Exportovanie alebo zálohovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do súboru .pst v Outlooku

Exportovanie alebo zálohovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do súboru .pst v Outlooku

Po nainštalovaní do počítača môžete pomocou aplikácie Outlook presúvať e-maily, kontakty a položky kalendára z jedného e-mailového konta do druhého.

Napríklad, povedzme, že máte poštovú schránku v Office 365 a konto Gmail. Schránku aj konto môžete pridať do Outlooku. Potom môžete použiť Outlook na exportovanie položiek z konta Gmail a importovať ich do poštovej schránky v Office 365.

Položky je možné exportovať vytvorením súboru .pst, čo je údajový súbor Outlooku, ktorý obsahuje vaše správy a iné položky Outlooku a je uložený v počítači. Ďalšie informácie o importe položiek po ich exportovaní nájdete v téme Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru.

Exportovanie e-mailov, kontaktov a položiek kalendára z Outlooku do súboru .pst

Vyberte si z nasledujúceho zoznamu pokynov na exportovanie.

Svoje e-mailové konto v Office 365 môžete pridať do outlookovej aplikácie, ako je napríklad Outlook 2016 alebo 2013. Potom môžete použiť Outlook na premiestnenie e-mailov, kontaktov a položiek kalendára do poštovej schránky v Office 365. Čo treba vykonať:

 1. Pridajte do Outlooku svoje zdrojové e-mailové konto. Môžete napríklad pridať svoje konto Gmail do Outlooku 2016. Chvíľu počkajte, kým sa zobrazia všetky vaše e-maily a kontakty.

 2. Pridajte do Outlooku svoje e-mailové konto v Office 365. Následne sa Outlook automaticky zosynchronizuje so službami Office 365. Obsah vašej poštovej schránky v Office 365 sa zobrazí v Outlooku.

 3. pokynov na export vyberte možnosť exportovať e-maily zo zdrojového konta do súboru .pst.

  Ak máte napríklad Outlook 2010, vyberte možnosť Outlook 2010: Export položiek Outlooku do súboru .pst.

 4. Z pokynov na export nižšie v tomto článku vyberte možnosť exportovať e-maily do súboru .pst.

  Ak máte napríklad Outlook 2016, vyberte možnosť Outlook 2013 a Outlook 2016: Export položiek Outlooku zo súboru .pst.

  Po exporte údajov z vašich e-mailov do súboru .pst ich možno prenášať. Môžete ich importovať do iných e-mailových kont. Ak to chcete urobiť pomocou Outlooku, pozrite si tému Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi Outlooku vyberte položku Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde zistíte svoju verziu Outlooku a nájdete správne pokyny na exportovanie.

  Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.
 2. Vyberte položky Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Vyberte položku Otvoriť a exportovať a potom možnosť Importovať alebo exportovať.

 3. Vyberte položku Exportovať do súboru.

  Vyberte položku Exportovať do súboru.

 4. Kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook (.pst) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Vyberte názov e-mailového konta, ktoré chcete exportovať, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Naraz môžete exportovať iba informácie z jedného konta.

  Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Vrátane podpriečinkov. Týmto spôsobom sa bude exportovať všetko, čo je v konte: kalendár, kontakty a doručená pošta. Vyberte položku Ďalej.

  Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.

 6. Kliknutím na položku Prehľadávať vyberte, kam sa má uložiť údajový súbor Outlooku (.pst). Zadajte názov súboru a pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak ste už predtým export použili, zobrazí sa umiestnenie predchádzajúceho priečinka a názov predchádzajúceho súboru. Pred kliknutím na tlačidlo OK zadajte iný názov súboru.

 7. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 9. Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo súbor, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, Outlook začne export okamžite.

  • Údajový súbor Outlooku (.pst), ktorý vytvárate, môže byť chránený voliteľným heslom. V dialógovom okne Vytvorenie údajového súboru programu Outlook zadajte heslo do polí Heslo a Potvrdenie hesla a kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Keď už máte údaje z Outlooku v súbore .pst, možno ich prenášať. Súbor .pst môžete napríklad uložiť do OneDrivu a potom ho stiahnuť do nového počítača. Alebo ho môžete uložiť na USB kľúč, ten vložiť do nového počítača a potom importovať e-maily, kontakty a kalendár do Outlooku.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi Outlooku vyberte kartu Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde zistíte svoju verziu Outlooku a nájdete správne pokyny na exportovanie.

  V Outlooku 2010 vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Možnosti.

  Vyberte položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Outlook – možnosti vyberte položku Spresnenie.

  Vyberte položku Rozšírené.

 4. V časti Export vyberte položku Exportovať.

  Na stránke Rozšírené vyberte položku Exportovať

 5. Kliknite na položku Exportovať do súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook (.pst) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Vyberte názov e-mailového konta, ktoré chcete exportovať, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Naraz môžete exportovať iba informácie z jedného konta.

  Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Vrátane podpriečinkov. Týmto spôsobom sa bude exportovať všetko, čo je v konte: kalendár, kontakty a doručená pošta. Vyberte položku Ďalej.

  Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.

 8. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte, kam chcete údajový súbor Outlooku (.pst) uložiť, a zadajte názov súboru. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:  Ak ste predtým používali funkciu exportu, zobrazí sa predchádzajúce umiestnenie priečinka a názov súboru. Skontrolujte, či môžete zmeniť názov súboru, ak chcete vytvoriť nový súbor namiesto existujúceho.

 9. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru programu Outlook (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 10. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 11. Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo existujúci súbor, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, export sa začne okamžite.

