Export alebo import údajov do iného formátu súboru

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Sprievodca importom a exportom vám pomôže preniesť údaje projektu medzi Microsoft Office Project 2007 a iných programoch. Týchto sprievodcov účastníkom poskytnúť pokyny pre umiestnenie exportu alebo importované údaje v poliach príslušné cieľ. Definovaním alebo úpravou export alebo import mapy týchto sprievodcov, môžete jednoducho preniesť údaje do úloha, zdroj alebo priradenie polia, ktoré chcete. Po definovanie export alebo import mapy, môžete exportovať alebo importovať údaje.

Čo vás zaujíma?

Export informácií o projekte

Import informácií o projekte

Export informácií o projekte

Môžete exportovať informácie z Office Project 2007 do iného formátu, ako je napríklad program Microsoft Office Excel (ako zošit alebo zostava kontingenčnej tabuľky ), iba text (oddelený tabulátormi), hodnoty oddelené čiarkou (CSV) alebo Extensible Markup Language (XML).

 1. V ponuke File kliknite na položku Save As.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako typ vyberte formát súboru, ktorý chcete exportovať údaje.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov exportovaného súboru.

 4. Kliknite na položku Uložiť.

  Poznámka: Len celého projektu môžete exportovať do formátu XML. Project 2007 mapy údaje automaticky, bez sprievodcu exportom. Tiež, ak chcete minimalizovať veľkosť súboru, polia obsahujúce hodnoty null nie sú zahrnuté v exportovaný súbor XML.

 5. Podľa pokynov Sprievodcu exportom exportujte požadované údaje do správnych polí cieľového súboru.

 6. Keď sprievodca zobrazí výzvu na vytvorenie novej alebo použitie existujúcej mapy, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť úplne novú mapu exportu, kliknite na položku Nová mapa.

  • Ak chcete použiť predvolenú mapu alebo mapu, ktorú ste predtým definovali a uložili, kliknite na položku Použiť existujúcu mapu.

 7. Na Priradenie úlohy, Priradenie zdroja alebo Priradenie nasadení Sprievodcu exportom skontrolujte alebo upravte predpoklady priradenia Project 2007 alebo vytvorte novú mapu:

  • Ak chcete exportovať konkrétne informácie o projekte, zadajte alebo vyberte požadované pole v stĺpci Od a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete do mapy exportu pridať všetky polia úloh, prostriedkov alebo priradení v projekte, kliknite na položku Pridať všetko.

  • Ak chcete do mapy exportu pridať všetky polia úloh alebo prostriedkov z konkrétnej tabuľky, kliknite na položku Založiť na tabuľke. Kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete z mapy exportu odstrániť všetky polia úloh, prostriedkov alebo priradení, kliknite na položku Vymazať všetko.

  • Ak chcete vložiť nové pole nad iné pole, kliknite na dané pole v stĺpci Od a potom kliknite na položku Vložiť riadok.

  • Ak chcete vymazať pole, kliknite naň v stĺpci Od a potom kliknite na položku Odstrániť riadok. Ak chcete zmeniť názov poľa v cieľovom súbore, kliknite na dané pole v stĺpci Do a zadajte nový názov.

   Tip: Na Priradenie úlohy, Priradenie zdroja alebo Priradenie nasadení Sprievodcu exportom v časti Ukážka môžete ukážku rozloženia mapy exportu.

 8. Ak chcete exportovať len určité úlohy alebo prostriedky, kliknite na požadovaný filter v poli Exportný filter.

 9. Ak chcete zmeniť poradie polí v cieľovom súbore, kliknite na pole v stĺpci Do a potom kliknutím na tlačidlá Posunúť presuňte pole na požadované miesto.

 10. Na poslednej stránke Sprievodcu exportom kliknutím na tlačidlo Dokončiť exportujte údaje.

  Tip: Novú alebo upravenú mapu exportu môžete uložiť, ak ju chcete použiť znova. Na poslednej stránke Sprievodcu exportom kliknite na položku Uložiť mapu a zadajte názov do poľa Názov mapy. Nová mapa sa pridá do zoznamu preddefinovaných máp.

Poznámka: 

 • Môžete použiť existujúcu mapu exportu z iného projektu, ak je daná mapa dostupná v globálnom súbore. Mapu exportu môžete zo súboru projektu skopírovať do globálny súbor pomocou nástroja organizátor.

