Office
Prihlásenie

Export údajov používateľa Microsoft Planner

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje, ako globálny správca služieb Office 365 môžete exportovať údaje pre konkrétneho používateľa z Microsoft Planner. Exportované údaje bude obsahovať údaje o používateľoch obsiahnuté v Plánovač, a tiež údaje nachádzajúce sa v plány, ktoré používateľ bola súčasťou. Export proces sa vykonáva prostredníctvom prostredia Windows PowerShell.

Poznámka: Office 365 globálnym správcom môžete exportovať Microsoft Planner používateľa telemetrické údaje cez Nástroj denníka Export údajov na Portáli dôveryhodnosti služby Microsoft.

Požiadavky

Potrebujete sa najprv tieto kroky:

 • Musíte byť správcom služieb Office 365 globálne spustiť skript prostredia PowerShell na exportovanie údajov používateľa Plánovač.

 • Budete musieť stiahnuť a rozbaliť Plánovač používateľských údajov exportovať súbory. Tieto tri súbory sú PowerShell modulov a skript PowerShell, je potrebné exportovať údaje používateľov.

Odblokovanie súborov

Budete musieť "odblokovanie" tri súbory stiahnuté písmom Plánovač používateľa exportu údajov balíka používateľa, aby ich v prostredí PowerShell. Je to preto na základe predvoleného nastavenia spúšťanie skriptov stiahnuté z internetu nie je povolená. Nasledujúcim postupom odblokovanie súborov:

 1. V Prieskumníkovi prejdite do umiestnenia, v ktorom ste dekomprimované súborov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na jednu z rozbalené súbory, a kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Všeobecné Vyberte odblokovať.

  Odblokovanie súboru
 4. Kliknite na položku OK.

 5. Postup opakujte v prípade zostávajúcich dvoch súborov.

Exportovanie obsahu používateľov zo Plánovač

Po odblokovanie súborov, postupujte takto exportovať údaje používateľa z Plánovač:

 1. Spustite prostredie Windows PowerShell. V prostredí PowerShell, zadajte nasledujúce povolenie spúšťania skriptov stiahli z internetu iba pre túto reláciu. Môže zobraziť výzvu na potvrdenie zadaním "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Zadajte nasledujúci skript prostredia PowerShell PlannerTenantAdmin spustiť. Týmto sa importuje modulu pomocou rutiny typu cmdlet vyžaduje spustenie exportu.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Napríklad, ak ste súbor uložený v C:\AdminScript, napíšte:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Po dokončení skript rutiny cmdlet Export PlannerUserContent exportovať obsah daného používateľa z Plánovač.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parameter

  Popis

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Použite Azure Active Directory ID alebo UPN používateľa, pre ktorú chcete exportovať obsah.

  -ExportDirectory

  Umiestnenie na ukladanie súborov výstup. Priečinok by už existuje.

  Napríklad nasledujúci bude exportovať informácie o používateľovi Adam Barr z Plánovač pomocou svojho hlavného mena používateľa a prevezme exportovať súbory k umiestneniu C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Zobrazí sa výzva na overenie. Prihláste sa ako sami (Office 365 globálny správca), nie na používateľa, ktorý chcete exportovať.

 5. Po rutiny cmdlet prostredia PowerShell spustí úspešne, prejdite do umiestnenia exportovať zobrazíte súbory exportované údaje daného používateľa.

Export a ako ho čítať

Po spustení rutiny cmdlet prostredia PowerShell na export údajov daného používateľa z Plánovač, budete dostávať dva typy súborov v priečinku umiestnenie na stiahnutie:

 • Jeden používateľ súbor vo formáte json s informáciami o používateľovi.

 • Jeden json súbor pre každý plán, v ktorom používateľ:

  • Obsahuje úlohy priradené k dispozícii.

  • Obsahuje úlohy vytvorené pomocou neho.

Ako čítať exportované súbory

Informácie v tejto časti môžete použiť a pomáhajú pri porozumení vlastnosti sa zobrazí v používateľa a plán json súbory ste prijali.