  • Nový údajový súbor Outlooku (.pst), ktorý vytvárate, môže byť chránený voliteľným heslom. V dialógovom okne Vytvorenie údajového súboru Outlooku zadajte heslo do polí HesloPotvrdenie hesla a kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Keď už máte údaje z Outlooku v súbore .pst, možno ich prenášať. Súbor .pst môžete napríklad uložiť do OneDrivu a potom ho stiahnuť do nového počítača. Alebo ho môžete uložiť na USB kľúč, ten vložiť do nového počítača a potom importovať e-maily, kontakty a kalendár do Outlooku.

 1. V Outlooku 2007 vyberte v hornej časti pása s nástrojmi položku Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde zistíte svoju verziu Outlooku a nájdete správne pokyny na exportovanie.

  V Outlooku 2007 vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Import a export.

  Vyberte položku Import a export.

 3. Vyberte položku Exportovať do súboru a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Vyberte položku Exportovať do súboru a potom položku Ďalej.

 4. Kliknite na položku Priečinok osobného súboru (.pst) a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Vyberte názov e-mailového konta, ktoré chcete exportovať, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Naraz môžete exportovať iba informácie z jedného konta.

  Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Vrátane podpriečinkov. Týmto spôsobom sa bude exportovať všetko, čo je v konte: kalendár, kontakty a doručená pošta. Vyberte položku Ďalej.

  Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete exportovať.

 6. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte, kam chcete údajový súbor Outlooku (.pst) uložiť, a zadajte názov súboru. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:  Ak ste predtým používali funkciu exportu, zobrazí sa predchádzajúce umiestnenie priečinka a názov súboru. Skontrolujte, či môžete zmeniť názov súboru, ak chcete vytvoriť nový súbor namiesto existujúceho.

 7. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru programu Outlook (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 9. Pokiaľ sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo existujúci súbor, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, export sa začne okamžite. V týchto prípadoch sa zobrazí toto dialógové okno:

  Ak nechcete zabezpečiť súbor .pst heslom,vyberte tlačidlo OK.

  Ak nechcete zabezpečiť súbor heslom, kliknite na tlačidlo OK. V opačnom prípade:

  • Ak chcete súbor .pst zabezpečiť heslom: zadajte heslo do polí Heslo a Overenie hesla a potom kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak exportujete do existujúceho priečinka osobného súboru (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Keď už máte údaje z Outlooku v súbore .pst, možno ich prenášať. Súbor .pst môžete napríklad uložiť do OneDrivu a potom ho stiahnuť do nového počítača. Alebo ho môžete uložiť na USB kľúč, ten vložiť do nového počítača a potom importovať e-maily, kontakty a kalendár do Outlooku.

Aké údaje sa exportujú?

 • Keď Outlook exportuje e-maily, kontakty a informácie kalendára do súboru .pst, vytvára kópiu informácií. Nič z Outlooku neodíde. Stále vidíte e-maily, kontakty a kalendár v Outlooku a máte k nim prístup.

 • Keď Outlook exportuje e-maily, sú zahrnuté všetky prílohy k e-mailom.

 • Outlook neexportuje metaúdaje, ako napríklad vlastnosti priečinka (zobrazenia, povolenia a nastavenia automatickej archivácie), pravidlá pre správy ani zoznamy blokovaných odosielateľov.

Dôležité: Ak používate režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, Outlook exportuje iba položky v aktuálnej vyrovnávacej pamäti. Vyrovnávacia pamäť predvolene obsahuje položky za posledných 12 mesiacov. Ak chcete exportovať viac údajov než za posledných 12 mesiacov, treba najprv vypnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

Kedy by sa mal exportovať (zálohovať)/importovať .pst súbor?

 • Chcete premiestniť e-maily z jedného e-mailového konta do iného e-mailového konta:

  Povedzme, že máte napríklad staré e-mailové konto Yahoo, lukas.molnar@yahoo.com. Chcete presunúť e-mail do nového e-mailového konta v Office 365, lukas.molnar@contoso.com.

  Pomocou Outlooku v počítači môžete pridať obe kontá do Outlooku. Chvíľu počkajte, kým sa nezobrazia všetky e-maily (ak ich máte veľa, môže to trvať dlho). Potom použite Outlook na export e-mailov z konta Yahoo do súboru .pst. Nakoniec importujte súbor .pst do konta v Office 365.

 • Presúvate e-maily z PC do PC: Presúvate e-maily z jedného počítača s Outlookom do iného počítača s Outlookom.

  Povedzme napríklad, že váš starý počítač má Outlook 2007 a práve ste dostali nový počítač s Outlookom 2016. Exportujte svoje e-mailové údaje z Outlooku 2007 (popísané v tomto článku) a importujte ich do Outlooku 2016.

 • Presúvate e-maily z PC do Macu: Povedzme napríklad, že presúvate e-maily z Outlooku v PC a importujete ich do Outlooku 2016 v Macu.

 • Chcete pravidelné zálohovanie: Chcete pravidelne zálohovať všetky svoje e-maily, kontakty a kalendár na bezpečnom mieste. Po vytvorení súboru .pst ho skopírujte na bezpečné miesto, ako napríklad USB kľúč, iný pevný disk alebo do cloudového ukladacieho priestoru, ako je napríklad OneDrive alebo Dropbox.

  Neexistuje žiadny automatický spôsob pravidelného zálohovania celého obsahu (starého aj nového). Automatická archivácia zálohuje iba staré položky a premiestňuje ich. Nevytvára novú kópiu.

 • Ak chcete zálohovať iba svoje kontakty, pozrite si tému Exportovanie kontaktov z Outlooku. Je v nej vysvetlené, ako kopírovať kontakty do súboru .csv.

Pozrite tiež

Importovanie a exportovanie outlookových e-mailov, kontaktov a kalendára

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×