Office
Prihlásenie

Export údajov XML

Po importe údajov XML, priradení údajov do buniek v hárku a vykonaní zmien v údajoch používateľ často údaje exportuje alebo uloží do súboru XML.

Dôležité: Pri vytváraní máp XML a pri exportovaní údajov v Exceli do súborov XML sa uplatňuje limit počtu riadkov, ktoré možno exportovať. Pri exporte z Excelu do súboru XML sa uloží najviac 65 536 riadkov. Ak súbor obsahuje viac než 65 536 riadkov, Excel exportuje prvé riadky podľa vzorca #ROWS mod 65537. Ak napríklad hárok obsahuje 70 000 riadkov, Excel exportuje 70000 mod 65537 = 4464 riadkov. Odporúča sa 1. použiť radšej súbor XLSX, 2. uložiť súbor ako tabuľkový hárok vo formáte XML 2003 (.xml), pričom sa stratia priradenia, alebo 3. odstrániť všetky riadky za riadkom 65 536 a potom export zopakovať, pričom sa priradenia zachovajú, ale stratia sa údaje na konci súboru.

Tu nájdete postup exportovania údajov XML z hárka:

 1. Kliknite na položky Vývojár > Export.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, pozrite si tému Zobrazenie karty Vývojár.

 2. Ak sa zobrazí malé dialógové okno Export údajov XML, kliknite na mapu XML, ktorú chcete použiť, a potom na tlačidlo OK.

  Toto dialógové okno sa zobrazí len vtedy, ak nie je vybratá tabuľka XML a ak zošit obsahuje viac ako jednu mapu XML.

 3. Vo veľkom dialógovom okne Export údajov XML zadajte názov údajového súboru XML do poľa Názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Exportovať.

  Poznámka: Ak hárok obsahuje záhlavia alebo označenia, ktoré sú iné ako názvy prvkov XML v mape XML, Excel pri exporte alebo ukladaní údajov XML z hárka použije názvy prvkov XML.

Tu nájdete postup exportovania údajov XML z hárka v prípade, že pracujete s viac ako 65 536 riadkami:

 1. Odčítajte od celkového počtu riadkov v súbore číslo 65537. Získate tak x počet riadkov.

 2. Odstráňte x riadkov zo začiatku excelového hárka.

 3. Exportujte hárok ako údajový súbor XML.

 4. Zavrite a potom znova otvorte excelový hárok.

 5. Odstráňte všetko, čo nasleduje po x riadkoch, a hárok exportujte ako údajový súbor XML.

  Takto získate aj zvyšné riadky. V danom momente budete mať dva exportované súbory XML a keď ich skombinujete, môžete vypočítať celkový súčet pôvodného hárka.

Uloženie údajov XML v priradených bunkách do údajového súboru XML

Ak chcete zachovať spätnú kompatibilitu so staršími funkciami XML, namiesto použitia príkazu Exportovať môžete súbor uložiť do údajového súboru XML (.xml).

 1. Uložte svoj súbor stlačením klávesov Ctrl + S.

  Tento krok zabezpečí, že žiadne zo zmien vykonané v zošite sa po uložení zošita ako údajového súboru XML nestratia.

 2. V Exceli 2010 a 2013 kliknite na položky Súbor a Uložiť ako a vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť.

  V Exceli 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte kurzorom na šípku vedľa položky Uložiť ako a nakoniec kliknite na položku Iné formáty.

 3. Zadajte názov údajového súboru XML do poľa Názov súboru.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Údaje XML a na položku Uložiť.

 5. Ak sa zobrazí hlásenie, že uloženie súboru vo formáte údajov XML môže viesť k strate funkcií, kliknite na položku Pokračovať.

 6. Ak sa zobrazí malé dialógové okno Export údajov XML, kliknite na mapu XML, ktorú chcete použiť, a potom na tlačidlo OK.

  Toto dialógové okno sa zobrazí len vtedy, ak nie je vybratá tabuľka XML a ak zošit obsahuje viac ako jednu mapu XML.

 7. Vo veľkom dialógovom okne Export údajov XML zadajte názov údajového súboru XML do poľa Názov súboru.

 8. Kliknite na tlačidlo Exportovať.

Poznámka: Ak hárok obsahuje záhlavia alebo označenia, ktoré sú iné ako názvy prvkov XML v mape XML, Excel pri exporte alebo ukladaní údajov XML z hárka použije názvy prvkov XML.

Bežné problémy s exportom údajov XML

Pri exporte údajov XML môžete dostať niektoré z nasledujúcich hlásení.

Mapu XML možno exportovať, ale niektoré požadované prvky nie sú priradené

Toto hlásenie môže mať niekoľko príčin:

 • Mapa XML, ktorá patrí k tejto tabuľke XML, obsahuje minimálne jeden požadovaný prvok, ktorý nie je priradený k danej XML tabuľke.

