Tabuľky

Filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke

Filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou automatického filtra alebo vstavaných operátorov porovnania tak ako "väčšie než" a "top 10" v Excel môžete zobraziť údaje a skryli. Po filtrovaní údajov v rozsahu buniek alebo tabuľky, môžete znova použiť filter získať aktuálne výsledky, alebo Vymazať filter Ak chcete znova Zobraziť všetky údaje.

Vo filtrovaných údajoch sa zobrazujú len riadky, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Nevyhovujúce riadky sa skryjú. Po filtrovaní údajov môžete kopírovať, upravovať, vyhľadávať, dávať do grafov a tlačiť podmnožiny údajov bez toho, aby ste ich museli presúvať.

Filtrovať možno aj viacero stĺpcov. Filtre sú aditívne. To znamená, že každý pridaný filter je založený na aktuálnom filtri a vedie k ďalšiemu obmedzeniu podmnožiny údajov.

Poznámka: Ak na prehľadanie filtrovaných údajov použijete dialógové okno Hľadať, prehľadajú sa iba zobrazené údaje. Nezobrazené údaje sa neprehľadajú. Ak chcete prehľadať všetky údaje, zrušte všetky filtre.

Tri typy filtrov

Pomocou funkcie automatického filtrovania môžete vytvoriť tri typy filtrov: podľa hodnoty zo zoznamu, formátu alebo kritéria. Tieto typy filtrov sa v každom rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky navzájom vylučujú. Môžete napríklad filtrovať podľa farby bunky alebo zoznamu čísiel, ale nie podľa oboch kritérií. Rovnako môžete filtrovať podľa ikon alebo vlastného filtra, ale nie podľa oboch kritérií.

Opakované použitie filtra

Ak chcete zistiť, či je použitý filter, všimnite si ikonu v záhlaví stĺpca:

 • Rozbaľovacia šípka Rozbaľovacia šípka filtra znamená, že filtrovanie je zapnuté, ale nie použité.

  Keď podržíte ukazovateľ myši nad záhlavím stĺpca so zapnutým, ale nepoužitým filtrovaním, obrazovkový komentár zobrazí správu „(Zobrazujú sa všetky položky)“.

 • Tlačidlo Filter Ikona použitého filtra znamená, že filter je použitý.

  Keď podržíte ukazovateľ myši nad záhlavím filtrovaného stĺpca, obrazovkový komentár zobrazí filter použitý na tento stĺpec, napríklad Rovná sa farbe bunky „Žltá“ alebo Väčšie než „150“.

Keď filter opakovane použijete, môžu sa zobraziť rôzne výsledky, a to z týchto dôvodov:

 • údaje boli pridané, upravené alebo odstránené z rozsahu buniek alebo stĺpca tabuľky,

 • filter je filtrom dynamického dátumu a času, napríklad Dnes, Tento týždeň alebo Od začiatku roka,

 • hodnoty vrátené vzorcom boli zmenené a hárok bol prepočítaný.

Nekombinujte typy údajov

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nekombinujte v jednom stĺpci viac typov údajov, ako napríklad text a čísla alebo čísla a dátumy, pretože pre každý stĺpec je k dispozícii len jeden typ príkazu filtra. Ak sa v stĺpci nachádza viac typov údajov, zobrazí sa príkaz, ktorý zodpovedá typu údajov s najčastejším výskytom. Ak napríklad stĺpec obsahuje tri hodnoty uložené ako čísla a štyri ako text, zobrazí sa príkaz Filtre textu.

Filtrovanie rozsahu údajov

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď majú stĺpce záhlavia.

  Tlačidlo Filter

 2. Kliknite na šípku Šípka na filtrovanie v záhlaví stĺpca a potom kliknite na položku Filtre textu alebo Filtre čísel.

 3. Kliknite na niektorý z operátorov porovnania. Ak chcete zobraziť napríklad čísla spadajúce do určitého rozsahu, vyberte operátor porovnania Medzi.

  Filtre čísel – Medzi

 4. V dialógovom okne Vlastný automatický filter zadajte alebo vyberte kritériá filtrovania údajov. Napríklad, ak chcete zobraziť všetky čísla medzi 1 000 a 7 000, je väčšie alebo rovné do poľa Typ 1000, a v je menšia alebo rovná poľa, zadajte 7000.

  Dialógové okno Vlastný automatický filter

 5. Kliknutím na položku OK použite filter.

  Poznámka: Operátory porovnania nie sú jediným spôsobom filtrovania podľa nastavených kritérií. Môžete vybrať položky zo zoznamu alebo hľadať údaje. Taktiež môžete filtrovať údaje podľa farby bunky alebo farby písma.

Filtrovanie údajov v tabuľke

Po vložení údajov do tabuľky sa do hlavičiek tabuľky automaticky pridajú ovládacie prvky filtrovania.

