich znakov vo forme bodiek do obsahu – zobrazuje

Zmeniť počet úrovní:

Zmena počtu úrovní tak, aby nezobrazoval úroveň 3 – zobrazuje

Zmena rozloženia obsahu

 1. Na karte Referencie na páse s nástrojmi kliknite na položky Obsah > Vlastný obsah.

  Vlastný obsah
 2. Zmeny uskutočnite v dialógovom okne Obsah. Vplyv zmien si môžete prezrieť v oblasti Ukážka pred tlačou a oblasti Ukážka webovej stránky.

  • Ak chcete medzi každú položku a jej číslo strany pridať bodkovanú vodiacu čiaru, kliknite na zoznam Vodiaci znak a potom kliknite na bodkovanú čiaru. Takisto môžete vybrať ako vodiaci znak aj pomlčku alebo úplne odstrániť vodiaci znak a použiť len medzeru.

   Zmeňte vodiace čiary v obsahu na čiarkované alebo bodkované.
  • Na zmenu celkového vzhľadu obsahu kliknite na zoznam Formáty a potom kliknite na požadovaný formát.

  • Na zmenu počtu úrovní zobrazovaných v obsahu kliknite na položku Zobraziť úrovne a následne kliknite na požadovaný počet úrovní.

  Dialógové okno Obsah

  Tip: Úrovne v tejto súvislosti sa týkajú úrovní nadpisov. Nadpis 1 môžete použiť pre hlavné nadpisy a Nadpis 2 pre podsekcie hlavných nadpisov. Môžete mať aj ďalšie podúrovne v rámci tých v obsahu, ak sa tak rozhodnete.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Čo by ste ešte chceli urobiť?

Na zmenu vzhľadu textu v obsahu môžete zmeniť štýl pre jednotlivé úrovne obsahu.

 1. Na karte Referencie na páse s nástrojmi kliknite na položky Obsah > Vlastný obsah.

 2. V dialógovom okne Obsah kliknite na tlačidlo Upraviť. Ak je tlačidlo Upraviť neaktívne, v zozname Formáty vyberte možnosť Podľa šablóny.

  V dialógovom okne Obsah môžete prispôsobiť vzhľad obsahu.
 3. V zozname Štýly kliknite na úroveň, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Dialógové okno Úprava štýlu umožňuje aktualizovať vzhľad textu v obsahu.
 4. V dialógovom okne Upraviť štýl uskutočnite požadované zmeny vo formátovaní a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kroky 3 a 4 zopakujte pre všetky úrovne, ktoré sa majú zobrazovať v obsahu.

Word tieto prispôsobenia zachová aj pri každej aktualizácii obsahu v tomto dokumente.

Na zmenu úrovne položky v obsahu stačí zmeniť úroveň nadpisu daného textu v rámci základného textu dokumentu.

 1. Kliknite na nadpis, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte domov v skupine štýly kliknite na požadovanú úroveň nadpisu.
  Nadpis 1 v galérii štýlov

 3. Na karte referencie kliknite na položku Aktualizovať tabuľku.
  Aktualizácia obsahu

 4. Kliknite na položku Aktualizovať celý obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak ste už pridali obsahu do dokumentu, tento postup ho nahradí novú tabuľku obsah, ktorý obsahuje rovnaké údaje a má SharePoint Designer alebo bodkovaných čiar medzi údaje a čísla strán.

 1. Kliknite na položky Referencie > Obsah > Vlastný obsah.

  Vlastný obsah

 2. V dialógovom okne Obsah v zozname vodiaci kliknite na možnosť bodkovanej čiary.

  Vodiaci znak možnosť bodu v tabuľke test

Ak chcete zmeniť počet úrovní v obsahu je ten, ktorý obsahuje požadované úrovne Nahradenie existujúcej tabuľky. Kratšia, ale technickejšie tak, ako to je na úpravu informácií v kóde poľa.

 1. Kliknite na položky Referencie > Obsah > Vlastný obsah.

  Vlastný obsah

 2. V dialógovom okne Obsah vyberte zo zoznamu Zobraziť úrovne požadovaný počet úrovní a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Obsah

  Ak napríklad kliknete na číslo 2, v obsahu sa zobrazí text so štýlom Nadpis 1 alebo Nadpis 2.

 3. Keď dostanete otázku, či sa má nahradiť aktuálny obsah, kliknite na možnosť Áno.

Pri použití určitých príkazov Word automaticky vloží polia. Ak sa napríklad rozhodnete pridať čísla strán, Word vloží pole stránky. Keď vytvoríte obsah, Word vloží pole obsahu.

Môžete upraviť informácie v kóde poľa, a tým rýchlo zmeniť počet úrovní obsahu.

 1. Kliknite na obsah a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + F9. Informácie kódu poľa sa zobrazujú medzi zloženými zátvorkami ({}) a vyzerajú približne takto:

  Kód poľa obsahu

 2. Zmeňte čísla v úvodzovkách. Napríklad na zobrazenie len dvoch úrovní zmeňte "1-3" na "1-2".

 3. Na opätovné zobrazenie obsahu stlačte kombináciu klávesov Alt + F9.

 4. Na zobrazenie zmien aktualizujte obsah (Referencie > Aktualizovať tabuľku).

Ďalšie informácie o kódoch polí nájdete v téme Kódy polí v programe Word.