 • Keď vytvoríte mapu exportu na uloženie údajov vo formáte súboru CSV alebo TXT a nastavíte oddeľovač textu, typ súboru bude riadiť oddeľovač, nie prípona súboru. Ak napríklad uložíte súbor s názvom Môjprojekt.csv, no v mape ste ako oddeľovač zadali tabulátor, súbor CSV bude namiesto čiarok obsahovať tabulátory, hoci prípona súboru určuje použitie čiarok.

Na začiatok stránky

Import informácií o projekte

Môžete importovať informácie do Microsoft Office Project 2007 pomocou ľubovoľnej pole na zadávanie z iného produktu formát súboru, ako je napríklad program Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Extensible Markup Language (XML), hodnoty oddelené čiarkou (CSV) alebo formát textu oddeleného tabulátormi.

 1. Kliknite na položku Otvoriť   Obrázok tlačidla .

  Ak ste pripojení k Microsoft Office Project Server 2007, kliknite na položku otvoriť zo súboru.

 2. V poli Súbory typu kliknite na typ súboru, z ktorého chcete importovať údaje.

 3. V poli kde Hľadať vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje daný súbor, ktorý chcete importovať, a potom vyberte súbor v zozname súborov.

 4. Kliknite na položku Otvoriť.

 5. Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi importom importujte požadované údaje do polí riadne Project 2007.

 6. Na Priradenie úlohy, Priradenie zdroja alebo Priradenie nasadení Sprievodcu importom skontrolujte alebo upravte predpoklady priradenia Project 2007:

  • Na importovanie údajov z poľa v zdrojovom súbore do rôznych Project 2007 pole, kliknite na pole v stĺpci, vyberte položku nové pole a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete zmeniť názov poľa v cieľovom súbore, kliknite na dané pole v stĺpci Do a zadajte nový názov.

  • Ak chcete vymazať pole, kliknite naň v stĺpci Od a potom kliknite na položku Odstrániť riadok.

  • Ak chcete vložiť nové pole nad iné pole, kliknite na dané pole v stĺpci Od a potom kliknite na položku Vložiť riadok.

  • Ak chcete z mapy importu odstrániť všetky polia úloh, prostriedkov alebo priradení, kliknite na položku Vymazať všetko.

  • Ak chcete do mapy importu pridať všetky polia úloh, prostriedkov alebo priradení z cieľového súboru, kliknite na položku Pridať všetko.

   Tip: Na stránke Priradenie úloh, Priradenie prostriedkov alebo Priradenie priradení v Sprievodcovi importom môžete v časti Ukážka zobraziť ukážku rozloženia mapy importu.

 7. Ak chcete zmeniť poradie polí v cieľovom súbore, kliknite na pole v stĺpci Do a potom kliknutím na tlačidlá Posunúť presuňte pole na požadované miesto.

 8. Na poslednej stránke Sprievodcu importom kliknutím na tlačidlo Dokončiť importuje údaje.

  Tip: Novú alebo upravenú mapu importu môžete uložiť, ak ju chcete použiť znova. Na poslednej stránke Sprievodcu importom kliknite na položku Uložiť mapu a zadajte názov do poľa Názov mapy. Nová mapa sa pridá do zoznamu preddefinovaných máp.

Poznámka: 

 • Môžete použiť existujúcu mapu importu z iného projektu, ak je daná mapa dostupná v globálnom súbore. Mapu importu môžete zo súboru projektu skopírovať do globálny súbor pomocou nástroja organizátor.

 • Keď vytvoríte mapu importu na načítanie údajov z formátu súboru CSV alebo TXT a nastavíte oddeľovač textu, typ súboru bude riadiť oddeľovač, nie prípona súboru. Ak napríklad importujete súbor s názvom Môjprojekt.csv, no v mape ste ako oddeľovač zadali tabulátor, súbor CSV bude namiesto čiarok obsahovať tabulátory, hoci prípona súboru určuje použitie čiarok.

 • Hoci môžete zadať hodnoty v niektorých vypočítavané polia, Project 2007 môže tieto hodnoty prepočítať, automaticky alebo po zadaní.

 • Project 2007 môžete importovať iba údaje XML, ktoré možno overiť voči jeho schéme výmeny údajov.

 • Ak môžete importovať informácie z iného formátu súboru do podnikového projektu, ktorý požaduje zadanie konkrétnych informácií pre úlohy, nebudete môcť uložiť projekt, kým sa zadáva všetky požadované informácie.

 • Polia náklady zdroja nie je možné aktualizovať v podnikovom projekte. Môžete importovať informácie o zdroji náklady len v nonenterprise projektoch alebo pre nonenterprise zdroje v projekte.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×