Extrapolácia hodnôt v radoch

V aplikácii Excel Online môžete extrapolovať hodnoty v radoch pomocou funkcií hárka alebo kliknutím na rukoväť výplne a jej potiahnutím vytvoriť lineárny trend čísel. Pomocou rukoväti výplne však nemožno vytvoriť rastový trend.

Tu je postup, ako pomocou rukoväti výplne vytvoriť lineárny trend čísel v aplikácii Excel Online:

  1. Vyberte najmenej dve bunky, ktoré obsahujú začiatočné hodnoty pre trend.

    Ak chcete zvýšiť presnosť trendového radu, vyberte ďalšie začiatočné hodnoty.

  2. Presuňte rukoväť v smere, v ktorom chcete vyplniť vzostupné hodnoty alebo zostupné hodnoty.

    Vyplnenie lineárnych radov

Použitie funkcií na extrapoláciu hodnôt

Pomocou funkcie FORECAST sa na základe existujúcich hodnôt vypočíta alebo odhadne budúca hodnota. Predpovedaná hodnota je hodnota závisle premennej (y) pre danú hodnotu nezávisle premennej (x). Známe hodnoty sú dvojice hodnôt x a y, pričom nová hodnota sa odhaduje pomocou lineárnej regresie. Táto funkcia sa používa napríklad na odhad objemu budúceho predaja, požiadaviek na zásoby alebo na odhad vývoja požiadaviek zákazníkov.

Pomocou funkcií TREND a GROWTH možno odhadnúť budúce hodnoty y, ktoré ležia na priamke alebo na exponenciálnej krivke presne popisujúcej existujúce údaje. Takisto môžu vrátiť len hodnoty y na základe známych hodnôt x pre najlepšie preloženú priamku alebo krivku. Na vynesenie priamky alebo krivky popisujúcej existujúce údaje použite existujúce hodnoty x a y, ktoré boli vypočítané pomocou funkcie TREND alebo GROWTH.

Funkcie LINEST a LOGEST sa používajú na výpočet hodnôt priamky alebo exponenciálnej krivky na základe existujúcich údajov. Funkcie LINEST a LOGEST vrátia rôzne štatistické údaje o regresii vrátane sklonu a úseku najvhodnejšej priamky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×