Používateľ súboru

Súbor meno používateľa sa predponou "Používateľ" a Microsoft Plánovač ID používateľa. Bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

User.Id

Plánovač ID používateľa služieb Microsoft.

User.ExternalId

Azure Active Directory identifikáciu používateľa.

User.DisplayName

Zobrazované meno používateľa.

User.InternalDisplayName

Microsoft Planner zobrazované meno používateľa.

User.UserPrincipalName

Používateľ hlavný názov (UPN) používateľa.

User.PrincipalType

Hodnota je vždy "Používateľ".

User.UserDetailsId

Jednoznačný identifikátor objektu informácie pre používateľa.

User.ICalendarPublishEnabled

Hodnota True, ICalendar zdieľanie je povolené pre plán. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie úloh v kalendári .

User.OptedInNotifications

Oznámenia, pre ktoré používateľ zapojili.

User.OptedOutNotifications

Oznámenia, pre ktoré deaktivácie používateľa.

User.FavoritePlans

Záložka pre plány má používateľ obľúbené.

User.FavoritePlans.Id

Plánovač Microsoft ID plánu.

User.FavoritePlans.BookmarkName

Názov priradený k záložke.

User.FavoritePlans.OrderHint

Používa sa pre poradie zoradenia. Pozrite si Tipy na používanie poradie v Microsoft Plánovač.

User.RecentPlans

Plány nedávno otvorený používateľom.

User.RecentPlans.Id

Plánovač Microsoft ID plánu.

User.RecentPlans.BookmarkName

Názov priradený k záložke.

User.RecentPlans.LastAccess

Kedy naposledy otvorený v pláne.

User.UserData

Vlastné údaje z klienta webového plánovača.

User.UserData.Key

Vlastné údaje kľúč.

User.UserData.Value

Vlastné údaje hodnota.

User.AssignedTaskOrdering

Poradie zoradenia pre úlohy priradené používateľovi.

User.AssignedTaskOrdering.PlanId

Plánovač Microsoft ID plán, ktorý obsahuje úlohy.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Plánovač Microsoft ID úlohy.

User.AssignedTaskOrdering.Order

Používa sa pre poradie zoradenia. Pozrite si Tipy na používanie poradie v Microsoft Plánovač.

User.AssignedTaskOrdering.Title

Názov úlohy.

Plánu súborov

Každý názov súboru plán sa predponou "Plán" a Microsoft ID Plánovač plánu. Každý súbor bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

Plan.Id

Plánovač Microsoft ID plánu.

Plan.Title

Názov plánu.

Plan.Owner

Vlastník plán (skupina alebo používateľ subjekt).

Plan.Owner.Id

Plánovač Microsoft ID jednotky (skupina alebo používateľ).

Plan.Owner.ExternalId

Azure Active Directory ID jednotky (skupina alebo používateľ).

Plan.Owner.DisplayName

Zobrazované meno vlastníka (skupina alebo používateľ).

Plan.Owner.UserPrincipalName

Používateľ hlavný názov (UPN) Ak vlastník je používateľ.

Plan.Owner.PrincipalType

Typ entity (skupina alebo používateľ).

Plan.CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia plán.

Plan.CreatedBy

Používateľ, ktorý vytvoril plán. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.CreatedByAppId

Jedinečný identifikátor aplikácie, v ktorej bol vytvorený plán.

Plan.ModifiedDate

Dátum a Čas poslednej aktualizácie plánu.

Plan.ModifiedBy

Meno používateľa, ktorý naposledy aktualizované plán. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.PlanDetailsId

Jednoznačný identifikátor objektu podrobnosti plánu.

Plan.ICalendarPublishEnabled

Hodnota True, ICalendar zdieľanie je povolené pre plán. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie úloh v kalendári .

Plan.CreateTaskCommentWhen

Udalosti, ktoré spôsobí, že komentár nevytvoria pre úlohy v pláne.

