Export alebo import údajov do iného formátu súboru

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Sprievodca exportom a Sprievodca importom vám pomôžu prepojiť projektové údaje medzi programom Microsoft Project a inými programami. Toto je zoznam formátov, z ktorých exportujete alebo importujete.

 • Microsoft Excel (ako zošit alebo zostava kontingenčnej tabuľky )

 • iba text (oddelený tabulátormi)

 • hodnoty oddelené čiarkou (CSV)

 • Extensible Markup Language (XML)

Definovaním alebo úpravou máp pre export alebo import týchto sprievodcov môžete jednoducho prenášať údaje do a zo úloha, zdrojov alebo priradenie polí, ktoré chcete.

Čo vás zaujíma?

Export informácií o projekte

Importovanie informácií o projekte

Export informácií o projekte

 1. Vyberte položku súbor _GT_ Uložiť ako.

 2. Vyberte položku Prehľadávať. (Nevzťahuje sa na Project 2010.)

 3. V poli Uložiť vo formáte vyberte formát súboru, do ktorého chcete exportovať údaje.

 4. Do poľa názov súboru zadajte názov exportovaného súboru.

 5. Vyberte tlačidlo Uložiť.

 6. Podľa pokynov v sprievodcovi exportovaním exportujte údaje, ktoré chcete do správnych polí cieľového súboru.

 7. Keď sprievodca zobrazí výzvu na vytvorenie novej mapy alebo použitie existujúceho, vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položku Nová mapa a vytvorte novú mapu exportu úplne od začiatku.

  • Ak chcete použiť predvolenú mapu alebo mapu, ktorú ste predtým definovali a uložili, vyberte možnosť použiť existujúcu mapu .

 8. Na stránke priradenie úlohy, priradenie zdrojaalebo priradenie priradenia Sprievodcu exportom overte alebo upravte predpoklady priradenia projektu alebo vytvorte novú mapu:

  • Ak chcete exportovať konkrétne informácie o projekte, zadajte alebo vyberte požadované pole v stĺpci od a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete do projektu pridať všetky polia úloh, zdrojov alebo priradení v projekte, vyberte položku Pridať všetko.

  • Ak chcete do mapy exportu pridať všetky polia úloh alebo zdrojov konkrétnej tabuľky, vyberte položku Základná tabuľka. Vyberte tabuľku, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť všetky polia úloh, zdrojov alebo priradení z mapy exportu, vyberte položku Vymazať všetko.

  • Ak chcete vložiť nové pole nad iné pole, vyberte pole v stĺpci od a potom vyberte položku Vložiť riadok.

  • Ak chcete vložiť nové pole nad iné pole, vyberte pole v stĺpci od a potom vyberte položku Vložiť riadok.

  • Ak chcete odstrániť pole, vyberte ho v stĺpci od a potom vyberte položku odstrániť riadok. Ak chcete zmeniť názov poľa v cieľovom súbore, vyberte pole v stĺpci Komu a potom zadajte nový názov.

 9. Ak chcete exportovať len určité úlohy alebo zdroje, vyberte požadovaný filter v poli Filter exportu .

 10. Ak chcete zmeniť poradie polí v cieľovom súbore, vyberte pole v stĺpci Komu a potom použite tlačidlá Premiestniť na premiestnenie poľa na požadované miesto.

 11. Na poslednej strane Sprievodcu exportom vyberte položku Dokončiť a exportujte údaje.

Poznámky: 

 • Môžete exportovať iba celý projekt vo formáte XML. Project mapy automaticky údaje bez sprievodcu exportom. Ak chcete minimalizovať veľkosť súboru, polia obsahujúce hodnoty null nie sú súčasťou exportovaného súboru XML.

 • Na stránke priradenie úlohy, priradenie zdroja alebo priradenie nasadenia v Sprievodcovi exportom môžete v časti Ukážkaskontrolovať rozloženie mapy exportu.

 • Ak ju chcete znova použiť, môžete uložiť novú alebo upravenú mapu exportu. Na poslednej strane sprievodcu exportovaním vyberte položku Uložiť mapua potom zadajte názov do poľa názov mapy . Nové priradenie sa pridá do zoznamu preddefinovaných priradení.

 • Existujúcu exportnú mapu môžete použiť z iného projektu, ak je mapa k dispozícii v globálnom súbore. Pomocou organizátor môžete skopírovať mapu exportu z projektového súboru do globálny súbor.

