Export položiek do archívneho súboru v Outlooku pre Mac

Predplatné služieb Office 365 pre Mac, Office 2019 pre Mac, Outlook 2016 pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Veľkosť priečinka doručenej pošty možno jednoducho zmenšiť exportovaním e-mailových správ, kontaktov a iných položiek, t. j. ich manuálnou archiváciou do údajového súboru Outlooku pre Mac (.olm) v Macu. Súbor .olm môžete uložiť na ľubovoľné miesto v Macu alebo inom zariadení, kde bude bezpečne uschovaný.

 1. Na karte Nástroje vyberte položku Export.

  Na karte Nástroje kliknite na položku Exportovať.

  Poznámka: Tlačidlo Exportovať sa nezobrazuje? Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu Outlooku. V ponuke Pomocník v Outlooku kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie. Ak ste vykonali všetky aktualizácie Outlooku, ale tlačidlo Exportovať sa stále nezobrazuje, v ponuke Súbor v Outlooku vyhľadajte položku Exportovať.

 2. V poli Export do archívneho súboru (.olm) začiarknite položky, ktoré chcete exportovať, a vyberte položku Pokračovať.

  Skontrolujte položky, ktoré chcete exportovať.

 3. V okne Uložiť ako začiarknite v časti Obľúbené položky, vyberte priečinok, súbory na stiahnutie a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Uloženie archívneho súboru ako .olm.

 4. Keď po exporte údajov dostanete oznámenie, vyberte položku Dokončiť.

Informácie o prístupe k údajom uloženým v údajovom súbore Outlooku pre Mac (.olm) nájdete v téme Importovanie e-mailových správ, kontaktov a iných položiek do Outlooku 2016 pre Mac.

Chcem exportovať do služby iCloud alebo do iného typu archívneho súboru

V súčasnosti k dispozícii iba možnosť exportu je .olm archívneho súboru. Žiadosť o ďalšie možnosti exportu získate Návrhov odkryť opustiť svoje pripomienky. Outlook tímu aktívne sleduje tohto fóra.

Pozrite tiež

Import súboru .pst do Outlooku 2016 pre Mac z Outlooku pre Windows

Automatická archivácia alebo zálohovanie položiek v Outlooku 2016 pre Mac pomocou funkcie Time Machine

Poznámka: V Outlooku pre Windows sú staršie položky programu Outlook automaticky archivovať v pravidelných intervaloch, známe aj ako automatickej archivácie. Toto nie je k dispozícii v programe Outlook 2011 for Mac, ale môžete Automatická archivácia údajov nastavením automaticky archivovať alebo zálohovanie programu Outlook for Mac položiek.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Exportovanie do údajového súboru Outlooku for Mac

Pri exporte do údajového súboru Outlooku for Mac môžete filtrovať informácie podľa kategórie alebo typu položky. Ak chcete napríklad preniesť informácie, ktoré sa týkajú sietí, z počítača v práci do domáceho počítača, môžete exportovať iba položky, ktoré ste zaradili do kategórie Siete. Podobne sa môžete rozhodnúť exportovať všetky kontakty v domácom počítači a potom ich importovať do počítača v práci. V priebehu exportu sa môžete rozhodnúť, či sa exportované položky majú ponechať v Outlooku alebo či sa po jeho skončení majú odstrániť.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať.

 2. Kliknite na položku Údajový súbor Outlooku for Mac.

 3. Vyberte možnosť filtrovania podľa kategórie alebo typu položky.

  Ak chcete exportovať všetky položky v Outlooku, kliknite na položku Tieto typy položiek a potom začiarknite všetky začiarkavacie políčka.

 4. Pokračujte kliknutím na šípku doprava a postupujte podľa pokynov.

  Údajový súbor Outlooku for Mac používa príponu .olm.

  Poznámky: 

  • Ak máte konto konto Microsoft Exchange alebo konto pre adresárové služby, kontakty z adresára sa neexportujú. Podobne sa neexportujú ani položky, ktoré sú uložené vo verejných priečinkoch.

  • Údajový súbor Outlooku for Mac neobsahuje nastavenia konta ani predvoľby Outlooku.

Exportovanie kontaktov do textového súboru oddeleného tabulátormi

Ak chcete preniesť množinu kontaktov do iného počítača alebo aplikácie, môžete ich exportovať v podobe textového súboru oddeleného tabulátormi, ktorý možno otvoriť v mnohých iných poštových, tabuľkových a databázových aplikáciách.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať.

 2. V Asistentovi exportu kliknite na položku Kontakty do zoznamu a potom postupujte podľa pokynov.

  Súbory oddelené tabulátormi sa uložia s príponou .txt.

  Poznámky: 

  • Ak máte konto konto Microsoft Exchange alebo konto pre adresárové služby, kontakty z adresára sa neexportujú.

  • Pri exporte kontaktov sa zahrnú aj všetky informácie v Outlooku, ktoré s daným kontaktom súvisia, napríklad poštové adresy, narodeniny a poznámky. Niektoré poštové aplikácie však možno nebudú schopné zobraziť obsah určitých polí, napríklad Manžel/-ka alebo partner/-ka a Záujmy.

  • Šifrovacie certifikáty sa neexportujú.

Exportovanie jednotlivých položiek

Jednotlivé položky môžete exportovať ako samostatné súbory, ktoré slúžia na zálohovanie alebo na použitie v iných aplikáciách.

 1. V zozname položiek vyberte položku, ktorú chcete exportovať.

  Ak chcete vybrať viacero položiek, podržte stlačený kláves COMMAND po kliknutí na položky.

 2. Výber presuňte na pracovnú plochu alebo do priečinka vo Finderi.

  Poznámky: 

  • E-mailové správy sa exportujú ako súbory s príponou .eml.

  • Kontakty sa exportujú ako súbory vo formáte vCard (.vcf).

  • Udalosti kalendára a úlohy sa exportujú ako súbory s príponou .ics.

  • Poznámky sa exportujú ako súbory s príponou .html.

Informácie o tom, ako získať prístup k údajom, ktoré ste uložili v programe Outlook for Mac údajového súboru (.olm) nájdete v téme Import súboru .pst do programu Outlook for Mac z Outlooku pre Windows.

Pozrite tiež

Importovanie súboru .pst z Outlooku pre Windows

Automatické archivovanie alebo zálohovanie položiek Outlooku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×