Plan.ReferencesToPlan

Externé systémy, ktoré odkazujú na požadovaný plán. Napríklad vkladanie Microsoft Planner plán v Projecte Online ploche klienta.

Plan.ReferencesToPlan.ExternalId

Identifikácia externého systému pre tento plán.

Plan.ReferencesToPlan.AssociationType

Typ prepojenia na plán určený parametrom externé aplikácie.

Plan.ReferencesToPlan.CreatedDate

Dátum a čas vytvorenia objektu odkaz.

Plan.ReferencesToPlan.OwnerAppId

ID aplikáciu, ktorú vytvoril odkaz.

Plan.ReferencesToPlan.DisplayNameSegments

Odkazov na umiestnenie, ktoré popisuje, čo odkazuje tento plán.

Plan.ReferencesToPlan.Url

Priame prepojenie na aplikáciu, ktorý odkazuje na požadovaný plán.

Plan.CategoryDescriptions

Celý súbor kategórií plánu.  Existuje šesť z týchto krokov, ktoré môžu alebo nie môže používať.

Plan.CategoryDescriptions.Index

Indexu Popis kategórie (0 až 5).

Plan.CategoryDescriptions.Description

Text menovky pre zodpovedajúcu hodnotu indexu Popis kategórie.

Plan.PlanFollowers

Používatelia, ktorí postupujte podľa plánu.

Plan.TimelineId

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.TimelineDisplaySettings

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.TimelineLockedWidth

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks

Objekty úlohy plánu.

Plan.Tasks.Id

Jedinečný identifikátor úlohy.

Plan.Tasks.Title

Názov úlohy.

Plan.Tasks.BucketId

Plánovač Microsoft ID vedierko úloha je v.

Plan.Tasks.BucketName

Názov vedierko.

Plan.Tasks.PercentComplete

Stav plnenia úlohy od 0 do 100.

Plan.Tasks.StartDate

Dátum je úloha naplánovaná na spustenie.

Plan.Tasks.DueDate

Dátum je naplánované dokončenie úlohy.

Plan.Tasks.ConversationThreadId

Jedinečný identifikátor konverzácie z programu Microsoft Exchange.

Plan.Tasks.PreviewType

Ukážka, ktorý sa zobrazí na karte Úloha.

Plan.Tasks.OrderHint

Používa sa pre poradie zoradenia. Pozrite si Tipy na používanie poradie v Microsoft Plánovač.

Plan.Tasks.CreatedBy

Používateľ, ktorý vytvoril úlohu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Tasks.CreatedDate

Dátum vystavenia úlohy.

Plan.Tasks.CompletedBy

Používateľ dokončenia úlohy. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Tasks.CompletedDate

Dátum ukončenia úlohy.

Plan.Tasks.ModifiedBy

Používateľ, ktorý Posledná aktualizácia úlohy. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Tasks.ModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie úloh.

Plan.Tasks.AppliedCategories

Označenia vybratá z indexu CategoryDescriptions plánu.

Plan.Tasks.TaskDetailsId

Jednoznačný identifikátor objektu podrobností pre danú úlohu.

Plan.Tasks.Description

Popis úlohy.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatId

Jednoznačný identifikátor objektu, ktorý je formát panel úloh.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Používa sa pre poradie zoradenia. Pozrite si Tipy na používanie poradie v Microsoft Plánovač.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Poradie tip pre každú príjemcov.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo:

Používateľ, ktorý je priradená úloha. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.Order

Usporiadanie úloh určený parametrom správcu priradené k zobrazenie.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatId

Jednoznačný identifikátor objektu, ktorý vedierko úlohy panel formát.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatOrderHint

Používa sa pre poradie zoradenia. Pozrite si Tipy na používanie poradie v Microsoft Plánovač.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatId

Jednoznačný identifikátor objektu pri zoskupené podľa priebehu namiesto vedierko formát.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Používa sa pre poradie zoradenia. Pozrite si Tipy na používanie poradie v Microsoft Plánovač.

