FORECAST.ETS (funkcia)

Na základe existujúcich (historických) hodnôt sa vypočíta alebo predpovedá budúca hodnota, a to pomocou AAA verzie algoritmu exponenciálneho vyrovnávania (ETS). Predpovedaná hodnota je pokračovaním historických hodnôt v zadanom cieľovom dátume, ktorý by mal byť pokračovaním časovej osi. Táto funkcia sa používa napríklad na predpovedanie objemu budúceho predaja, veľkosti zásob alebo na odhad vývoja požiadaviek zákazníkov.

Táto funkcia vyžaduje usporiadanie časovej osi, ktoré má medzi rôznymi bodmi rovnaký krok. Môže to byť napríklad mesačná časová os s hodnotami z 1. dňa každého mesiaca alebo ročná časová os, prípadne časová os číselných indexov. Pri tomto type časovej osi je veľmi užitočné pred použitím predpovede agregovať nespracované podrobné údaje. Dosiahnu sa tým aj presnejšie predpovede.

Syntax

FORECAST.ETS(cieľový_dátum; hodnoty; časová_os; [sezónnosť]; [dopĺňanie_údajov]; [agregácia])

Syntax funkcie FORECAST.ETS obsahuje nasledovné argumenty:

  • Cieľový_dátum    Povinný argument. Údajový bod, ktorého hodnotu chcete predpovedať. Cieľovým dátumom môže mať hodnotu dátumu alebo čas, prípadne číselnú hodnotu. Ak sa cieľový dátum nachádza chronologicky pred ukončením historickej časovej osi, funkcia FORECAST.ETS vráti chybu #ČÍSLO!

  • Hodnoty    Povinný argument. Hodnoty sú historické hodnoty, pre ktoré chcete predpovedať ďalšie body.

  • Časová os    Povinný argument. Nezávislé pole alebo rozsah číselných údajov. Medzi dátumami na časovej osi musí byť konzistentný krok, nula sa nesmie použiť. Časovú os nie je potrebné zoradiť, keďže funkcia FORECAST.ETS ju pre výpočty zoradí implicitne. Ak v zadanej časovej osi nie je možné identifikovať konštantný krok, funkcia FORECAST.ETS vráti chybu #ČÍSLO! Ak časová os obsahuje duplicitné hodnoty, funkcia FORECAST.ETS vráti chybu #HODNOTA! Ak rozsahy na časovej osi nemajú rovnakú veľkosť ako hodnoty, funkcia FORECAST.ETS vráti chybu #NEDOSTUPNÝ.

  • Sezónnosť    Voliteľný argument. Číselná hodnota. Predvolená hodnota 1 znamená, že Excel pre prognózu zistí sezónnosť automaticky a vo vzore sezónnosti použije pre dĺžku kladné celé čísla. Hodnota 0 znamená žiadnu sezónnosť, teda predpoveď bude lineárna. Celé kladné čísla poukazujú na algoritmus, ktorý má použiť vzory tejto dĺžky ako sezónnosť. Pri iných hodnotách vráti funkcia FORECAST.ETS chybu #ČÍSLO!

    Maximálna podporovaná sezónnosť je 8 760 (počet hodín v roku). Akákoľvek sezónnosť, ktorá presiahne toto číslo, bude mať za následok chybu #ČÍSLO!

  • Dopĺňanie údajov    Voliteľný argument. Hoci časová os vyžaduje medzi údajovými bodmi konštantný krok, funkcia FORECAST.ETS podporuje až 30 % chýbajúcich údajov, ktoré automaticky upraví. Hodnota 0 poukazuje na algoritmus, ktorý chýbajúce body označuje ako nuly. Predvolená hodnota 1 bude počítať s chýbajúcimi bodmi, ktoré doplní tak, aby ich hodnota bola priemerom susedných bodov.

  • Agregácia    Voliteľný argument. Hoci časová os vyžaduje medzi údajovými bodmi konštantný krok, funkcia FORECAST.ETS vykoná agregáciu viacerých bodov, ktoré sú označené rovnakou časovou pečiatkou. Agregačný parameter je číselná hodnota, ktorá označuje spôsob vykonania agregácie viacerých hodnôt s rovnakou časovou pečiatkou. Pri predvolenej hodnote 0 sa použije funkcia AVERAGE. Ďalšie možnosti sú SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Pozrite tiež

Prognostické funkcie (odkaz)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×