Excelová tabuľka zobrazujúca vstavané filtre

Ak chcete filtrovať rýchlo, postupujte takto:

 1. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke tabuľky v stĺpci, ktorý chcete filtrovať.

 2. V hornej časti zoznamu čísel a textu zrušte začiarknutie políčka (Vybrať všetko) a potom začiarknite políčka položiek, ktoré chcete v tabuľke zobraziť.

  Galéria filtrov

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:  Ak chcete zväčšiť galériu filtrov tak, aby zobrazovala viac položiek zo zoznamu, posuňte rukoväť v pravom dolnom rohu galérie.

Ikona šípky v hlavičke stĺpca sa zmení na ikonu Ikona použitého filtra , čo znamená, že sa používa filter. Kliknutím na ikonu filter zmeníte alebo vymažete.

Galéria filtrov zobrazujúca príkaz Vymazať filter

Filtrovanie položiek podľa farby

Ak ste použili rôzne farby buniek, písma alebo podmienené formátovanie, môžete filtrovať údaje podľa farieb alebo ikon zobrazených v tabuľke.

 1. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca, ktorý obsahuje farebné alebo podmienené formátovanie.

 2. Kliknite na položku Filtrovať podľa farby a potom vyberte farbu bunky, písma alebo ikonu, podľa ktorej chcete filtrovať.

  Možnosti Filtrovať podľa farby

  V možnostiach filtrovania podľa farieb sa zobrazia len typy formátovania, ktoré obsahuje daný stĺpec.

Vytvorenie rýchleho filtra na filtrovanie údajov tabuľky

Poznámka: V aplikácii Excel 2007 rýchle filtre nie sú k dispozícii.

V aplikácii Excel 2010 pribudli rýchle filtre ako nový spôsob filtrovania údajov v kontingenčných tabuľkách. V aplikácii Excel 2013 môžete tiež vytvoriť rýchle filtre slúžiace na filtrovanie údajov v tabuľke. Rýchly filter je veľmi užitočný, lebo jasne označuje, ktoré údaje sa zobrazia v tabuľke po odfiltrovaní údajov.

Rýchly filter tabuľky

Rýchly filter vytvoríte takto:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v tabuľke a na páse s nástrojmi sa zobrazí skupina Nástroje tabuliek.

  Nástroje tabuliek na páse s nástrojmi

 2. Kliknite na položky Návrh > Vložiť rýchly filter.

  Tlačidlo Vložiť rýchly filter na karte Návrh v skupine Nástroje tabuliek

 3. V dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov začiarknite políčka vedľa položiek, pre ktoré chcete vytvoriť rýchle filtre.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Rýchly filter sa zobrazí samostatne pre každú hlavičku stĺpca, ktorú ste začiarkli v dialógovom okne Vloženie rýchlych filtrov.

 5. V jednotlivých rýchlych filtroch kliknite na položky, ktoré chcete zobraziť v tabuľke.

  Ak chcete vybrať viac ako jednu položku, stlačte a podržte kláves Ctrl a vyberte položky, ktoré chcete zobraziť.

Tip:  Ak chcete zmeniť vzhľad rýchlych filtrov, kliknite na rýchly filter a na páse nástrojov sa zobrazia Nástroje rýchleho filtra. Použite štýl rýchleho filtra alebo zmeňte nastavenia na karte Možnosti.

Súvisiace témy

Školenie pre Excel: Filtrovanie údajov v tabuľke
Pokyny a príklady na zoraďovanie a filtrovanie údajov podľa farby
Filtrovanie pomocou rozšírených kritérií
Odstránenie filtra

Vo filtrovaných údajoch sa zobrazujú len riadky, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Nevyhovujúce riadky sa skryjú. Po filtrovaní údajov môžete kopírovať, upravovať, vyhľadávať, dávať do grafov a tlačiť podmnožiny údajov bez toho, aby ste ich museli presúvať.

Filtrovať možno aj viacero stĺpcov. Filtre sú aditívne. To znamená, že každý pridaný filter je založený na aktuálnom filtri a vedie k ďalšiemu obmedzeniu podmnožiny údajov.

Poznámka: Ak na prehľadanie filtrovaných údajov použijete dialógové okno Hľadať, prehľadajú sa iba zobrazené údaje. Nezobrazené údaje sa neprehľadajú. Ak chcete prehľadať všetky údaje, zrušte všetky filtre.

Dva typy filtrov

Pomocou funkcie automatického filtrovania môžete vytvoriť dva typy filtrov: podľa hodnoty zo zoznamu alebo podľa kritéria. Tieto typy filtrov sa v každom rozsahu buniek alebo stĺpci tabuľky navzájom vylučujú. Môžete napríklad filtrovať podľa zoznamu čísiel alebo podľa kritéria, ale nie podľa oboch možností. Rovnako môžete filtrovať podľa ikon alebo vlastného filtra, ale nie podľa oboch možností.

