Export tabuliek accessových webových aplikácií do počítačovej databázy Accessu

Export tabuliek accessových webových aplikácií do počítačovej databázy Accessu

Tento článok vysvetľuje postup exportovania tabuliek webovej aplikácie Accessu do počítačovej databázy Accessu ako lokálnych tabuliek. Túto úlohu vykonáte tak, že otvoríte informácie o pripojení k tabuľkám webovej aplikácie Accessu, vytvoríte názov zdroja údajov (DSN) ODBC na pripojenie k tabuľkám webovej aplikácie Accessu a potom importujete údaje z tabuliek webovej aplikácie do lokálnych tabuliek v počítačovej databáze Accessu. Ďalej uvádzame kroky potrebné na dokončenie tejto úlohy.

Povolenie pripojení pre webovú aplikáciu Accessu

 1. Otvorte webovú aplikáciu Accessu v klientovi Accessu. Ak si nie ste istí, ako otvoriť webovú aplikáciu Accessu v klientovi Accessu, pozrite si tému Úprava webovej aplikácie Accessu.

 2. Kliknite na položky Súbor > Informácie > Správa v rámci skupiny Pripojenia.

 3. Ak je webová aplikácia Accessu v Office 365 alebo na SharePointe Online, povoľte pripojenia výberom možnosti pripojenia z ľubovoľného umiestnenia alebo z môjho umiestnenia.

  Poznámka: Ak ste pripojení k sieti IPv6, budete mať iba možnosť pripojenia z ľubovoľného umiestnenia. Ak je webová aplikácia Accessu v lokálnej inštalácii, tieto možnosti nie sú k dispozícii.

 4. Kliknite na položku Povoliť pripojenie na čítanie a zápis a otvorte pripojenia k tabuľkám webovej aplikácie Accessu.

 5. Kliknite na položku Zobraziť informácie o pripojení na čítanie a na zápis a zobrazte všetky potrebné informácie o pripojení.

 6. Skopírujte a prilepte hodnoty servera, databázy, mena používateľa a hesla do Poznámkového bloku alebo Wordu, alebo okno s informáciami o pripojení nechajte otvorené, aby ste tieto informácie z neho mohli skopírovať a prilepiť neskôr.

Vytvorenie názvu zdroja údajov (DSN) ODBC na pripojenie k webovej aplikácii Accessu na SQL

 1. V počítači alebo zariadení otvorte nástroj Správca zdroja údajov ODBC. Existuje mnoho spôsobov prístupu k tomuto nástroju. Aby sa predišlo nejasnostiam, uvádzame príslušné spustiteľné umiestnenia pre bitovosť názvu DSN, ktorý chcete vytvoriť.

  • Windows, 32-bitový (x86)/Office, 32-bitový (x86): %windir%\System32\odbcad32.exe

  • Windows, 64-bitový (x64)/Office, 64-bitový (x64): %windir%\System32\odbcad32.exe

  • Windows, 64-bitový (x64)/Office, 32-bitový (x86): %windir%\SysWow64\odbcad32.exe

  Poznámka: Bitovosť názvu DSN by sa mala zhodovať s bitovosťou inštalácie balíka Office. %windir% zvyčajne odkazuje na predvolené umiestnenie Windowsu alebo c:\windows.

 2. Kliknite na položku Pridať na karte Používateľský DSN alebo Systémový DSN v dialógovom okne Správca zdroja údajov ODBC.

 3. Vyberte ovládač SQL Server Native Client 11.0 a potom kliknite na položku Dokončiť.

 4. V textovom poli Názov zadajte požadovaný nový názov DSN.

 5. V textovom poli Server zadajte názov servera, ktorý ste získali predtým z informácií o pripojení webovej aplikácie Accessu.

 6. Pokračujte kliknutím na položku Ďalej.

 7. Vyberte možnosť Overením pravosti servera SQL Server s použitím prihlasovacieho ID a hesla zadaného používateľom.

 8. Prilepte meno používateľa a heslo z informácií o pripojení webovej aplikácie Accessu, ktoré ste predtým uložili, do textových polí Prihlasovacie IDHeslo.

 9. Pokračujte kliknutím na položku Ďalej.

 10. Začiarknite políčko Zmeniť predvolenú databázu na.

 11. Prilepte názov databázy z informácií o pripojení webovej aplikácie Accessu, ktoré ste predtým uložili, do textového poľa Názov databázy, kde je aktuálne uvedené (Predvolená možnosť). Pokračujte kliknutím na položku Ďalej.

  Dôležité: Ak sa pripájate k databáze SQL Azure (Office 365 alebo SharePoint Online), neklikajte na šípku nadol vedľa názvu databázy, pretože nebude možné zobraziť zoznam dostupných databáz a vyskytne sa chyba. Najvhodnejšie je do tohto poľa skopírovať a prilepiť konkrétny názov databázy.

 12. Na poslednej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 13. Ak chcete v tomto bode otestovať informácie o pripojení, kliknite na položku Testovať zdroj údajov v dialógovom okne ODBC Microsoft SQL Server. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Použitie DSN v rámci počítačovej databázy Accessu na importovanie tabuliek webovej aplikácie Accessu.

Po vytvorení názvu zdroja údajov ODBC môžete tieto informácie o pripojení použiť v mnohých aplikáciách. Tu uvádzame kroky importovania tabuliek z webovej aplikácie Accessu do počítačovej databázy Accessu pomocou tohto názvu zdroja údajov ODBC. V prípade iných aplikácií si pozrite dokumentáciu Pomocníka o použití pripojení ODBC.

 1. Vytvorte novú počítačovú databázu Accessu alebo otvorte existujúcu počítačovú databázu Accessu.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na položky Externé údaje > Databáza ODBC v rámci skupiny Importovať a prepojiť.

 3. V dialógovom okne Získať externé údaje – Databáza ODBC vyberte možnosť Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze a potom kliknite na položku OK.

  Tip: Ak by ste chceli iba vytvoriť odkaz na tabuľky webovej aplikácie Accessu z počítačovej databázy Accessu, v dialógovom okne Získať externé údaje – Databáza ODBC vyberte možnosť Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na kartu Počítačový zdroj údajov.

 5. Vyberte názov zdroja údajov ODBC, ktorý ste predtým vytvorili, a potom kliknite na položku OK.

 6. V textovom poli Heslo v dialógovom okne Prihlásenie na server SQL Server zadajte heslo z informácií o pripojení webovej aplikácie Accessu a potom kliknite na položku OK.

 7. Vyberte všetky tabuľky webovej aplikácie, ktoré chcete importovať do počítačovej databázy Accessu.

  Poznámka: Tabuľky s názvom Access.<názov_tabuľky> obsahujú údaje z webovej aplikácie Accessu. Tabuľky s názvom Access.<názov_tabuľky>?Obrázky obsahujú všetky údaje obrázka z webovej aplikácie Accessu.

 8. Kliknutím na položku OK spustite proces importu.

 9. Keď Access dokončí proces importu, kliknutím na položku Zavrieť zavrite dialógové okno Import.

 10. Teraz máte lokálnu tabuľku v počítačovej databáze Accessu pre každú tabuľku vo webovej aplikácii Accessu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×