  V hierarchickom zozname prvkov na pracovnej table zdroja údajov XML sú požadované prvky označené červenou hviezdičkou v pravom hornom rohu ikony naľavo od jednotlivých prvkov. Ak chcete priradiť požadovaný prvok, presuňte ho na miesto v hárku, kde sa má zobrazovať.

 • Prvok je opätovne použiteľná štruktúra.

  Bežným príkladom opätovne použiteľnej štruktúry je hierarchia zamestnancov a manažérov, v ktorej sú rovnaké prvky XML vnorené do niekoľkých úrovní. Excel nepodporuje opätovne použiteľné štruktúry, ktoré majú viac ako jednu úroveň. Možno ste priradili všetky prvky na pracovnej table zdroja údajov XML, ale Excel nepodporuje opätovne použiteľné štruktúry, ktoré majú viac ako jednu úroveň, a preto nemôže priradiť všetky prvky.

 • Obsah tabuľky XML je zmiešaný.

  O zmiešanom obsahu hovoríme v prípade, že prvok obsahuje podradený prvok aj jednoduchý text mimo podradeného prvku. S týmto sa bežne stretávame tam, kde sa na označovanie údajov v prvku používajú značky formátovania (napríklad značky tučného písma). Podradený prvok (ak ho Excel podporuje) síce možno zobraziť, ale pri importe údajov sa textový obsah stratí a pri exporte údajov nie je k dispozícii. Výmena údajov preto nie je možná.

Mapy XML v zošite nie je možné exportovať

Mapu XML nie je možné exportovať, ak nemožno zachovať vzťah priradeného prvku k ostatným prvkom. Tento vzťah sa nemusí zachovať z týchto dôvodov:

 • Definícia schémy priradeného prvku je obsiahnutá v sekvencii s týmito atribútmi:

  • Atribút maxoccurs sa nerovná 1.

  • Sekvencia má definovaný viac ako jeden priamo podradený prvok alebo je jej priamo podradeným prvkom iný tvorca.

 • Neopakujúce sa príbuzné prvky s rovnakým opakujúcim sa nadradeným prvkom sa priradia k odlišným tabuľkám XML.

 • Viacero opakujúcich sa prvkov sa priradí k tej istej tabuľke XML a opakovanie nie je definované nadradeným prvkom.

 • Podradené prvky z rôznych nadradených prvkov sa priradia k tej istej tabuľke XML.

Okrem toho mapu XML nie je možné exportovať vtedy, ak obsahuje jednu z nasledujúcich konštrukcií schémy XML:

 • Zoznam zoznamov    Jeden zoznam položiek obsahuje druhý zoznam položiek.

 • Nenormalizované údaje    Tabuľka XML obsahuje prvok, ktorý bol v schéme definovaný tak, aby sa vyskytol len raz (atribút maxoccurs je nastavený na hodnotu 1). Po pridaní takéhoto prvku do tabuľky XML Excel naplní stĺpec tabuľky niekoľkými inštanciami daného prvku.

 • Výber    Priradený prvok je súčasťou konštrukcie schémy <výber>.

Excel nemôže uložiť zošit, pretože nemá žiadne priradené rozsahy

Excel nemôže uložiť zošit ako údajový súbor XML, pokým nevytvoríte minimálne jeden priradený rozsah.

Ak ste do zošita pridali mapu XML, vykonaním nasledujúcich krokov priraďte do hárka prvky XML:

 1. Kliknite na položky Vývojár > Zdroj.

  Príkazy v skupine XML na karte Vývojár

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, pozrite si tému Zobrazenie karty Vývojár.

 2. Na pracovnej table Zdroj údajov XML vyberte prvky, ktoré chcete priradiť k hárku.

  Ak chcete vybrať nesusediace prvky, kliknite na jeden prvok, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na jednotlivé prvky.

 3. Vybraté prvky presuňte myšou do hárka na miesto, kde sa majú zobrazovať.

Ak ste ešte mapu XML do zošita nepridali alebo vaše údaje nie sú vo forme tabuľky XML, uložte zošit vo formáte zošita podporujúceho makrá Excelu (.xlsm).

Zobrazenie karty Vývojár

Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, zobrazíte ju takto:

 • V Exceli 2013 a v Exceli 2010:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na kategóriu Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  3. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • V Exceli 2007:

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na tlačidlo Excel – možnosti.

  2. Kliknite na kategóriu Obľúbené.

  3. V časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Prehľad o používaní jazyka XML v Exceli

Priradenie XML prvkov k bunkám prostredníctvom mapy XML

Pripojenie k súboru XML (Power Query)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×