Plan.Tasks.TimelineFormatId

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks.TimelineFormatShowOnTimeline

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks.TimelineFormatAnchorPosition

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks.TimelineFormatCalloutHeight

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks.TimelineFormatColor

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks.TimelineFormatDrawingStyle

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetX

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetY

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks.TimelineFormatSwimlane

Táto funkcia sa už nepoužíva.

Plan.Tasks.References

Externé odkazy.

Plan.Tasks.References.Url

URL adresu prepojenia.

Plan.Tasks.References.Alias

Popis textu prepojenia

Plan.Tasks.References.Type

Typ súboru, ktorý súvisí s.

Plan.Tasks.References.ModifiedBy

Používateľ, ktorý naposledy aktualizované prepojenie. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Tasks.References.ModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie prepojenia.

Plan.Tasks.References.PreviewPriority

Predstavuje prioritu odkaz na zobrazí ako ukážku na úlohu v používateľskom rozhraní. Microsoft Planner zobrazuje len najvyššiu prioritu.

Plan.Tasks.Assignments

Priradenia k úlohám.

Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

Používateľa, úloha priradená. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

Používateľ, ktorý priradené úlohy. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Tasks.Assignments.Order

Poradie úloh, ak je úloha priradená do viacerých osôb.

Plan.Tasks.Checklist

Kontrolný zoznam pre danú úlohu.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Jedinečný identifikátor kontrolný zoznam položiek.

Plan.Tasks.Checklist.Title

Názov položky kontrolný zoznam.

Plan.Tasks.Checklist.OrderHint

Používa sa pre poradie zoradenia. Pozrite si Tipy na používanie poradie v Microsoft Plánovač.

Plan.Tasks.Checklist.IsChecked

Ak je splnená podmienka, musí byť dokončená kontrolný zoznam položiek.

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedBy

Používateľ, ktorý Posledná aktualizácia kontrolný zoznam. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie kontrolný zoznam.

Plan.Buckets

Vedierko objekty plánu.

Plan.Buckets.Id

Jedinečný identifikátor segmentu.

Plan.Buckets.Title

Názov vedierko.

Plan.Buckets.OrderHint

Používa sa pre poradie zoradenia. Pozrite si Tipy na používanie poradie v Microsoft Plánovač.

Plan.Buckets.Createdby

Používateľ, ktorý vytvoril vedierko. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Buckets.CreatedDate

Dátum vystavenia vedierko.

Plan.Buckets.ModifiedBy

Používateľ, ktorý Posledná aktualizácia vedierko. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti vlastnosti používateľa .

Plan.Buckets.ModifiedDate

Dátum poslednej aktualizácie vedierko.

Vlastnosti používateľa v súbore Plans.json

Existuje niekoľko objektov v Plans.json údajov, ktoré reprezentujú používateľa Microsoft Planner a bude mať podobné vlastnosti. Tieto objekty patria:

 • Plan.CreatedBy

 • Plan.ModifiedBy

 • Plan.PlanFollowers

 • Plan.Tasks.CreatedBy

 • Plan.Tasks.CompletedBy

 • Plan.Tasks.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo

 • Plan.Tasks.References.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

 • Plan.Tasks.Checklists.ModifiedBy

 • Plan.Bucket.Createdby

 • Plan.Bucket.Modifiedby

Každá z vyššie uvedených bude mať tieto vlastnosti:

Vlastnosť

Popis

Id

Plánovač ID používateľa služieb Microsoft.

ExternalId

Azure Active Directory identifikáciu používateľa.

DisplayName (ZobrazovanéMeno)

Zobrazované meno používateľa.

UserPrincipalName

Používateľ hlavný názov (UPN) používateľa.

PrincipalType

Typ entity (používateľa alebo skupiny).

Pozrite tiež

Odstrániť údaje používateľa Microsoft Planner

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×