Exportovanie alebo odstránenie údajov v programe Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager sa ukončí v júni 2020. Po júni 2020 nebudete môcť používať Outlook Customer Manager, ale budete môcť exportovať alebo odstrániť údaje programu Outlook Customer Manager vykonaním krokov v tomto článku.

Exportovanie údajov programu Outlook Customer Manager

K dispozícii sú dve možnosti exportovania údajov z nástroja Customer Manager pre Outlook:

 • Používanie doplnku Outlook Customer Manager pre Outlook pre Windows – môžete to urobiť v Outlooku, ale neposkytuje všetky údaje, napríklad vzťahy medzi entitami, a nebude k dispozícii po vyradení služby Outlook Customer Manager.

 • Používanie aplikácie Windows PowerShell – musíte použiť skript, ktorý exportuje všetky údaje z Outlooku Customer Managera.

Ak plánujete importovať všetky údaje do iného produktu, odporúčame vám možnosť skriptu prostredia PowerShell.

Exportovanie údajov programu Outlook Customer Manager z Outlooku pre Windows

Ak chcete exportovať údaje služby Outlook Customer Manager z Outlooku pre Windows, postupujte podľa uvedených krokov.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii, keď je program Outlook Customer Manager v dôchodku.

 1. V Outlooku pre Windows kliknite na navigačnej table v dolnej časti tably priečinok na položku ... a potom vyberte položku Doplnky. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do aplikácie Outlook Customer Manager.

 2. Vyberte typ údajov, ktorý chcete exportovať. Môžete vybrať, či chcete exportovať kontakty, spoločnosti alebo ponuky.

 3. Vyberte tlačidlo Exportovať . Môžete exportovať všetko pre danú kategóriu alebo aktuálne filtrované zobrazenie.

 4. Export vytvorí súbor založený na Exceli (*. xlsx). Súbor je uložený vo OneDrive vášho pracovného konta.

 5. Všetky súbory, ktoré sú pridané do súkromného kontaktu/spoločnosti/obchodu, budú k dispozícii v dokumentoch služby OneDrive. Všetky súbory pridané do zdieľaného kontaktu/spoločnosti/obchodu budú k dispozícii v priečinku dokumenty skupiny služieb Office 365 pre Outlook Customer Manager.

Exportovanie údajov programu Outlook Customer Manager pomocou prostredia PowerShell

Ak chcete exportovať údaje používateľa v Outlooku Customer Manager pomocou skriptu prostredia PowerShell, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Skript možno spustiť v počítači s Windowsom alebo v Macu.

Na exportovanie údajov použite skript prostredia PowerShell OCM-Script. ps1 .

Export údajov programu Outlook Customer Manager pomocou aplikácie Windows PowerShell

 1. Získajte skript z tohto umiestnenia: export údajov Customer Managera pre Outlook.

 2. Stiahnite si skript a uložte ho do počítača.

 3. Na pracovnej ploche Windowsu vyberte položku Štarta zadajte príkaz PowerShell.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu Windows PowerShell a vyberte položku Spustiť ako správca. Vyberte možnosť Áno , ak chcete povoliť, aby táto aplikácia vykonala zmeny v zariadení.

 5. Na stránke aplikácie prostredia Windows PowerShell prejdite na umiestnenie súboru OCM-Script. ps1 .

 6. Zadajte

  .\OCM-Script.ps1 export-all-data 

  A vyberte položku Enter (zadať).

 7. Na stránke poverenia prostredia Windows PowerShell zadajte e-mailovú adresu a heslo balíka Office 365 a vyberte tlačidlo OK. Mali by ste vidieť spustenie skriptu.

 8. Exportované údajové súbory programu Outlook Customer Manager budú uložené v rovnakom umiestnení súboru, v ktorom ste uložili súbor OCM-Script. ps1 . Budú uložené v podpriečinku, ktorého meno bude pozostávať z vašej e-mailovej adresy a dátumu a času spustenia skriptu: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Súbory budú vo formáte CSV. Môžete použiť čítačku súborov CSV, ako napríklad Microsoft Excel, na vzatie údajov z projektu.

Získanie pomoci so skriptom

Pomocníka pre príkazy v skripte nájdete spustením príkazu nižšie v aplikácii PowerShell. Ak chcete spustiť aplikáciu PowerShell, postupujte podľa uvedených krokov.

get-help .\OCM-Script.ps1 -online

A vyberte položku Enter (zadať).

Exportovanie údajov programu Outlook Customer Manager pomocou prostredia PowerShell v prostredí Mac

Ak chcete exportovať údaje používateľa v Outlooku Customer Manager pomocou skriptu prostredia PowerShell, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Spustite tento skript v počítači Mac. Na exportovanie údajov použite skript prostredia PowerShell OCM-Script. ps1 .

Pred spustením tohto skriptu je potrebné nainštalovať homebrew.

