F.DIST (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie F.DIST v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti hodnotu rozdelenia pravdepodobnosti F. Pomocou tejto funkcie možno určiť, či majú dve množiny údajov rôzne stupne odlišnosti. Môžete napríklad skúmať výsledky prijímacích skúšok na strednú školu u mužov a u žien a určiť, či sú tu odlišnosti.

Syntax

F.DIST(x;stupeň_voľnosti1;stupeň_voľnosti2;kumulatívne)

Syntax funkcie F.DIST obsahuje nasledovné argumenty:

  • X     Povinný argument. Hodnota, pre ktorú chcete funkciu vyhodnotiť.

  • Stupeň_voľnosti1     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v čitateli.

  • Stupeň_voľnosti2     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v menovateli.

  • Kumulatívne     Povinný argument. Logická hodnota určujúca tvar funkcie. Ak má argument hodnotu TRUE, funkcia F.DIST vráti distribučnú funkciu rozdelenia. Ak má hodnotu FALSE, vráti funkciu hustoty rozdelenia pravdepodobnosti.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nie je numerický, funkcia F.DIST vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je x záporné číslo, funkcia F.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak nie je argument stupeň_voľnosti1 alebo stupeň_voľnosti2 celé číslo, skráti sa.

  • Ak je argument stupeň_voľnosti1 < 1, funkcia F.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je argument stupeň_voľnosti2 < 1, funkcia F.DIST vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

15,2069

Hodnota, pre ktorú sa má vypočítať funkcia.

6

Počet stupňov voľnosti čitateľa

4

Počet stupňov voľnosti menovateľa

Vzorec

Popis

Výsledok

=F.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Pravdepodobnosť F s použitím (kumulatívnej) distribučnej funkcie (kumulatívny argument TRUE).

0,0012238

=F.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Pravdepodobnosť F s použitím funkcie hustoty pravdepodobnosti (kumulatívny argument FALSE).

0,99

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×