Export alebo import údajov do iného formátu súboru

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Sprievodca importom a exportom vám prenos údajov projektu medzi programu Microsoft Project a iných programoch. Nasleduje zoznam formátov, export alebo import z.

 • Microsoft Excel (ako zošit alebo zostava kontingenčnej tabuľky),

 • iba text (oddelený tabulátormi)

 • hodnoty oddelené čiarkou (CSV)

 • Formát XML (Extensible Markup Language)

Definovaním alebo úpravou export alebo import mapy týchto sprievodcov, môžete jednoducho preniesť údaje do úloha, zdroj alebo priradenie polia, ktoré chcete.

Čo vás zaujíma?

Exportovať informácie o projekte

Importovať informácie o projekte

Export informácií o projekte

 1. Vyberte položky súbor > Uložiť ako.

 2. Vyberte položku Prehľadávať. (Nepoužíva sa v programe Project 2010 alebo Project 2007.)

 3. V poli Uložiť vo formáte vyberte formát súboru, do ktorého chcete údaje exportovať.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov exportovaného súboru.

 5. Vyberte tlačidlo Uložiť.

 6. Podľa pokynov Sprievodcu exportom exportujte požadované údaje do správnych polí cieľového súboru.

 7. Keď sprievodca zobrazí výzvu na vytvorenie novej alebo použitie existujúcej mapy, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte možnosť nové priradenie k Vytvorte úplne novú mapu exportovať.

  • Vyberte položku použiť existujúce priradenie použiť predvolenú mapu alebo mapu, ktorú ste predtým definovali a uložili.

 8. Na stránke Priradenie úlohy, Priradenie zdroja alebo Priradenie nasadení Sprievodcu exportom skontrolujte alebo upravte predpoklady priradenia projektu alebo vytvorte novú mapu:

  • Ak chcete exportovať konkrétne informácie o projekte, zadajte alebo vyberte požadované pole v stĺpci Od a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete pridať všetky úlohy, zdroja alebo priradenia polí vo vašom projekte mapy exportu, vyberte položku Pridať všetky.

  • Ak chcete pridať všetky polia úloh alebo prostriedkov konkrétnej tabuľky do mapy exportu, vyberte základne na tabuľku. Vyberte tabuľku, ktorú chcete použiť, a potom vyberte tlačidlo OK.

  • Ak chcete z mapy exportu odstrániť všetky úlohy, zdroja alebo priradenia polí, vyberte položku Vymazať všetko.

  • Ak chcete vložiť nové pole nad iné pole, vyberte pole v stĺpci od a potom vyberte položku Vložiť riadok.

  • Ak chcete vložiť nové pole nad iné pole, vyberte pole v stĺpci od a potom vyberte položku Vložiť riadok.

  • Ak chcete odstrániť pole, vyberte ho v stĺpci od a potom vyberte položku Odstrániť riadok. Ak chcete zmeniť názov poľa v cieľovom súbore, vyberte pole v stĺpci a potom zadajte nový názov.

 9. Ak chcete exportovať určité úlohy alebo iba zdroje, vyberte filter, ktorý chcete Exportovať filter poľa.

 10. Ak chcete zmeniť poradie polí v cieľovom súbore, vyberte pole v stĺpci a potom použite tlačidlá presunúť presuňte pole na požadovanú pozíciu.

 11. Na poslednej stránke Sprievodcu exportom, vyberte položku Dokončiť exportujte údaje.

Poznámky: 

 • Do formátu XML možno exportovať len celý projekt. Program Project automaticky priradí údaje bez použitia Sprievodcu exportom. Za účelom minimalizovania veľkosti súboru sa do exportovaného súboru XML nezahŕňajú polia obsahujúce hodnoty null.

 • Na stránke Priradenie úlohy, Priradenie zdroja alebo Priradenie nasadení v Sprievodcovi exportom môžete v časti Ukážka zobraziť ukážku rozloženia mapy exportu.

 • Nové alebo upravené exportu môžete uložiť, ak chcete znova použiť. Na poslednej stránke Sprievodcu exportom kliknite na položku Uložiť priradenie a potom zadajte názov do poľa názov mapy. Nová mapa sa pridajú do zoznamu preddefinovaných máp.

 • Môžete použiť existujúcu mapu exportu z iného projektu, ak je daná mapa dostupná v globálnom súbore. Mapu exportu môžete zo súboru projektu skopírovať do globálny súbor pomocou nástroja organizátor.

