Formátovanie čísel ako dátumov alebo časov

Keď do bunky zadáte dátum alebo čas, zobrazí sa v predvolenom formáte dátumu a času. Tento predvolený formát vychádza z miestnych nastavení dátumu a času, ktoré sú určené v okne Ovládací panel, a po uskutočnení zmien v ovládacom paneli sa zmení aj tento formát. Čísla je možné zobrazovať v niekoľkých ďalších formátoch dátumu a času, väčšinu z nich nastavenia v okne Ovládací panel neovplyvňujú.

Obsah článku

Zobrazenie čísel vo formáte dátumu alebo času

Vytvorenie vlastného formátu dátumu alebo času

Tipy na zobrazenie dátumu alebo času

Zobrazenie čísel vo formáte dátumu alebo času

Dátumy a časy môžete formátovať už počas písania. Ak napríklad do bunky napíšete 2/2, program Excel to automaticky interpretuje ako dátum a v bunke zobrazí 2.II . Ak to nie je požadovaný formát dátumu, napríklad ak chcete, aby sa v bunke dátum zobrazoval ako 2. február 2011 alebo 2.2.2011, v dialógovom okne Formát buniek môžete vybrať iný formát dátumu podľa pokynov uvedených v nasledujúcom postupe. Podobne ak do bunky napíšete 9:30 a alebo 9:30 p, program Excel to interpretuje ako čas a zobrazí 9:30 AM alebo 9:30 PM. Formát zobrazenia času môžete tiež upraviť v dialógovom okne Formát buniek.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Číslo na spúšťač dialógového okna vedľa položky Číslo .

  Spúšťač dialógového okna v skupine Číslo

  Dialógové okno Formát buniek môžete otvoriť aj stlačením kombinácie klávesov CTRL + 1.

 2. V zozname Kategória kliknite na položku Dátum alebo na položku Čas.

  Dialógové okno Formát buniek

 3. V zozname Typ kliknite na požadovaný formát dátumu alebo času.

  Poznámka: Formáty dátumu a času, ktoré sa začínajú hviezdičkou(*), reagujú na zmeny v miestnych nastaveniach dátumu a času stanovených v okne Ovládací panel. Formáty bez hviezdičky nastaveniami v okne Ovládací panel ovplyvnené nie sú.

 4. Ak chcete dátum a čas zobraziť vo formáte iných jazykov, v poli Národné prostredie (umiestnenie) kliknite na požadované nastavenie jazyka.

  Dialógové okno Formát buniek s vybratým poľom Miestne nastavenia

  Číslo v aktívnej bunke výberu na pracovnom hárku sa zobrazí v poli Ukážka, čo umožňuje zobraziť ukážku možností formátovania čísel, ktoré ste vybrali.

  Dialógové okno Formát buniek s vybratým poľom Ukážka

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastného formátu dátumu alebo času

 1. Na karte Domov kliknite na spúšťač dialógového okna vedľa položky Číslo .

  Spúšťač dialógového okna v skupine Číslo

  Dialógové okno Formát buniek môžete otvoriť aj stlačením kombinácie klávesov CTRL + 1.

 2. V zozname Kategória kliknite na položku Dátum alebo Čas a kliknite na číselný formát, ktorý je najbližšie formátu, ktorý chcete vytvoriť. (Pri vytváraní vlastných číselných formátov je jednoduchšie začať z existujúceho formátu než vytvárať úplne nový.)

 3. V zozname Kategória kliknite na položku Vlastné. V poli Typ by sa mal nachádzať kód formátu zodpovedajúci formátu dátumu alebo času vybratého v kroku 3. Vstavaný formát dátumu alebo času sa nedá odstrániť, takže sa nemusíte obávať prepísať ho.

