Export tabuliek webovej aplikácie Accessu do SharePointu

Export tabuliek webovej aplikácie Accessu do SharePointu

Tento článok popisuje exportovanie tabuliek webovej aplikácie Accessu do zoznamov lokality SharePoint. Pri exporte tabuliek sa vytvorí zoznam lokality SharePoint pre každú tabuľku vo webovej aplikácii Accessu a údaje sa exportujú do každého zoznamu.

Export tabuliek webovej aplikácie Accessu do SharePointu

Ak chcete exportovať tabuľky webovej aplikácie Access do zoznamov lokality SharePoint, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Otvorte webovú aplikáciu Accessu vo webovom prehliadači a potom kliknite na položky Nastavenie > Exportovať do zoznamov lokality SharePoint.

  Príkaz Exportovať do zoznamov SharePointu v ponuke s ikonou ozubeného kolesa pre Nastavenia

 2. Zobrazí potvrdzujúce hlásenie s otázkou, či tabuľky naozaj chcete exportovať. Kliknite na tlačidlo Áno, ak chcete pokračovať, alebo na tlačidlo Nie, ak chcete exportovanie tabuliek zastaviť.

  Snímka obrazovky s potvrdzovacím dialógovým oknom. Ak kliknete na možnosť Áno, údaje sa exportujú do zoznamov SharePointu. Ak kliknete na možnosť Nie, export sa zruší.

  Poznámka: Ak nemáte povolenia na tvorbu podlokalít SharePointu, po kliknutí na tlačidlo Áno sa zobrazí chybové hlásenie. Musíte mať povolenia na tvorbu podlokalít SharePointu, aby ste mohli týmto postupom exportovať tabuľky webovej aplikácie Accessu do zoznamov lokality SharePoint.

 3. SharePoint zobrazí informačné hlásenie, vďaka ktorému sa dozviete, kam sa budú údaje exportovať a že to môže trvať niekoľko minút. Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

  Snímka obrazovky so správou o exporte do zoznamov SharePointu s tlačidlom OK.

 4. SharePoint vás naviguje do zoznamu lokality SharePoint na novej podlokalite, ktorý zobrazuje priebeh procesu exportu. Po niekoľkých minútach môžete obnoviť okno prehliadača a zobraziť aktuálny stav exportu. SharePoint vytvorí nový záznam v tomto zozname pre každý samostatný krok procesu exportu. Dostanete aj e-mailové oznámenie s informáciou, že proces exportu sa začal.

  Zoznam SharePointu so záznamom s názvom Požaduje sa export webovej aplikácie Accessu

 5. Keď SharePoint dokončí export všetkých tabuliek, v stavovom zozname exportu sa zobrazí záznam s názvom Export bol dokončený. Možno bude potrebné niekoľkokrát obnoviť prehliadač, aby sa tento záznam zobrazil. Dostanete aj e-mailové oznámenie s informáciou, že proces exportu sa dokončil. Ak nechcete obnovovať prehliadač, môžete jednoducho počkať, kým dostanete tento e-mail, a potom sa vrátiť do stavového zoznamu.

  Zoznam SharePointu so záznam s názvom Export sa dokončil

 6. Prejdite na stránku Obsah lokality a zobrazte všetky zoznamy vytvorené z webovej aplikácie Accessu. Každý zoznam má rovnaký názov ako tabuľka webovej aplikácie Accessu.

  Stránka podlokality SharePointu obsahujúca zoznamy z exportovanej webovej aplikácie Accessu

 7. Po kliknutí na názov zoznamu sa zoznam otvorí v údajovom zobrazení a zobrazia sa údaje a stĺpce.

  Zoznam SharePointu so šiestimi zobrazenými údajmi o kontakte

Konverzia typu údajov

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje postup exportovania rôznych typov údajov z webových aplikácií Accessu do zoznamov lokality SharePoint.

Typ údajov webovej aplikácie Accessu

Typ údajov zoznamu lokality SharePoint

Krátky text

Jeden riadok textu

Dlhý text

Viacero riadkov textu

Číslo

Číslo

Dátum a čas

Dátum a čas

Mena

Mena

Áno/Nie

Áno/Nie

Hypertextové prepojenie

Hypertextové prepojenie alebo obrázok

Obrázok

Hypertextové prepojenie alebo obrázok

Vyhľadávanie (vzťah)

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie (statický zoznam)

Voľba

Vypočítavané

Tento typ údajov sa neexportuje.

Poznámka: Vyhľadávacie polia, ktoré pre zobrazovanú hodnotu používajú typy údajov Vypočítavané, sa nebudú exportovať.

Poznámka: Tabuľky prepojené na zoznamy lokality SharePoint v rámci webovej aplikácie Accessu sa nebudú exportovať ako súčasť tohto procesu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×