Export externého zoznamu do Excelu

Export externého zoznamu do Excelu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Medzi externým zoznamom a Microsoft Excelom môžete synchronizovať údaje, čím zabezpečíte nepretržitú aktuálnosť údajov v obidvoch množinách. Môžete napríklad spravovať zoznam s informáciami o zásobách produktov, ktorý sa dá jednoducho zdieľať a aktualizovať, ale zároveň robiť pravidelnú analýzu zásob pomocou Microsoft Excelu.

Poznámka:  Externý zoznam nemožno synchronizovať s verziami skoršími ako Excel 2013. V prípade, že sa o to pokúsite, sa zobrazí hlásenie o tom, že k zoznamu sa nedá pripojiť.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie obsahu o externých údajoch.

Práca s externými údajmi vyžaduje vykonanie niekoľkých povinných úkonov, ktorými sa zaistí bezpečný prístup k údajom. Nasledujúce informácie vám môžu pomôcť pri plánovaní vašich ďalších krokov. Taktiež vám pomôžu pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s externými údajmi. Na zaistenie prístupu k externým údajom je potrebné, aby ste vy alebo správca vykonali tieto kroky:

Príprava externého zdroja údajov    Pravdepodobne bude potrebné, aby správca vytvoril konto a poskytol povolenia k zdroju údajov. Tým zabezpečí, aby mali k údajom prístup iba správni ľudia a údaje neskončili v nesprávnych rukách. V externej databáze môže správca vytvoriť špecifické tabuľky, zobrazenia, dotazy a podobne, pomocou ktorých obmedzí výsledky iba na tie, ktoré sú potrebné, a zároveň pomôže zlepšiť výkon.

Konfigurácia služieb a kont SharePointu    Správca musí aktivovať služby Business Data Connectivity a službu zabezpečeného ukladacieho priestoru. Informácie o používaní týchto služieb nájdete v téme Riešenia konfigurácie služieb Business Connectivity Services pre SharePoint 2013 a Vytvorenie externého zoznamu z tabuľky databázy SQL Azure pomocou služby Business Connectivity Services a zabezpečeného ukladacieho priestoru

Konfigurácia služieb zabezpečeného ukladacieho priestoru    Správca musí určiť najlepší režim prístupu pre externý zdroj údajov, vytvoriť cieľovú aplikáciu a nastaviť pre ňu poverenia. Vytvorenie alebo úprava cieľovej aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru.

Konfigurácia služieb Business Data Connectivity Services    Správca musí zabezpečiť, aby mal používateľ, ktorý vytvára externý typ obsahu, povolenia k ukladaciemu priestoru metaúdajov služby Business Data Connectivity a aby mali príslušní používatelia prístup k externému typu obsahu, na ktorom je založený externý zoznam. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenia konfigurácie služieb Business Connectivity Services pre SharePoint 2013.

Vytvorenie typu externého obsahu    Používateľ musí definovať externý typ obsahu, ktorý obsahuje informácie o pripojeniach, prístupe, metódach operácií, stĺpcoch, filtroch a ďalších metaúdajoch, ktoré sa používajú na načítanie údajov z externého zdroja údajov.

Vytvorenie externého zoznamu    Používateľ musí vytvoriť externý zoznam založený na externom type obsahu a podľa potreby aspoň jedno zobrazenie externého zoznamu.

Príprava produktov balíka Office na používanie    Na zosynchronizovanie externých údajov s produktmi balíka Office potrebujete systém Windows 7 alebo novší a tieto bezplatné softvérové produkty pre každý klientsky počítač: SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 a WCF Data Services 5.0 for OData V3. (Ak to bude potrebné, automaticky sa zobrazí výzva na stiahnutie softvéru.) Skontrolujte tiež, či je zapnutá možnosť inštalácie balíka Office, služby Business Connectivity Services. Táto možnosť je v predvolenom nastavení zapnutá a inštaluje komponent Business Connectivity Services Client Runtime, ktorý sa používa na tieto činnosti: uloženie externých údajov do vyrovnávacej pamäte a ich synchronizáciu, priradenie pracovných údajov k externému typu obsahu, zobrazenie ovládacieho prvku na výber externej položky v produktoch balíka Office a spustenie vlastných riešení v prostredí produktov balíka Office.

Ak chcete stiahnuť nevyhnutné softvérové produkty, pozrite si tému: Softvér nevyhnutný na prácu s externými údajmi v balíku Office 2013.

Ďalšie všeobecné informácie o používaní externých údajov, pozrite si tému: hľadanie obsahu o externých údajoch.

Export externého zoznamu do Excelu

  1. Prejdite na lokalitu SharePoint, kde sa nachádza zoznam.

  2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov sharepointového zoznamu alebo v ponuke Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 kliknite na položku Obsah lokality alebo Zobraziť obsah celej lokality a potom v sekcii príslušného zoznamu kliknite na názov daného zoznamu.

  3. Kliknite na položku Zoznam a potom na položku Exportovať do programu Excel.

    Podľa predvoleného nastavenia je táto možnosť v rámci externých zoznamov povolená, ale správca systému ju môže zakázať.

  4. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie operácie, kliknite na tlačidlo OK.

  5. V dialógovom okne Sťahovanie súboru kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  6. Ak predpokladáte, že povolenie pripojenia k údajom na lokalite SharePoint je bezpečné, kliknite po zobrazení výzvy na povolenie údajových pripojení vo vašom počítači na tlačidlo Povoliť.

Vytvorí sa excelová tabuľka s pripojením údajov založeným na súbore webového dotazu. Stĺpce exportovanej tabuľky určuje aktuálne zobrazenie externého zoznamu. Exportované externé údaje sú určené filtrami definovanými v rámci externého typu obsahu a zobrazenia externého zoznamu, ako aj nastavením jazyka na danej lokalite SharePoint. Limity stránok sa ignorujú.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×