Filtrovanie údajov v zošite v prehliadači

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Filtrovanie údajov predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob vytvorenia podmnožiny údajov v rozsahu buniek alebo v stĺpci tabuľky. Filtrované údaje zobrazí iba riadky, ktoré spĺňajú kritériá zadané kritériá a skryje riadky, ktoré nechcete zobraziť. Môžete filtrovať podľa viacerých stĺpcov. Filtre sú doplnkové. Každý ďalší filter, ktorý použijete funguje len podmnožinu údajov vytvorených aktuálne filter, a preto ďalej znižuje podmnožiny údajov. Tak, najprv možno filtrovať na údaje za rok 2008, a potom na údaje z Francúzsko. Výsledné informácie by obsahovať iba údaje, ktoré sa použije na Francúzsko v roku 2008.

Filtrovať môžete podľa zoznamu hodnôt alebo podľa kritérií.

Čo chcete urobiť?

Filtrovanie textu

Filtrovanie čísel

Filtrovanie dátumov alebo časov

Filtrovanie prvých alebo posledných hodnôt

Zrušenie filtra v stĺpci

Získajte informácie o možných problémoch pri filtrovaní údajov

Filtrovanie textu

 1. Vyhľadajte stĺpec, ktorý obsahuje alfanumerické údaje.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Výber zo zoznamu textových hodnôt    

  1. Kliknite na položku Filter.

  2. V zozname textových hodnôt vyberte alebo zrušte výber jednej alebo viacerých textových hodnôt, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Zoznam textových hodnôt môže mať až 1000 položiek. Ak je zoznam príliš rozsiahly, zrušte začiarknutie horného políčka (vybrať všetko) a vyberte konkrétne textové hodnoty, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Vytvorenie kritérií    

  3. Ukážte na položku Filtre textu a potom kliknite na jeden z príkazov operátor porovnania alebo na položku Vlastný filter.

   Ak chcete filtrovať napríklad podľa textu, ktorý začína na určitý znak, vyberte položku Začína na. Ak chcete filtrovať podľa textu, ktorý obsahuje určité znaky kdekoľvek v texte, vyberte položku Obsahuje.

  4. Text zadajte v dialógovom okne Vlastný automatický filter do poľa vpravo.

   Ak chcete filtrovať napríklad podľa textu, ktorý začína na písmeno „J“, zadajte J. Ak chcete filtrovať podľa textu, v ktorom sa nachádza výraz „zvon“, zadajte zvon.

   Ak potrebujete nájsť text, ktorý obsahuje len určité znaky, môžete použiť zástupný znak.

   Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o zástupných znakoch, ktoré môžete použiť ako porovnávacie kritériá pre filtre textu.

Použite

Vyhľadá

? (otáznik)

Ľubovoľný jeden znak
Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

* (hviezdička)

Ľubovoľný počet znakov
Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ aj „juhovýchod“.

~ (vlnovku), za ktorou nasleduje ?, * alebo ~

Otáznik, hviezdička alebo vlnovka
Napríklad fy06~? vyhľadá "fy06?"

Na začiatok stránky

Filtrovanie čísiel

 1. Vyhľadajte stĺpec, ktorý obsahuje číselné údaje.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  Výber zo zoznamu čísiel    

  1. Kliknite na položku Filter.

  2. V zozname čísel vyberte alebo zrušte výber jedného alebo viacerých čísel, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Zoznam čísel môže mať až 1000 položiek. Ak je zoznam príliš rozsiahly, zrušte začiarknutie horného políčka (vybrať všetko) a vyberte konkrétne čísla, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Vytvorenie kritérií    

  3. Ukážte na položku Filtre čísel a kliknite na jeden z príkazov operátor porovnania alebo na položku Vlastný filter.

   Ak chcete filtrovať napríklad na základe dolného a horného číselného limitu, vyberte položku Medzi.

  4. V dialógovom okne Vlastný automatický filter zadajte do poľa alebo do polí vpravo jedno alebo viacero čísel.

   Ak chcete pri filtrovaní použiť ako dolný limit číslo „25“ a ako horný limit číslo „50“, zadajte hodnoty 25 a 50.

Na začiatok stránky

Filtrovanie dátumov a časov

 1. Vyhľadajte stĺpec, ktorý obsahuje dátumy a časy.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  Výber zo zoznamu dátumov a časov    

  1. Kliknite na položku Filter.

  2. V zozname dátumov a časov vyberte alebo zrušte výber jedného alebo viacerých dátumov a časov, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Proces filtrovania predvolene zoskupí všetky dátumy v rozsahu do hierarchie rokov, mesiacov a dní. Keď vyberiete alebo zrušíte úroveň v hierarchii, filter automaticky vyberie alebo zruší všetky údaje, ktoré sú vnorené pod danou úrovňou. Ak napríklad vyberiete hodnotu „2006\ldblquote , vo webovom zobrazovači sa zobrazia mesiace pod úrovňou „2006\ldblquote a potom sa zobrazia dni pod názvom každého mesiaca.

   Zoznam hodnôt môže mať až 10,000 položiek. Ak je zoznam príliš rozsiahly, zrušte začiarknutie horného políčka (vybrať všetko) a vyberte konkrétne hodnoty, podľa ktorých sa má filtrovať.

   Vytvorenie kritérií    

  3. Ukážte na položku Filtre dátumu a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   Všeobecný filter   

   Všeobecného filtra je založený na operátor porovnania. Pri používaní všeobecného filtra, postupujte nasledovne:

   1. Kliknite na jeden z príkazov operátorov porovnávania (Rovná sa, Pred, Za alebo Medzi) alebo kliknite na položku Vlastný filter.