Opakované použitie filtra

Ak chcete zistiť, či je použitý filter, všimnite si ikonu v záhlaví stĺpca:

 • Rozbaľovacia šípka Rozbaľovacia šípka filtra znamená, že filtrovanie je zapnuté, ale nie použité.

  Keď podržíte ukazovateľ myši nad záhlavím stĺpca so zapnutým, ale nepoužitým filtrovaním, obrazovkový komentár zobrazí správu „(Zobrazujú sa všetky položky)“.

 • Tlačidlo Filter Ikona použitého filtra znamená, že filter je použitý.

  Keď podržíte ukazovateľ myši nad záhlavím filtrovaného stĺpca, obrazovkový komentár zobrazí filter použitý na tento stĺpec, napríklad Rovná sa farbe bunky „Žltá“ alebo Väčšie než „150“.

Keď filter opakovane použijete, môžu sa zobraziť rôzne výsledky, a to z týchto dôvodov:

 • údaje boli pridané, upravené alebo odstránené z rozsahu buniek alebo stĺpca tabuľky,

 • hodnoty vrátené vzorcom boli zmenené a pracovný hárok bol prepočítaný.

Nekombinujte typy údajov

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nekombinujte v jednom stĺpci viac typov údajov, ako napríklad text a čísla alebo čísla a dátumy, pretože pre každý stĺpec je k dispozícii len jeden typ príkazu filtra. Ak sa v stĺpci nachádza viac typov údajov, zobrazí sa príkaz, ktorý zodpovedá typu údajov s najčastejším výskytom. Ak napríklad stĺpec obsahuje tri hodnoty uložené ako čísla a štyri ako text, zobrazí sa príkaz Filtre textu.

Filtrovanie údajov v tabuľke

Po vložení údajov do tabuľky sa do hlavičiek tabuľky automaticky pridajú ovládacie prvky filtrovania.

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať. Na karte Domov kliknite na položku Formátovať ako tabuľku a potom vyberte možnosť Formátovať ako tabuľku.

  Tlačidlo na formátovanie údajov ako tabuľky

 2. V dialógovom okne Vytvorenie tabuľky, môžete určiť, či tabuľka obsahuje hlavičky.

  • Vyberte možnosť Tabuľka obsahuje hlavičky, ktorá premení horný riadok údajov na hlavičky tabuľky. Údaje v tomto riadku nebudú filtrované.

  • Ak chcete, aby Excel Online pridal zástupné hlavičky (ktoré môžete premenovať) nad údaje v tabuľke, nechajte začiarkavacie políčko nezačiarknuté.

   Dialógové okno na konverziu rozsahu údajov do tabuľky

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete použiť filter, kliknite na šípku v hlavičke stĺpca a vyberte možnosť filtra.

Filtrovanie rozsahu údajov

Ak nechcete údaje formátovať ako tabuľku, môžete filtre použiť aj na rozsah údajov.

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď majú stĺpce záhlavia.

 2. Na karte Údaje vyberte položku Filtrovať.

Možnosti filtrovania tabuliek alebo rozsahov

Môžete použiť možnosť všeobecného Filtra alebo vlastný filter špecifický pre typ údajov. Pri filtrovaní čísel sa napríklad zobrazí možnosť Filtre čísel, pri dátumoch možnosť Filtre dátumu a pri texte možnosť Filtre textu. Možnosť všeobecného filtra umožňuje vybrať údaje, ktoré chcete zobraziť, zo zoznamu existujúcich údajov, a to takto:

Možnosť Vlastný filter čísel

Filtre čísel umožňujú použiť vlastný filter:

možnosti vlastného filtrovania dostupné pre číselné hodnoty.

Ak chcete v tomto príklade zobraziť oblasti, ktorých predaj bol v marci nižší ako 6 000 USD, môžete použiť vlastný filter:

použitie vlastného filtra pre číselné hodnoty

Témy s postupmi:

 1. Kliknite na šípku filtra vedľa položky Marec > Filtre čísel > Menšie ako a zadajte hodnotu 6000.

  používanie vlastného filtra na zobrazenie hodnôt spĺňajúcich určité kritériá

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

  Aplikácia Excel Online použije filter a zobrazí len oblasti s predajom nižším ako 6 000 USD.

  Výsledky použitia vlastného filtra čísel

Vlastné Filtre dátumuFiltre textu môžete používať podobným spôsobom.

Vymazanie filtra zo stĺpca

 • Kliknite na tlačidlo Filter Ikona použitého filtra vedľa záhlavia stĺpca a potom kliknite na položku Vymazať filter z <"Názov stĺpca">.

Odstránenie všetkých filtrov z tabuľky alebo rozsahu

 • Vyberte ľubovoľnú bunku v tabuľke alebo rozsahu a na karte Údaje kliknite na tlačidlo Filtrovať.

  Týmto krokom odstránite filtre zo všetkých stĺpcov tabuľky alebo rozsahu a zobrazíte všetky údaje.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×