 1. Získajte skript z tohto umiestnenia: export údajov Customer Managera pre Outlook.

 2. Stiahnite si skript a uložte ho do počítača.

 3. V počítači Mac otvorte terminál. Skopírujte a prilepte príkaz nižšie a nainštalujte si homebrew:

  /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)
 4. Skopírujte a prilepte príkaz nižšie v termináli a nainštalujte prostredie PowerShell pre Mac.

  brew cask install powershell
 5. Zadajte

   pwsh

  A vyberte položku Enter (zadať).

 6. Skopírujte a prilepte príkaz nižšie a zadajte e-mailovú adresu a heslo pre Office 365.

   $cred=get-credentials
 7. V okne terminálu prejdite na umiestnenie súboru OCM-Script. ps1 .

 8. Zadajte

   .\OCM-Script.ps1 export-all-data

  A vyberte položku Enter (zadať).

 9. Exportované údajové súbory programu Outlook Customer Manager budú uložené v rovnakom umiestnení súboru, v ktorom ste uložili súbor OCM-Script. ps1 . Budú uložené v podpriečinku, ktorého meno bude pozostávať z vašej e-mailovej adresy a dátumu a času spustenia skriptu: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Súbory budú vo formáte CSV. Môžete použiť čítačku súborov CSV, ako napríklad Microsoft Excel, na vzatie údajov z projektu.

Odstránenie údajov programu Outlook Customer Manager

Pomocou doplnku Customer Manager pre Outlook môžete odstrániť len ponuky Outlook Customer Manager, zdieľané kontakty a údaje o spoločnosti. Skript prostredia PowerShell bude čoskoro k dispozícii a v prípade pripravenosti bude zahrnutý do tohto článku.

Odstránenie údajov o ponukách a firmách prostredníctvom doplnku Outlook Customer Manager pre Outlook pre Windows umožňuje iba Odstránenie jednej položky naraz. Ak máte veľa podnikových a obchodných údajov, možno budete chcieť počkať na skript prostredia PowerShell.

Odstránenie údajov programu Outlook Customer Manager z Outlooku pre Windows

Ak chcete odstrániť údaje programu Outlook Customer Manager z Outlooku pre Windows, postupujte podľa uvedených krokov.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii, keď je program Outlook Customer Manager v dôchodku.

Ak chcete odstrániť informácie o spoločnosti a ponuky, v Outlooku pre Windows kliknite na navigačnej table v dolnej časti tably priečinok na položku... a vyberte položku Doplnky. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do aplikácie Outlook Customer Manager.

Vyberte typ údajov, ktorý chcete odstrániť. Môžete vybrať, či chcete odstrániť spoločnosti alebo ponuky. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku v zozname a vyberte možnosť odstrániť.

Ak chcete odstrániť kontaktné informácie, postupujte podľa krokov v téme Odstránenie kontaktu.

Ak chcete odstrániť úlohy, postupujte podľa týchto krokov.

Ak chcete odstrániť súbory programu Outlook Customer Manager, postupujte podľa krokov v téme Odstránenie súborov alebo priečinkov vo OneDrive. Súbory programu Outlook Customer Manager sú vo OneDrive v priečinku Outlook Customer Manager.

Ak chcete odstrániť súbory programu Outlook Customer Manager pre zdieľané ponuky, spoločnosti a kontakty, odstráňte súbory v skupine Office 365 pre Outlook Customer Manager.

Odstránenie licencií na Outlook Customer Manager

Možno budete chcieť odstrániť licencie na vyčistenie Outlook Customer Manager pre svojich používateľov.

 1. V centre spravovania spoločnosti Microsoft prejdite na stránku používatelia > aktívnych používateľov .

 2. Na stránke aktívni používatelia vyberte riadok používateľa, ktorému chcete zrušiť priradenie licencie.

 3. Na pravej table vyberte položku licencie a aplikácie.

 4. Rozbaľte časť licencie , zrušte začiarknutie políčka pre licenciu Customer Manager pre Outlook a potom vyberte položku Uložiť zmeny.

Odstránenie doplnku Outlook Customer Manager z Outlooku

 1. V prehliadači zadajte https://Outlook.office365.com/mail/inclientstore

 2. Vyberte položku moje doplnky.

 3. Na stránke moje doplnky vyhľadajte Outlook Customer Manager, vyberte položku (...) a potom vyberte položku odstrániť.

Exportovanie alebo odstraňovanie používateľských údajov pomocou portálu na ochranu osobných údajov pre Outlook Customer Manager

Postupujte podľa krokov uvedených v téme exportovanie alebo odstraňovanie používateľských údajov pomocou témy portálu na ochranu osobných údajov v Outlooku , kde môžete exportovať alebo odstrániť údaje programu Outlook Customer Manager.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (HDPR) upravuje zhromažďovanie, ukladanie, spracovanie a zdieľanie osobných údajov. Osobné údaje sa vo všeobecnosti definujú v rámci HDPR ako všetky údaje, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorá je rezidentom Európskej únie (EÚ). Keď je Outlook Customer Manager v dôchodku (jún 2020), ak sú k dispozícii údaje o používateľoch, je HDPR kompatibilný. Odporúčame odstrániť údaje programu Outlook Customer Manager pomocou vyššie uvedených metód. Ďalšie informácie nájdete na stránke Microsoft GDRP Overview.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office