Filtrovanie zoznamu údajov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Filtrovaním zoznamu sa dočasne skrýva časť obsahu. Filtre predstavujú rýchly spôsob vyhľadávania a práce s podmnožinu údajov v rozsahu údajov alebo tabuľke.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku eNom-BP-Konfigurácia-1-2 v stĺpci, ktorý obsahuje obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom zadajte kritériá filtrovania.

  V poli Filter vyberte položku Vyberte možnosť

Poznámky: 

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

 • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku eNom-BP-Konfigurácia-1-2 v stĺpci, ktorý obsahuje obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom zadajte kritériá filtrovania.

  V poli Filter vyberte položku Vyberte možnosť

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte číslo, ktoré chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  In the Filter box, select And or Or to add more criteria

Poznámky: 

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

 • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Ak chcete zvýrazniť najväčšie alebo najmenšie číselné hodnoty v údajoch, môžete namiesto filtrovania použiť podmienené formátovanie.

Rýchle filtrovanie údajov je možné aj podľa vizuálnych kritérií, ako napríklad podľa farby písma, farby bunky alebo množín ikon. A môžete filtrovať bez ohľadu na to, či máte formátované bunky alebo používate štýly buniek či podmienené formátovanie.

 1. V rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky kliknite na bunku, ktorá obsahuje farbu bunky, farbu písma alebo ikonu, podľa ktorej chcete filtrovať.

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter v kontextovej ponuke Podľa farby vyberte položku Farba bunky, Farba písma, alebo Ikona bunky a potom kliknite na farbu.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak stĺpec, ktorý chcete filtrovať, obsahuje prázdne bunky.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci, ktorý obsahuje obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V oblasti (Vybrať všetko) sa posuňte nadol a začiarknite políčko (Prázdne bunky).

  Poznámky: 

  • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

  • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

  • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať rozsah pre

  Kliknite na položku

  Riadky obsahujúce konkrétny text

  Obsahuje alebo Rovná sa.

  Riadky neobsahujúce konkrétny text

  Neobsahuje alebo Nerovná sa.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte text, ktorý chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  In the Filter box, select And or Or to add more criteria

  Ak chcete

  Kliknite na položku

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať

  Kliknite na položku

  Začiatok riadka textu

  Začína sa na.

  Koniec riadka textu

  Končí sa na.

  Bunky, ktoré obsahujú text, ale nezačínajú sa písmenami

  Nezačína sa na.

  Bunky, ktoré obsahujú text, ale nekončia sa písmenami

  Nekončí sa na.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte text, ktorý chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  In the Filter box, select And or Or to add more criteria

  Ak chcete

  Kliknite na položku

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

Zástupné znaky môžu pomôcť pri tvorbe kritérií.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na paneli s nástrojmi Údaje kliknite na položku Filtrovať.

  Na karte Údaje vyberte položku Filter

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci, ktorý obsahuje obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a vyberte ľubovolnú možnosť.

 5. Do textového poľa zadajte kritériá a vložte zástupný znak.

  Ak by ste chceli, aby filter zachytil napríklad slovo „rok“ aj slovo „roh“, zadajte ro?.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Použite

  Ak chcete vyhľadať

  ? (otáznik)

  Ľubovoľný jeden znak

  Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

  * (hviezdička)

  Ľubovolný počet znakov

  Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ alebo „juhovýchod“

  ~ (vlnovka)

  Otáznik alebo hviezdičku

  Napríklad po zadaní reťazca tam~? sa vyhľadá „tam?“

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Odstránenie konkrétneho kritéria filtra

Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci, ktorý obsahuje filter a potom kliknite na položku Vymazať Filter.

Odstránenie všetkých filtrov, ktoré sa použili v rozsahu alebo tabuľke

Vyberte stĺpce rozsahu alebo tabuľky s použitými filtrami a potom na karte Údaje kliknite na položku Filter.

Odstránenie šípok na zoradenie z rozsahu alebo tabuľky alebo opätovné použitie šípok na zoradenie v rozsahu alebo tabuľke

Vyberte stĺpce rozsahu alebo tabuľky s použitými filtrami a potom na karte Údaje kliknite na položku Filter.

Pri filtrovaní údajov, zobrazí sa len údaje, ktoré spĺňajú kritériá. Údaje, ktoré nespĺňa kritériá, že je skrytý. Po filtrovaní údajov môžete kopírovať, nájsť, úprava, formátovanie, graf a tlač podmnožiny údajov.

Tabuľka s použitým filtrom hornej 4 položiek

Filter of top four values

Filtre sú doplnkové. Znamená to, že každý ďalší filter vychádza z aktuálneho filtra a ďalej znižuje podmnožiny údajov. Komplexné filtre môžete vykonať pomocou filtrovania v viac ako jednu hodnotu, formát viac ako jednu alebo viacero kritérií. Napríklad, môžete filtrovať na všetky čísla väčšie ako 5, ktoré sú zároveň pod priemerom. Však niektoré filtre (hornej a dolnej desať, nad a pod priemerom) sú založené na pôvodnej rozsah buniek. Napríklad pri filtrovaní horný desať hodnôt, zobrazí horný desať hodnôt celý zoznam nie top desať hodnoty podmnožinu poslednej filter.

