F.INV.RT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie F.INV.RT v Microsoft Exceli.

Vráti inverznú hodnotu (sprava ohraničeného) rozdelenia pravdepodobnosti F. Ak p = F.DIST.RT(x,...), potom F.INV.RT(p,...) = x. Rozdelenie F možno použiť v F-teste, ktorý porovnáva stupeň rozdielnosti dvoch množín údajov. Môžete napríklad analyzovať rozdelenie príjmov v Českej republike a na Slovensku a určiť, či je v týchto krajinách podobný stupeň odlišnosti príjmov.

Syntax

F.INV.RT(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti1;stupeň_voľnosti2)

Syntax funkcie F.INV.RT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Predstavuje pravdepodobnosť spojenú s kumulatívnym rozdelením F.

  • Stupeň_voľnosti1     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v čitateli.

  • Stupeň_voľnosti2     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v menovateli.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia F.INV.RT vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je pravdepodobnosť < 0 alebo > 1, funkcia F.INV.RT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak nie je argument stupeň_voľnosti1 alebo stupeň_voľnosti2 celé číslo, skráti sa.

  • Ak je argument stupeň_voľnosti1 < 1 alebo stupeň_voľnosti2 < 1, funkcia F.INV.RT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je argument stupeň_voľnosti2 < 1 alebo stupeň_voľnosti2 ≥ 10^10, funkcia F.INV.RT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Funkcia F.INV.RT sa používa na vrátenie kritickej hodnoty rozdelenia F. Výsledok výpočtu ANOVA napríklad často zahŕňa údaje pre testovacie kritérium F, pravdepodobnosť F a kritickú hodnotu F na hladine významnosti 0,05. Kritickú hodnotu F získate tak, že hladinu významnosti dosadíte do funkcie F.INV.RT ako argument pravdepodobnosti.

Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia F.INV.RT hodnotu x, pre ktorú platí F.DIST.RT(x, stupeň_voľnosti1, stupeň_voľnosti2) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie F.INV.RT závisí od presnosti funkcie F.DIST.RT. Funkcia F.INV.RT používa metódu iteračného hľadania. Ak vyhľadávanie po 64 iteráciách nekonverguje, funkcia vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,01

Pravdepodobnosť priradená ku (kumulatívnej) distribučnej funkcii F

6

Počet stupňov voľnosti čitateľa

4

Počet stupňov voľnosti menovateľa

Vzorec

Popis

Výsledok

=F.INV.RT(A2;A3;A4)

Inverzná hodnota rozdelenia pravdepodobnosti (pravdepodobnostnej funkcie) F pri vyššie uvedených podmienkach

15,20686

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×