   2. V dialógovom okne Vlastný filter zadajte do poľa vpravo dátum alebo čas.

    Ak chcete filtrovať napríklad na základe počiatočnej a koncovej hodnoty dátumu alebo času, vyberte položku Medzi.

   3. V dialógovom okne Vlastný filter zadajte do poľa alebo do polí vpravo dátum alebo čas.

    Ak chcete filtrovať údaje napríklad od „3.1.2006“ do „6.1.2006“, zadajte hodnoty 3.1.2006 a 6.1.2006.

    Dynamický filter    

    V dynamickom filtri sa môžu aj po opätovnom filtrovaní meniť kritériá. Ak chcete použiť dynamický filter, kliknite na niektorý z predvolených dátumových príkazov.

    Ak chcete napríklad filtrovať všetky dátumu na základe dnešného dátumu, v ponuke Všetky dátumy obdobia vyberte položku Dnes, alebo ak chcete filtrovať všetky dátumy na základe budúceho mesiaca, vyberte položku Budúci mesiac.

    Poznámky: .

    • Príkazy v ponuke Všetky dátumy obdobia, napríklad Január alebo 2. štvrťrok slúžia na filtrovanie podľa daného obdobia bez ohľadu na to, ktorý je rok. Je to výhodné, ak napríklad porovnávate predaj počas období niekoľkých rokov.

    • Možnosti filtrovania Tento rok a Od začiatku roka narábajú s dátumami v budúcnosti odlišne. Položka Tento rok môže znamenať dátumy, ktoré sa v aktuálnom roku nachádzajú v budúcnosti, zatiaľ čo výsledkom položky Od začiatku roka sú len dátumy do aktuálneho dátumu (vrátane).

Na začiatok stránky

Filtrovanie s vyhľadaním prvých a posledných čísiel

 1. Vyhľadajte stĺpec, ktorý obsahuje číselné údaje.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Ukážte na položku Filtre čísel a vyberte položku Prvých 10.

 4. V dialógovom okne Automatický filter - prvých 10 postupujte nasledovne.

  1. V dialógovom okne na ľavej strane kliknite na položku prvých alebo posledných. Filter určuje najvyšších a najnižších hodnôt na základe pôvodný rozsah buniek. Nepoužíva filtrované podmnožiny údajov.

  2. Do poľa v strede zadajte číslo od 1 do 255 ako počet položiek alebo od 0,00 do 100,00 ako počet percent.

  3. V poli vpravo vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete filtrovať podľa čísla, kliknite na položku položiek.

   • Ak chcete filtrovať podľa percent, kliknite na položku percent.

Na začiatok stránky

Zrušenie filtra v stĺpci

 • Ak chcete vymazať filter v určitom stĺpci, kliknite na tlačidlo Filter Ikona použitého filtra na nadpis stĺpca a potom kliknite na položku Vymazať Filter z < meno >.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o možných problémoch s filtrovaním údajov

Je potrebné si uvedomiť, že nasledujúce okolnosti môžu obmedziť možnosti filtrovania alebo ho znemožniť.

Vyhnite sa kombinovaniu formáty ukladacieho priestoru    Na dosiahnutie najlepších výsledkov, autor zošita viacero formátov, napríklad textu a číslo alebo čísla alebo dátumu v tom istom stĺpci preto len jeden typ filtra príkaz je k dispozícii pre každý stĺpec. Ak existuje viacero formátov, formát, ktorý sa vyskytuje najčastejšie sa zobrazí dialógové okno filter. Ak stĺpec obsahuje tri hodnoty uložené ako čísla a štyri ako text, napríklad proces filter zobrazí textové filtre.

Môže byť viac vyfiltrované riadky ako limit maximálny počet zobrazených riadkov    Ak počet riadkov, ktoré spĺňajú filter presahuje maximálny počet riadkov, ktoré sa zobrazujú v zošite a potom Web-based viewer zobrazí prvá množina vyfiltrované riadky do aktuálneho maximálneho počtu. Ak chcete zobraziť všetky vyfiltrované riadky, možno budete musieť stranu na ďalšiu oblasti posúvania. Ak je zošit vo webovej časti Excel Web Access, je možné zvýšiť počet riadkov, ktoré zobrazuje webovej časti.

Filtrovaniu môžu brániť netlačiteľné znaky    Web-based Zobrazovač nie je možné filtrovať údaje v stĺpci, ktorý obsahuje znaky s hodnotami ANSI od 0 do 32, ktoré sú netlačiteľné znaky. V excelovom zošite, tieto znaky Zobraziť obdĺžnik ako zástupný znak. Chcete filtrovať údaje, musí autor zošita odstráňte tieto netlačiteľné znaky alebo nahraďte ich tlače znakov.

Vypočítavané členy v zostavách kontingenčných tabuliek    Nie je možné použiť filter, ktorý spája vypočítaný člen (označený modrou farbou) s inou položkou vrátane iných vypočítavaných členov. Použiť filter vypočítaný člen, uistite sa, že vyberiete len jeden vypočítavaný člen. Ak ste vybrali dve alebo viac položiek, môžete odstrániť všetky vypočítané členy.

Metaúdaje kontingenčnej tabuľky môžu byť viditeľné     Ak ste autorom zošita a publikujete zošit so zostavou kontingenčnej tabuľky OLAP so zapnutým filtrovaním, používateľ môže vidieť metaúdaje skrytého poľa. Ak nechcete tieto údaje zverejniť, nezapínajte filtrovanie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×