V programe Excel, môžete vytvoriť tri typy filtre: hodnoty, formát alebo kritérií. Každý z týchto typov filtra však vzájomne vylučujú. Napríklad, môžete filtrovať podľa farby bunky alebo zozname čísel, ale nie obe. Môžete filtrovať podľa ikony alebo vlastného filtra, ale nie obe.

Filtre skryte nadbytočné údaje. Týmto spôsobom sa môžete sústrediť na len to, čo chcete zobraziť. Na rozdiel od pri zoraďovaní údajov, údaje usporiadať do niektorých poradia. Ďalšie informácie o zoraďovaní nájdete v téme Zoradenie zoznamu údajov.

Pri filtrovaní, zvážte nasledujúce pokyny:

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Môžete filtrovať údaje podľa viacerých stĺpcov. Keď použijete filter na stĺpec, jediné filtre, ktoré je k dispozícii pre ostatných stĺpcov, sú viditeľné v súčasnosti filtrovaného rozsahu hodnôt.

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

Poznámka: Pri použití nájsť na vyhľadávanie filtrované údaje, len údaje, ktoré sa zobrazí vyhľadávania; nie je vyhľadávať údaje, ktoré sa nezobrazuje. Ak chcete hľadať údaje, vymazať všetky filtre.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Filter Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať

  Kliknite na položku

  Najvyššie čísla podľa hodnoty

  10 najdôležitejších.

  Dolnej čísla podľa hodnoty

  Posledných 10.

  Najvyššie čísla o percento

  Prvých 10, kliknite na položky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Percent.

  Dolnej čísel v percentách

  Dolnej 10, kliknite na položky a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Percent.

Poznámky: 

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

 • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Namiesto filtrovanie, môžete použiť podmienené formátovanie, aby prvých alebo posledných čísel vyniknúť jasne vo vašich údajoch. Ďalšie informácie o podmienenom formátovaní nájdete v téme zvýraznenie dôležitých údajov pomocou podmieneného formátovania.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Filter Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať

  Kliknite na položku

  Čísla väčšie alebo menšie ako určité číslo

  Väčší alebo menší než.

  Čísla sa rovná alebo nerovná sa určité číslo

  Sa rovná alebo nerovná sa.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte číslo, ktoré chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  Príspevok v informačnom kanáli obsahujúci zmienku

  Akcia

  Kliknite na položku

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

Poznámky: 

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

 • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Namiesto filtrovanie, môžete použiť podmienené formátovanie, aby prvých alebo posledných čísel vyniknúť jasne vo vašich údajoch. Ďalšie informácie o podmienenom formátovaní nájdete v téme zvýraznenie dôležitých údajov pomocou podmieneného formátovania.

Rýchle filtrovanie údajov je možné aj podľa vizuálnych kritérií, ako napríklad podľa farby písma, farby bunky alebo množín ikon. A môžete filtrovať bez ohľadu na to, či máte formátované bunky alebo používate štýly buniek či podmienené formátovanie.

 1. V rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky kliknite na bunku, ktorá obsahuje farbu bunky, farbu písma alebo ikonu, podľa ktorej chcete filtrovať.

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Filter Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter v kontextovej ponuke Podľa farby vyberte položku Farba bunky, Farba písma, alebo Ikona bunky a potom kliknite na farbu.

Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak stĺpec, ktorý chcete filtrovať, obsahuje prázdne bunky.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Filter Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci, ktorý obsahuje obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V oblasti (Vybrať všetko) sa posuňte nadol a začiarknite políčko (Prázdne bunky).

  Poznámky: 

  • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

  • Pri použití filtra v stĺpci sú pre ostatné stĺpce k dispozícii iba filtre pracujúce s hodnotami, ktoré sú viditeľné v aktuálne filtrovanom rozsahu hodnôt.

  • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Filter Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať rozsah pre

  Kliknite na položku

  Riadky obsahujúce konkrétny text

  Obsahuje alebo Rovná sa.

  Riadky neobsahujúce konkrétny text

  Nie je alebo Nie je rovná.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte text, ktorý chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  Príspevok v informačnom kanáli obsahujúci zmienku

  Akcia

  Kliknite na položku

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Filter Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci s obsahom, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a potom v kontextovej ponuke vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete filtrovať f alebo

  Kliknite na položku

  Začiatok riadka textu

  Začína sa na.

  Koniec riadka textu

  Končí sa na.

  Bunky, ktoré obsahujú text, ale nezačínajú sa písmenami

  Nezačína sa na.

  Bunky, ktoré obsahujú text, ale nekončia sa písmenami

  Nekončí sa na.