Základné pokyny na úpravu obsahu nájdete v téme Vloženie Insert table of contents nižšie.

Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete upraviť obsahu.

Formátovanie textu:

Zobrazuje pred a po zobrazení formátovania, štýly textu v obsahu

Zmena úrovne položky:

Zobrazuje zmeny položka úrovne 3 na úroveň 4 položky

Pridanie vodiacich znakov vo forme bodiek:

Pridanie vodiacich znakov vo forme bodiek do obsahu – zobrazuje

Zmeniť počet úrovní:

Zmena počtu úrovní tak, aby nezobrazoval úroveň 3 – zobrazuje

Vloženie Insert table of contents

Ak dokument už obsahuje obsahu, tento postup ho nahradiť v prispôsobovaní.

 1. Na karte referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah a potom kliknite na položku Vložiť obsah.

  Vloženie obsahu

  Otvorí sa dialógové okno Obsah.

  Dialógové okno Obsah

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Pridať bodkovanej vodiacej čiary alebo bodkovanú čiaru medzi jednotlivé položky a jej číslo strany kliknite v zozname vodiaci a potom kliknite na bodkovanú čiaru.

   Môžete tiež vybrať pomlčku vodiaci znak.

  • Na zmenu celkového vzhľadu obsahu kliknite na zoznam Formáty a potom kliknite na požadovaný formát.

   Uvidíte, ako rôznych formátov bude vyzerať v poli Ukážka pred tlačou.

  • Ak chcete zmeniť počet úrovní zobrazovaných v obsahu, kliknite na položku Zobraziť úrovne a potom kliknite na položku počet úrovní, ktoré chcete zobraziť.

Čo by ste ešte chceli urobiť?

Tu sú niektoré ďalšie spôsoby, ako môžete upraviť obsahu. Vyberte niektorú z možností v zozname nižšie podrobné pokyny.

Ak chcete zmeniť formátovanie obsahu vytváraný Wordom, musíte zmeniť štýl pre jednotlivé úrovne obsahu. Toto je nezávislý od štýly, ktoré ste použili na nadpisy v dokumente.

Po vykonaní zmien, ktorému chcete priradiť štýl, program Word používa tento štýl zakaždým, keď sa aktualizuje obsah.

 1. Na karte referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah a potom kliknite na položku Vložiť obsah.

 2. V dialógovom okne Obsah, kliknite na položku Upraviť.

  Dialógové okno Obsah

 3. V zozname štýly kliknite na úroveň, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

  Tlačidlo Upraviť

 4. V dialógovom okne Upraviť štýl uskutočnite požadované zmeny vo formátovaní a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kroky 3 a 4 zopakujte pre všetky úrovne, ktoré sa majú zobrazovať v obsahu.

Na zmenu úrovne položky v obsahu musíte zmeniť úroveň nadpisu daného textu v rámci základného textu dokumentu.

 1. Kliknite na nadpis, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na štýl nadpisu zodpovedajúci požadovanej úrovni nadpisu.

  Alternatívny text

 3. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na položku Aktualizovať obsah.

  Alternatívny text

 4. Kliknite na položku Aktualizovať celý obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak ste už pridali obsahu do dokumentu, tento postup ho nahradí novú tabuľku obsah, ktorý obsahuje rovnaké údaje a má SharePoint Designer alebo bodkovaných čiar medzi údaje a čísla strán.

 1. Na karte referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah a potom kliknite na položku Vložiť obsah.

  Alternatívny text

 2. V dialógovom okne Obsah v zozname vodiaci kliknite na možnosť bodkovanej čiary.

  Vodiaci znak možnosť bodu v tabuľke test

 1. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah.

  Alternatívny text

 2. Kliknite na položku Vlastný obsah.

 3. V dialógovom okne Obsah, v zozname Zobraziť úrovne kliknite na požadovaný počet úrovní, ktorý chcete vo svojom obsahu.

  Zoznam Zobraziť úrovne v dialógovom okne Obsah

  Ak napríklad kliknete na číslo 2, v obsahu sa zobrazí text so štýlom Nadpis 1 alebo Nadpis 2.

 4. Keď dostanete otázku, či sa má nahradiť aktuálny obsah, kliknite na možnosť Áno.

Máte otázky týkajúce sa programu Word, ktoré sme tu nezodpovedali?

Uverejnite otázku vo fóre odpovedí pre Word.

Pomôžte nám pri zlepšovaní Wordu

Máte návrhy o tom, ako možno zlepšiť obsahov (alebo akýkoľvek iný prvok) Word ? Ak áno, navštívte lokalitu Slovo používateľa hlas a dajte nám vedieť!

Pozrite tiež

Aktualizácia obsahu

Formátovanie a prispôsobenie obsahu vo Worde 2016 pre Mac

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×