 4. V poli Typ vykonajte potrebné zmeny formátu. Môžete použiť ľubovoľné kódy uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

  Dni, mesiace a roky   

Požadované zobrazenie

Kód

Mesiace ako 1–12

m

Mesiace ako 01–12

mm

Mesiace ako Jan–Dec

mmm

Mesiace ako Január–December

mmmm

Mesiace ako prvé písmeno daného mesiaca

mmmmm

Dni ako 1–31

d

Dni ako 01–31

dd

Dni ako Ne–So

ddd

Dni ako Nedeľa–Sobota

dddd

Roky ako 00–99

yy

Roky ako 1900–9999

yyyy

Ak použijete kód „m" hneď za kódom „h" alebo „hh" alebo hneď pred kódom „ss", v programe Excel sa zobrazia namiesto mesiaca minúty.

Hodiny, minúty a sekundy

Požadované zobrazenie

Kód

Hodiny ako 0–23

h

Hodiny ako 00–23

hh

Minúty ako 0–59

m

Minúty ako 00–59

mm

Sekundy ako 0–59

s

Sekundy ako 00–59

ss

Hodiny ako 4 AM

h AM/PM

Čas ako 4:36 PM

h:mm AM/PM

Čas ako 4:36:03 P

h:mm:ss A/P

Čas, ktorý uplynul, v hodinách; napríklad 25,02

[h]:mm

Čas, ktorý uplynul, v minútach; napríklad 63:46

[mm]:ss

Čas, ktorý uplynul, v sekundách

[ss]

Stotiny sekundy

h:mm:ss.00

AM a PM     Ak formát obsahuje kódy AM alebo PM, zobrazenie hodín vychádza z 12-hodinového cyklu, pričom „AM“ alebo „A“ udáva čas od polnoci do 12:00 napoludnie a „PM“ alebo „P“ udáva čas od odpoludnia do 12:00 o polnoci. V opačnom prípade zobrazenie hodín vychádza z 24-hodinového cyklu. Kód „m“ alebo „mm“ sa musí zobrazovať hneď za kódom „h“ alebo „hh“ alebo hneď pred kódom „ss“. Inak bude Excel zobrazovať namiesto minút mesiac.

Vytváranie vlastných číselných formátov môže byť zradné, ak ste to ešte nikdy nerobili. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných číselných formátov nájdete v článku Vytvorenie alebo odstránenie vlastného číselného formátu.

Na začiatok stránky

Tipy na zobrazenie dátumu alebo času

 • Ak chcete rýchlo použiť predvolený formát dátumu alebo času, kliknite na bunku obsahujúcu dátum alebo čas a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+# alebo CTRL+SHIFT+@.

 • Ak sa v bunke po použití formátovania dátumu alebo času zobrazí hodnota #####, znamená to, že bunka pravdepodobne nie je dostatočne široká na zobrazenie údajov. Ak chcete rozšíriť stĺpec, dvakrát kliknite na pravé ohraničenie stĺpca obsahujúceho bunky. Tým sa automaticky zmení veľkosť stĺpca tak, aby sa prispôsobil číslu. Taktiež môžete myšou presunúť pravé ohraničenie a nastaviť požadovanú šírku stĺpca.

 • Po vrátení formátu dátumu alebo času do pôvodného stavu výberom možnosti Všeobecné v zozname Kategória program Excel zobrazí číselný formát. Ak znova zadáte dátum alebo čas, program Excel zobrazí predvolený formát dátumu alebo času. Ak chcete zadať určitý konkrétny formát dátumu alebo času, napríklad Január 2010, môžete ho formátovať ako text tak, že vyberiete v zozname Kategória možnosť Text.

 • Ak chcete do pracovného hárka rýchlo zadať aktuálny dátum, vyberte prázdnu bunku a stlačte klávesy CTRL+; (bodkočiarka) a v prípade potreby stlačte kláves ENTER. Ak chcete vložiť aktuálny dátum, ktorý sa aktualizuje pri každom otvorení pracovného hárka alebo prepočítaní vzorca, do prázdnej bunky zadajte vzorec =TODAY() a potom stlačte kláves ENTER.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×