 • Keď vytvoríte mapu exportu na uloženie údajov vo formáte súboru CSV alebo TXT a nastavíte oddeľovač textu, typ súboru bude riadiť oddeľovač, nie prípona súboru. Ak napríklad uložíte súbor s názvom Môjprojekt.csv, no v mape ste ako oddeľovač zadali tabulátor, súbor CSV bude namiesto čiarok obsahovať tabulátory, hoci prípona súboru určuje použitie čiarok.

Import informácií o projekte

Môžete importovať informácie do Projectu pomocou ľubovoľnej pole na zadávanie z iného produktu formát súboru, ako je napríklad program Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Extensible Markup Language (XML), hodnoty oddelené čiarkou (CSV) alebo formát textu oddeleného tabulátormi.

 1. Vyberte položky súbor > Otvoriť > Prehľadávať.

  (V programe Project 2010 a Project 2007, vyberte položky súbor > Otvoriť.)

 2. V poli súbory typu vyberte typ súboru, ktorý chcete importovať údaje.

 3. Prejdite do priečinka obsahujúceho súbor, ktorý chcete importovať, a potom vyberte daný súbor v zozname súborov.

 4. Vyberte možnosť Otvoriť.

 5. Podľa pokynov v Sprievodcovi importom importujte požadované údaje do zodpovedajúcich polí projektu.

 6. Na stránke Priradenie úlohy, Priradenie zdroja alebo Priradenie nasadení Sprievodcu importom skontrolujte alebo upravte predpoklady priradenia projektu:

  • Na importovanie údajov z poľa v zdrojovom súbore do inej oblasti projektu, vyberte pole v stĺpci, vyberte nové pole a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete zmeniť názov poľa v cieľovom súbore, vyberte pole v stĺpci a potom zadajte nový názov.

  • Ak chcete odstrániť pole, vyberte ho v stĺpci od a potom vyberte položku Odstrániť riadok.

  • Ak chcete vložiť nové pole nad iné pole, vyberte pole v stĺpci od a potom vyberte položku Vložiť riadok.

  • Ak chcete odstrániť všetky úlohy, zdroja alebo priradenia polí z mapy importu, vyberte položku Vymazať všetko.

  • Ak chcete pridať úlohu, zdroj alebo priradenie polí cieľového súboru do mapy importu, vyberte položku Pridať všetky.

   Tip: Na stránke Priradenie úlohy, Priradenie zdroja alebo Priradenie nasadení v Sprievodcovi importom môžete v časti Ukážka zobraziť ukážku rozloženia mapy importu.

 7. Ak chcete zmeniť poradie polí v cieľovom súbore, vyberte pole v stĺpci a potom použite tlačidlá presunúť presuňte pole na požadovanú pozíciu.

 8. Na poslednej stránke Sprievodcu importom, vyberte položku Dokončiť importuje údaje.

  Tip: Priradenie nového alebo úprave importu môžete uložiť, ak chcete znova použiť. Na poslednej stránke Sprievodcu importom, kliknite na položku Uložiť priradenie a potom zadajte názov do poľa názov mapy. Nová mapa sa pridajú do zoznamu preddefinovaných máp.

Poznámky: 

 • Môžete použiť existujúcu mapu importu z iného projektu, ak je daná mapa dostupná v globálnom súbore. Mapu importu môžete zo súboru projektu skopírovať do globálny súbor pomocou nástroja organizátor.

 • Keď vytvoríte mapu importu na načítanie údajov z formátu súboru CSV alebo TXT a nastavíte oddeľovač textu, typ súboru bude riadiť oddeľovač, nie prípona súboru. Ak napríklad importujete súbor s názvom Môjprojekt.csv, no v mape ste ako oddeľovač zadali tabulátor, súbor CSV bude namiesto čiarok obsahovať tabulátory, hoci prípona súboru určuje použitie čiarok.

 • Hoci môžete zadať hodnoty v niektorých vypočítavané polia, Project môže tieto hodnoty prepočítať, automaticky alebo po zadaní.

 • Program Project umožňuje importovať iba také údaje XML, ktoré možno overiť voči jeho schéme výmeny údajov.

 • Ak používate program Microsoft Project Professional a chcete importovať informácie z iného formátu súboru do podnikového projektu, ktorý vyžaduje zadanie konkrétnych informácií o úlohách, projekt bude možné uložiť až po zadaní všetkých požadovaných informácií.

 • Ak používate program Microsoft Project Professional, nezabudnite, že polia nákladov na zdroje nemožno v podnikovom projekte aktualizovať. Informácie o nákladoch na zdroje možno importovať len v iných než podnikových zdrojoch alebo v prípade iných než podnikových zdrojov v projekte.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×