Exportovanie položiek z vlastného nástroja 2007 Formuláre

Môžete exportovať položky z vlastného nástroja 2007 Formuláre, ako napríklad štruktúrovaný text, text oddelený tabulátorom, text oddelený čiarkami, binárny súbor XML, XML (bez príloh) alebo položky programu Microsoft Excel 2007. Pri exportovaní položiek postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Môžete si vybrať možnosť exportovania všetkých položiek v nástroji alebo všetkých položiek zobrazených v aktuálnom zobrazení alebo výsledku vyhľadávania.

 • Ak sa rozhodnete exportovať všetky položky v nástroji, položky sa exportujú v poradí, v ktorom boli vytvorené bez ohľadu na aktuálne poradie zoradenia vo vybratom zobrazení.

 • Ak sa rozhodnete exportovať všetky položky v aktuálnom zobrazení, položky sa exportujú podľa aktuálneho poradia zoradenia v zobrazení.

 • Pokiaľ ide o možnosti tabuľkového textu a štruktúrovaného textu, údaje, ktoré sa exportujú, závisia od stĺpcov, ktoré sú zahrnuté do vybratého zobrazenia. Ak napríklad vybraté zobrazenie zahŕňa iba dva stĺpce, exportované údaje budú zahŕňať iba údaje z polí, na ktoré sa v týchto stĺpcoch odkazuje.

Ak chcete exportovať údaje, postupujte takto:

 1. Na karte Pracovný priestor kliknite na položku Exportovať a potom na požadovaný formát exportovania.

 2. Vyberte požadované možnosti exportovania položiek a kliknite na položku OK.

  Podrobnosti

  • Môžete sa rozhodnúť exportovať iba položky uvedené v aktuálnom zobrazení alebo exportovať všetky položky v nástroji.

  • V rozbaľovacej ponuke si môžete vybrať špecifický formulár na použitie. Exportované údaje budú používať iba polia vo vybratom formulári.

  • Keď exportujete do programu Microsoft Excel a chcete, aby exportovanie zahrnulo všetky systémové polia vo vybratom formulári, začiarknite políčko Zahrnúť systémové polia. Okrem polí, ako napríklad Vytvoril a Upravil, obsahuje každý formulár dlhý zoznam ďalších systémových polí, ktoré slúžia na účely správy a sú vo formulári skryté. Vo väčšine prípadov je vhodné tieto polia vylúčiť počas exportovania do hárka programu Excel. Pamätajte, že táto možnosť je dostupná iba v prípade exportovania do programu Excel.

 3. Vyberte umiestnenie exportovaného súboru a kliknite na položku Uložiť.

Nasledujúca tabuľka uvádza formáty súborov pre exportované položky:

Formát súboru

Popis

Binárny súbor XML

XML (bez príloh)

Exportovanie binárneho súboru XML, ktorý je možné importovať iba do iného nástroja 2007 Formuláre programu Groove.

Alternatívne môžete vybrať možnosť XML (bez príloh) a exportovať položky, ktoré je možné čítať vo formáte XML. Táto možnosť exportovania je užitočná vtedy, keď chcete čítať exportovaný súbor XML v textovom editore.

Poznámka: Táto možnosť exportovania sa najlepšie používa s položkami, ktoré neobsahujú prílohy súborov. Ak položky obsahujú príloh súborov, obsah týchto súborov sa môže počas exportovania odstrániť.

Oddelené čiarkami

Exportovanie položiek do súboru s údajmi oddelenými čiarkami .csv. Tento formát zahŕňa možnosť vytvorenia súboru .csv s cieľom dosiahnuť kompatibilitu s programom Microsoft Excel. Pamätajte, že poradie stĺpcov po importovaní do inej aplikácie sa môže odlišovať od poradia stĺpcov v zobrazení.

Záznamy formulára

Záznamy importované do programu Excel prostredníctvom súboru csv

1. Položky vo vlastnom nástroji

2. Importované do programu Excel so skrytými stĺpcami systémových polí v pracovnom hárku

Program Excel

Otvorí program Microsoft Excel a zobrazí exportované položky v novom hárku programu Excel.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje inštaláciu programu Microsoft Office Excel 2007 (alebo novšej verzie).

Tabuľkový text

Exportuje položky do súboru s textom oddeleným tabulátormi. Funkcie musia byť rovnaké ako v prípade exportovania do súboru s textom oddeleným čiarkami (s výnimkou oddeľovača – tabulátora).

Záznamy formulára

Záznamy exportované ako tabuľkový text a importované do programu Excel

1. Položky vo formulároch alebo nástroji Formuláre programu InfoPath

2. Importované do programu Excel

Štruktúrovaný text

Exportuje položky ako štruktúrovaný, poľom oddelený textový súbor.

Záznamy formulára

Záznamy exportované ako štruktúrovaný text a zobrazené v textovom editore

1. Položky vo formulároch alebo nástroji Formuláre programu InfoPath

2. Importované do textového editora

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×