 • Keď vytvoríte mapu exportu na ukladanie údajov vo formáte súboru CSV alebo vo formáte TXT a nastavíte oddeľovač textu, oddeľovač, nie príponu súboru, ovláda typ súboru. Ak napríklad uložíte súbor s názvom Project. csv, ale v mape ste začiarkli oddeľovač tabulátora, súbor CSV bude mať namiesto čiarok tabulátory, hoci prípona súboru označuje čiarkami.

Importovanie informácií o projekte

Informácie môžete importovať do Projectu pomocou ľubovoľného pole na zadávanie z iného produktu formát súboru, ako je napríklad Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, EXTENSIBLE Markup Language (XML), hodnoty oddelené čiarkou (CSV) alebo formát textu oddeleného tabulátormi.

 1. Vyberte položku súbor > Otvoriť > Prehľadávať.

  (V Projecte 2010 vyberte položku súbor > Otvoriť.)

 2. V poli súbory typu vyberte typ súboru, z ktorého chcete importovať údaje.

 3. Prejdite do priečinka obsahujúceho súbor, ktorý chcete importovať, a potom vyberte súbor v zozname súborov.

 4. Vyberte položku Otvoriť.

 5. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi importom na importovanie údajov, ktoré chcete do správnych polí projektu.

 6. Na stránke priradenie úlohy, priradenie zdrojaalebo priradenie nasadenia v Sprievodcovi importom overte alebo upravte predpoklady priradenia projektu:

  • Ak chcete importovať údaje z poľa v zdrojovom súbore do iného poľa projektu, vyberte pole v stĺpci Komu , vyberte nové pole a stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete zmeniť názov poľa v cieľovom súbore, vyberte pole v stĺpci Komu a zadajte nový názov.

  • Ak chcete odstrániť pole, vyberte ho v stĺpci od a potom vyberte položku odstrániť riadok.

  • Ak chcete vložiť nové pole nad iné pole, vyberte pole v stĺpci od a potom vyberte položku Vložiť riadok.

  • Ak chcete z mapy importu odstrániť všetky polia úloh, zdrojov alebo priradení, vyberte položku Vymazať všetko.

  • Ak chcete do mapy importu pridať všetky polia úloh, zdrojov alebo priradení cieľového súboru, vyberte položku Pridať všetko.

   Tip: Na stránke priradenie úlohy, priradenie zdrojaalebo priradenie nasadenia v Sprievodcovi importom môžete v časti UkážkaZobraziť ukážku rozloženia mapy importu.

 7. Ak chcete zmeniť poradie polí v cieľovom súbore, vyberte pole v stĺpci Komu a potom použite tlačidlá Premiestniť na premiestnenie poľa na požadované miesto.

 8. Na poslednej strane Sprievodcu importom vyberte položku Dokončiť a importujte údaje.

  Tip: Ak ju chcete znova použiť, môžete uložiť novú alebo upravenú mapu importu. Na poslednej strane Sprievodcu importom vyberte položku Uložiť mapua potom zadajte názov do poľa názov mapy . Nové priradenie sa pridá do zoznamu preddefinovaných priradení.

Poznámky: 

 • Existujúcu mapu importu môžete použiť z iného projektu, ak je mapa k dispozícii v globálnom súbore. Pomocou organizátor môžete skopírovať mapu importu z projektového súboru do globálny súbor.

 • Keď vytvoríte mapu importu na zahrnutie údajov zo súboru vo formáte CSV alebo formátu TXT a nastavíte oddeľovač textu, oddeľovač, nie príponu súboru, ovláda typ súboru. Ak napríklad importujete súbor s názvom Project. csv, ale v mape ste začiarkli oddeľovač tabulátora, súbor CSV bude mať namiesto čiarok tabulátory, napriek tomu, že prípona súboru označuje čiarkami.

 • Hoci v niektorých vypočítavaných poliach môžete zadať hodnoty, Project môže tieto hodnoty prepočítať, a to buď automaticky alebo po zadaní.

 • Project dokáže importovať iba údaje XML, ktoré možno overiť v rámci schémy výmeny údajov.

 • Ak používate Microsoft Project Professional a chcete importovať informácie z iného formátu súboru do podnikového projektu, ktorý vyžaduje zadanie konkrétnych informácií pre úlohy, projekt sa nebude dať uložiť, kým nezadáte všetky požadované položky. informácie.

 • Ak používate program Microsoft Project Professional, nezabudnite, že polia nákladov na zdroje nie je možné aktualizovať v podnikovom projekte. Informácie o nákladoch na zdroje môžete importovať iba v nepodnikových projektoch alebo pre nepodnikové zdroje v projekte.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×