 5. Do poľa vedľa kontextovej ponuky zadajte text, ktorý chcete použiť.

 6. V závislosti od vášho výberu sa môže zobraziť ponuka ďalších kritérií, z ktorých si môžete vybrať:

  Príspevok v informačnom kanáli obsahujúci zmienku

  Akcia

  Kliknite na položku

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musia byť splnené obe kritériá.

  A.

  Filtrovať stĺpec tabuľky alebo výber tak, že musí byť splnené jedno alebo obe kritériá.

  Alebo.

Zástupné znaky môžu pomôcť pri tvorbe kritérií.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu údajov alebo tabuľke, ktorú chcete filtrovať

 2. Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Filter Filter button, standard toolbar .

 3. Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci, ktorý obsahuje obsah, ktorý chcete filtrovať.

 4. V časti Filter kliknite na položku Vyberte možnosť a vyberte ľubovolnú možnosť.

 5. Do textového poľa zadajte kritériá a vložte zástupný znak.

  Ak by ste chceli, aby filter zachytil napríklad slovo „rok“ aj slovo „roh“, zadajte ro?.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Použite

  Ak chcete vyhľadať

  ? (otáznik)

  Ľubovoľný jeden znak

  Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

  * (hviezdička)

  Ľubovolný počet znakov

  Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ alebo „juhovýchod“

  ~ (vlnovka)

  Otáznik alebo hviezdičku

  Napríklad po zadaní reťazca tam~? sa vyhľadá „tam?“

 • Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Odstránenie filtra, ktorý sa použije na jeden stĺpec v rozsahu alebo tabuľke

  Kliknite na šípku Šípka automatického filtra v stĺpci, ktorý obsahuje obsah, ktorý chcete filtrovať, a potom kliknite na položku Vymazať Filter.

  Odstrániť všetky filtre, ktoré sa použijú na rozsah

  V ponuke údaje kliknite na položku Vymazať filtre.

  Odstrániť všetky filtre, ktoré sú použité tabuľky

  Vyberte stĺpce tabuľky, ktorá obsahuje použitím filtrov a potom v ponuke údaje kliknite na položku Vymazať filtre.

  Odstránenie šípok na zoradenie z rozsahu alebo tabuľky alebo opätovné použitie šípok na zoradenie v rozsahu alebo tabuľke

  Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Filter Filter button, standard toolbar .

Pri filtrovaní údajov, zobrazí sa len údaje, ktoré spĺňajú kritériá. Údaje, ktoré nespĺňa kritériá, že je skrytý. Po filtrovaní údajov môžete kopírovať, nájsť, úprava, formátovanie, graf a tlač podmnožiny údajov.

Tabuľka s použitým filtrom hornej 4 položiek

Filter of top four values

Filtre sú doplnkové. Znamená to, že každý ďalší filter vychádza z aktuálneho filtra a ďalej znižuje podmnožiny údajov. Komplexné filtre môžete vykonať pomocou filtrovania v viac ako jednu hodnotu, formát viac ako jednu alebo viacero kritérií. Napríklad, môžete filtrovať na všetky čísla väčšie ako 5, ktoré sú zároveň pod priemerom. Však niektoré filtre (hornej a dolnej desať, nad a pod priemerom) sú založené na pôvodnej rozsah buniek. Napríklad pri filtrovaní horný desať hodnôt, zobrazí horný desať hodnôt celý zoznam nie top desať hodnoty podmnožinu poslednej filter.

V programe Excel, môžete vytvoriť tri typy filtre: hodnoty, formát alebo kritérií. Každý z týchto typov filtra však vzájomne vylučujú. Napríklad, môžete filtrovať podľa farby bunky alebo zozname čísel, ale nie obe. Môžete filtrovať podľa ikony alebo vlastného filtra, ale nie obe.

Filtre skryte nadbytočné údaje. Týmto spôsobom sa môžete sústrediť na len to, čo chcete zobraziť. Na rozdiel od pri zoraďovaní údajov, údaje usporiadať do niektorých poradia. Ďalšie informácie o zoraďovaní nájdete v téme Zoradenie zoznamu údajov.

Pri filtrovaní, zvážte nasledujúce pokyny:

 • V okne s filtrom sa zobrazí iba prvých 10 000 jedinečných položiek zoznamu.

 • Môžete filtrovať údaje podľa viacerých stĺpcov. Keď použijete filter na stĺpec, jediné filtre, ktoré je k dispozícii pre ostatných stĺpcov, sú viditeľné v súčasnosti filtrovaného rozsahu hodnôt.

 • Filtre môžete použiť iba na jeden rozsah buniek v hárku naraz.

Poznámka: Pri použití nájsť na vyhľadávanie filtrované údaje, len údaje, ktoré sa zobrazí vyhľadávania; nie je vyhľadávať údaje, ktoré sa nezobrazuje. Ak chcete hľadať údaje, vymazať všetky filtre.

Pozrite tiež

Filtrovanie údajov pomocou rýchlych filtrov

Zoradenie zoznamu údajov

Zvýraznenie vzorov a trendov pomocou podmieneného formátovania

Používanie údajových pruhov, farebných mierok a množín ikon na zvýraznenie údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×